Exploitatie de G.C. Rommenhöllersche Koolzuur- en Zuurstofwerken te Rotterdam.

N.V. Mij. Tot Exploitatie de G.C. Rommenhöllersche Koolzuur- en Zuurstofwerken te Rotterdam.

Beschrijving:

Polychroom tegeltableau, acht hoog, twaalf breed. In het midden een rond portret in reliëf van Carl Gustav Rommenhöller, kijkend naar rechts, hierboven – overgaand in de rand – het stadswapen van Rotterdam. Aan weerszijden van dit portret een gespiegelde, identieke voorstelling van een lopende, gespierde werkman en profil, die een metalen koolzuurfles op de schouder draagt, de mouwen opgestroopt. Op de achtergrond een industriecomplex met schoorstenen en drie torens, waarboven grote witte wolken. Onder het portret een hoekig gevormde banderol (met tekst) waarin links en rechts twee koolzuurflessen zijn verwerkt. De rand van het tableau bestaat uit afwisselend gestileerde bijen en zonnen. Het tableau is gevat in een keramieken lijst.

 Statuten der naamlozen vennootschap Maatschappij tot exploitatie der C.G. Rommenhöller’sche koolzuur- en zuurstofwerken: opgericht blijkens akte van 19 April 1899, Koninklijk Besluit van 1 April 1899, no. 45 gewijzigd blijkens akte van 29 Sept. 1902, Koninklijk besluit van 26 Juni …, Nummer 44

Het monument werd op 22 Mei 1932 in het bijzijn van familie en
talrijke vertegenwoordigers van industriële kooldioxide uit Duitsland,
Nederland, Oostenrijk, Luxemburg en Engeland in gebruik genomen.
Het is gelegen in een bos aan de voet van de berg leeuw en is een
Linden omzoomde laan te bereiken.
 

Allgemeine Angaben zur Geschichte:
Dem Begründer der Kohlensäure-Industrie Carl Gustav Rommenhöller gewidmet. Seit 1894 werden die reichen Kohlensäure-Vorkommen entlang der geologischen Formation “Driburger Achse” durch die Kohlensäurewerke AGA-Gas in Herste verwertet. Die Firma ist der größte Anbieter von Kohlensäuren in Deutschland.

Gebäude und Ausstattung:
Brunnenhaus als rechteckiger und hoher Steinquaderbau mit Zeltdach ausgeführt. Im Innern Mofette (Stelle der Erdoberfläche, an der Kohlensäure vulkanischen Ursprungs ausströmt.) des 1925 erbohrten Carl Gustav Sprudels.

Der Begründer der Kohlensäure-Industrie

Direkt an der B 64 zwischen Bad Driburg und Brakel, an der Ausfahrt Herste / Schmechten, liegt das Denkmal für Carl Gustav Rommenhöller. In einem Ehrenhain, auf den eine Lindenallee zuführt, steht das architektonische Denkmal aus Sandsteinquadern inmitten einer zweistufigen Terrasse. Es hat einen quadratischen Grundriss, zu allen vier Seiten ein flaches Giebeldreieck und wird von einem gefalteten Zeltdach bedeckt. Zur Lindenallee weist die zweiflügelige Holztür, zu den anderen drei Seiten Zwillingsfenster in expressionistischen Formen. Über dem Eingang zeigt eine große Bronzetafel in einem Medaillon die Portraitbüste mit der Inschrift ãDem Begründer der Kohlensäureindustrie Carl Gustav Rommenhöller 1853 – 1931Ò. Drei Stufen führen hinab in das Innere. In dem Gebäude finden sich die oberirdischen Gestänge des 1925 erbohrten Carl-Gustav-Sprudels. Mitten in dem kleinen Raum durchstößt das Druckrohr des Sprudels den Fußboden und führt, unterbrochen von mehreren Absperrventilen, bis über das Dach hinaus. In Herste wurde 1894 ein Riesensprudel angebohrt, der ganz Deutschland mit Kohlensäure versorgen konnte. Mit dem Carl-Gustav-Sprudel wurde dieses Feld erneut angebohrt. Die weitere Verarbeitung und Abfüllung der Kohlensäure erfolgte in dem Werksgebäude mit Bahnanschluss am nördlichen Dorfrand Herstes. Der erhaltene Gebäudekomplex gehört heute der Linde AG. Gustav Rommenhöller hatte große Bedeutung für die Kohlensäureindustrie, die ihren Aufschwung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte. Er erreichte die Löschung eines Patentes des Lehrers Raydt, der die Verflüssigung von Kohlensäure in größeren Mengen erfunden hatte. Damit wurde die Nutzung des Verfahrens frei und die industrielle Ausweitung der Kohlensäureproduktion möglich. Zu dem Unternehmen gehören zahlreiche Kohlensäurelagerstätten und -sprudel in ganz Deutschland. Kohlensäure wird nicht nur für Getränke benötigt, sondern überall dort technisch eingesetzt, wo etwas gekühlt werden muss.

 eigendom AGA museum

Carl Gustav Rommenhöller (* 16 maart 1.853 in Geldern , † 10 april 1931 in Den Haag ) was een Duitse ondernemer en pionier van de late 19e Jahrhunderts ausbreitenden Kohlensäureindustrie . Eeuw uitgestrekte industriële kooldioxide . Er gründete das umgangssprachlich kurz „Rommenhöllerwerke“ genannte Unternehmen Kohlensäurewerke C. G. Rommenhöller und bis 1926 an verschiedenen Standorten in Europa und Afrika insgesamt 40 Kohlensäurewerke, [1] zu denen zahlreiche Kohlensäuresprudel und -lagerstätten gehörten. [2] Hij stichtte de volksmond aangeduid als “Rommenhöller werken” bedrijf met de naam koolzuur Rommenhöller CG werken en tot 1926 op verschillende locaties in Europa en Afrika, een totaal van 40 kooldioxide planten, [1] waarin een aantal van koolzuurhoudende mineraalwater en reservoirs zijn inbegrepen. [2]

1881 erwarb Rommenhöller den Victoria-Mineralbrunnen in Oberlahnstein . [3] Durch die von Rommenhöller und seiner Firma Rommenhöller & Co. fünf Jahre später, 1886, erreichte Löschung des Patentes von Wilhelm Carl Raydt auf „Ein Verfahren und Apparate um mittels tropfbarer flüssiger Kohlensäure Wasser zu imprägnieren, zu heben und zu werfen“ (Verflüssigung von Kohlensäure; Kohlendioxid , CO 2 ) konnte das Verfahren allgemein genutzt werden. [4] Dies führte zu einer deutlichen Erweiterung der industriellen Gewinnung und Weiterverarbeitung der Kohlensäure. [2] 1881 verwierf Rommenhöller de Victoria minerale bronnen in Oberlahnstein . [3] later door en door Rommenhöller en zijn bedrijf Rommenhöller Co vijf jaar, in 1886, het schrappen van de bereikte patent van William Carl Raydt over “Een werkwijze en inrichting voor het gebruik van vloeibare toestand koolzuurhoudend water te impregneren, te tillen en te gooien “(vloeibaar maken van koolzuur, kooldioxide , CO 2) van de procedure kan universeel worden toegepast. [4] Dit heeft geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van de industriële productie en verwerking resulteerde in de koolzuur. [2]

1894 erschloss Rommenhöller in Herste (heute ein Stadtteil von Bad Driburg ) den Westfalia-Sprudel und errichtete für die Kohlensäureverarbeitung vor Ort ein Werk, das dort bis heute besteht und mittlerweile zur Linde AG gehört. Geopend in 1894 Rommenhöller Herste (nu een voorstad van Bad Driburg ) de Westfalia-gebouwd voor de koolzuurhoudende frisdranken en verwerkt op het terrein een werk dat bestaat vandaag de dag, en nu aan Linde AG behoort. Der Westfalia-Sprudel versorgte damals große Teile des Deutschen Reiches mit Kohlensäure. De Westfalia aangedreven bubble in die tijd veel van de Duitse Rijk met koolzuur. In direkter Umgebung wurden weitere Sprudel angebohrt und genutzt, unter anderem der große, 1925 erbohrte und nach Rommenhöller benannte Carl Gustav-Sprudel. [3] In de directe omgeving waren meer soda geboord en gebruikt, onder andere, de grote, geboord in 1925 en vernoemd naar Carl Gustav Rommenhöller zeepbel. [3]

In der rheinland-pfälzischen Kurstadt Bad Breisig erbohrte die Rommenhöller GmbH Anfang des 20. Op de Rijnland-Palts, spa bad Breisig Rommenhöller Ltd geboord het begin van de 20e Jahrhunderts den Ludgerussprudel, [5] der seit den 1960er Jahren als Heilquelle staatlich anerkannt ist [5] und bis heute vorwiegend zur CO 2 -Gewinnung genutzt wird. [6] Eeuw Ludger jets, [5] sinds de jaren 1960 als de bron van genezing is erkend door de staat [5] en wordt nog steeds voornamelijk gebruikt voor CO 2-herstel.

Dr. Ir. C. G. ROMMENHÖLLER . Omtrent het werkzame leven van den overleden landgenoot dr. ir. C. G. Rommenhöller schreef onze Berlijnsche correspondent enige jaren geleden, toen de heer Rommenhöller 75 jaren werd, een uitvoerige mededeling, waaraan wij nu het volgende ontleenen:
C. G. Rommenhöller werd den 16en Maart 1853 als Nederlandsch staatsburger in Gelderland geboren, ging op 17-jarigen leeftijd naar
Rotterdam om voor handel en scheepvaart ongeleid te worden, maakte zich in 1878 zelfstandig en verhuisde in 1903 naar Berlijn om daar het hoofdbureau van zijn te Rotterdam opgerichte onderneming te vestigen.
In 1888 was Rommenhöller consul, een jaar later consul-generaal van Roemenië in Rotterdam geworden. Hij is dat ook in Berlijn gebleven.
En zijn standaard-werk: „Grocz-Rumanien, seine ökonomische, soziale, finanzielle und politische struktur, spezie’ll seiner Reichtümer”,
een boek van 735 bladzijden, dat in 1926 tegelijk in het Fransch en in het Duitsch verscheen, bewijst, hoe ernstig hij zijn plichten als vertegenwoordiger van de handelsbelangen van dit Balkan-Koninkrijk opvat.
Maar Rommenhöller is steeds warm-voelend Nederlander gebleven. Nooit klopten Nederlandsche Verenigingen te Berlijn vergeefs bij hem aan als fondsen voor de viering van nationale feestdagen nodig waren. In het
bijzonder „Nederland en Oranje” had zgn onverzwakte belangstelling. En toen deze Vereniging haar 40-jarig bestaan vierde, benoemde zij den heer Rommenhöller tot ere-lid. Maar slechts zeer weinigen wisten, dat de Nederlander Rommenhöller aan de spits stond van de koolzuur-industrie over de gehele wereld.
Een leraar in de scheikunde te Hannover, dr. Raydt, had tusschen 1870 en ’80 gewerkt en zijn ontdekking door middel van een perspomp het gas koolzuur vloeibaar te maken.
Hij slaagde er in, een compressor te maken, die in een uur tijds enige kilogrammen van dit gas in vloeibaren vorm deed overgaan. De eerste firma, die het belang van de uitvinding van Raydt inzag, was Krupp in Essen, die had vloeibare koolzuur in zijn kanonnenfabriek toepaste om uitgesleten kanonnenlopen zeer snel af te koelen, zodat dan de ringen zonder
moeite verwijderd konden worden. Raydt verschafte zich de voornaamste patenten en werkte met de firma Kunheim in Berlijn samen, die in 1881 met Raydt een contract sloot voor de toepassing van vloeibaar koolzuur bij het uitschenken van bier en het vervaardigen van kunstmatig mineraalwater.
Ondanks vele verbeteringen zou het vloeibare koolzuur toch niet populair geworden zijn, als Rommenhöller niet ingegrepen had.
Hij voerde een proces tegen de A. G. für Kohlensaure Industrie in Berlijn, die over de Raydt-patenten beschikte en wist te bereiken dat deze patenten nietig verklaard werden. Nu was de weg voor een zegenrijke’ concurrentie vry. Maar Rommenhöller ging verder, richtte fabrieken en opslagplaatsen op in Duitschland niet alleen, maar in alle delen der wereld (o.a. ook in Rotterdam) en slaagde er ten slotte in, zowel koolzuurhoudend bronwater uit tal van
bronnen (o. m. het Victoriawater uit Oberlahnstein, de bron te Hönningen aan den Ryn, Obermendig aan het Laacher Meer, enz.) als kunstmatig vloeibaar koolzuur in over de geheleaarde verspreide fabrieken zo goedkoop in den handel te brengen, dat tegenwoordig geen kroegbaas in het kleinste dorp zijn bier meer zonder vloeibaar koolzuur aftapt, en geen kleine mineraalwaterfabriek meer zonder de bekende stalen flessen met koolzuur werken kan. Rommenhöller fabriceerde ook de bekende speciale spoorwegwagons voor vloeibaar koolzuur, die 6 tot 10.000 kg vloeibaar koolzuur kunnen opnemen. Zijn onderneming, die haar hoofdzetel in Berlijn heeft, beschikt over fabrieken, bronnen en opslagplaatsen niet alleen
in geheel Duitsland, maar ook nog in Rotterdam, New /ork, Londen, Danzig, Warschau, Rybnik, Weenen, Johannesburg, enz.
Bij gelegenheid van zijn 75en verjaardag werd de heer Rommenhöller door de Technische Hoogeschool te Berlijn-Charlottenburg benoemd tot dr. ir. honoris causa wegens zijn buitengewone verdiensten voor de ontwikkeling
van de koolzuur-industrie.

08-02-1898

25-05-1926

 Gedenk teken

De auto van Rommenhöller Nederlands nummerbord, immers hij woonde in Rotterdam.

We zien links de koolzuurfabriek van Rommenhöller 

13-04-1931

13-04-1931

1883

16-11-1945

21-05-1971

31-01-1972

Geef een reactie