AGA fornuis in de zeevaart school op Terschelling

Terschelling

14-04-1899

Foto; Janneke de Mik-Zunnenberg
Zo was hij gisteren in het fotoboek van Jelle Cupido -een fotograaf op Terschelling- aan het kijken en kwam deze foto tegen.

De Oude zeevaartsschool op Terschelling

Zeevaartschool — met Sijke Visser-Postma.

West – Zeevaartschool – ca 1925

Hier staat de allereerste Terschellinger zeevaartschool. Toen op 4 januari 1875 het Terschellinger zeevaartonderwijs werd opgericht stond het gebouw er al, het werd gebruikt als lagere school. De heer K. Prakken van Dronrijp werd de eerste directeur van de zeevaartschool.

08-06-1937 Aankoop hotel Nouhuijs

1939

Foto is van 1948

1955

Tante Ali, tante Corrie, tante Jo en de chef, Ben Boon. In de keuken van het internaat zeevaartschool WBS . Het meisje op de foto is een dochter van meneer Ameling , jaren 60

Links Piet Rijf, werkzaam in de keuken van het internaat van de Zeevaartschool.

11-02-1960

Zeevaartschool advertentie 1962

19-02-1969

En in februari 1970 gesloopt

LINK, FILM Zeevaartschool

De Zeevaartschool: toen en nu

Foto Zeevaartschool Terschelling. Bouw huidige school, 1965

16-07-1983

Nog met de Polenko windturbine, 1984

20-12-1994

Maritiem-Instituut-W.B.-237-1250t

Het schoolgebouw en de studentencampus van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling worden gerenoveerd en gemoderniseerd. Een moderne eigentijdse onderwijsomgeving zal het MIWB upgraden naar het niveau van een moderne zeevaartschool die klaar is voor de toekomst.

Vanwege het in gebruik blijven van de school worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. Friso Bouwgroep is de bouwkundig aannemer van dit project, Pranger-Rosier zal de installaties verzorgen en de gehele realisatie wordt begeleid door Draaijer & Partners. Naar verwachting zal de bouw voor de bouwvak van start gaan en vervolgens wordt de school nog voor het schooljaar 2019-2020 geopend.

135 jaar oude school
Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB), ook wel de zeevaartschool van Terschelling genoemd, is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en kent een lange geschiedenis. Al sinds 1875 wordt er op het eiland maritiem onderwijs gegeven en sindsdien is de school uitgegroeid tot het best uitgeruste nautisch-technische instituut van Nederland. Zo worden de volgende opleidingen aangeboden: Maritiem Officier, Ocean Technology en Maritieme Techniek, daarnaast worden op de school diverse cursussen aangeboden en beschikt ze over een hypermodern Simulator Centrum.

April 2021

Het internaat

Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB)

Menu, t.g.v. het 25 jarig bestaan van de vereniging, 13 oktober 1970

09-09-1971

10 juni 2017

Oude campus Terschelling krijgt woonbestemming

De oude campus van de zeevaartschool op Terschelling wordt geschikt gemaakt voor volkshuisvesting. Er is ruimte voor ongeveer honderd bewoners.
De twee gebouwen van de voormalige campus bieden straks onderdak aan tijdelijk personeel van detailhandel en horeca, cursisten van het maritiem simulatorcentrum en starters op de woningmarkt. Ook voor derde- en vierdejaarsstudenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz die niet meer verplicht zijn om op de campus te wonen, komt er woonruimte beschikbaar. Deze groep legt een flinke druk op de eilander woningmarkt.

De gebouwen zijn nu nog eigendom van woningcorporatie de Veste, maar komen na de zomervakantie leeg te staan zodra de nieuwe campus in gebruik worden genomen.

De gemeente Terschelling heeft een terugkoopplicht voor 2,8 miljoen euro en gaat de panden onder voorwaarden verkopen aan een projectontwikkelaar.

In het complex is, afhankelijk van de specifieke eisen van de verschillende groepen bewoners, ruimte voor 90 tot 100 personen. Een van de gebouwen is het voormalige hotel Victoria dat in 1958 werd geopend. Ze staan buitendijks aan de Dellewalbaai.

Het oude internaat ’71

13-05-1989

Zaterdag 15 februari 1992. Vanaf de Burgemeester van Heusdenweg. Internaat met keuken en machinegebouw

15-01-1992

Geef een reactie