vliegtuig industrie

AGA Aircraft

 

Navigering Radio Trafikledning Luftbevakning

Gyrokompass för flygplan AGA

 

Gyrokompass för flygplan AGA

 

 Aircraft instruments

At the beginning of World War II AGA focused on military electronics. In 1938 SAAB and AGA entered into cooperation and began manufacturing bomb magazines, bomb sights and bomb racks for aircraft. Once war had been in progress for some time and connections to the west were broken off, the Royal Swedish Airforce approached Aga-Baltic and requested that the company should start manufacturing air-driven gyro instruments for aircraft. AGA started the manufacture of aviation instruments which lasted until the 1970s and helped make Sweden self sufficient in terms of aircraft navigation systems.

The first aircraft instruments were a directional gyro and the gyroscopic horizon. Such instruments were made in the U.S. but technical information was hard to obtain. AGA’s workshops were accustomed to precision work and precision-tools but now had to devote a lot of energy to finding suitable materials and processing methods. The instrument family was eventually increased with a purely AGA design, the so-called remote compass and the so-called directional horizon. The combination instrument directional horizon KH 29 combined the key qualities of the remote compass, the directional gyro and the directional horizon. Signals from the sensors are transmitted electronically to the indicator instrument.

Using AGA’s aircraft radio location stations, the pilot received automatic assistance to fly in the direction of the runway. Since it was virtually impossible to take a manual bearing during flight, nearly all aircraft were fitted with automatic bearing equipment. AGA’s unit was very advanced for its time, highly sensitive and selective and with highly automatic amplifier control.

AGA continued successfully with its military product development for many years. But defense cuts and reduced incoming orders resulted in AGA deciding to leave the market. Remaining military electronics production was transferred to AB Bofors in 1977.

AGA-BALTIC SWEDEN MILITARY AIRCRAFT GYRO COMPASS

AGA-BALTIC SWEDEN MILITARY AIRCRAFT GYRO COMPASS

AGA-BALTIC SWEDEN MILITARY AIRCRAFT GYRO COMPASS

Flyglägesgivare AGA-N190780, för fpl J 35A, J 35B, J 35D, S 35E

Flyglägesindikator AGA N190854

Bilderna ovan visar de av AGA och löjtnant Flemming tillverkade gnistsändare och

genom att det var -Flygvapnets- första lyckade försök med radiosamband flyg till

mottagare som 1916 användes för artilleri-eldledning vid Skillingaryd och blev historiskt

1934 flygfyr annons AGA aeromateriel

fyr mast

fyr mast

fyr mast

vattentornsbygge 1915

Jag kommer nog att rapportera mer i ett kommande inlägg från Norrtälje men det fanns inte bara lysande radiofyrar från AGA, det fanns talande radiofyrar också. Här en bild från den artikel i Ett år i luften jag länkar till, säkert från en AGA-broschyr. Jag undrar om det är Magnus Gerne -se nedan- som tecknat, stilen tyder litet på det tycker jag.

AGA Kurshorsiont Gyro KH29

AGA Kurshorsiont Gyro KH29

zuurstof regelaar, voor de Saab bommenwerper.

eigendom AGA museum

Horisontindikator AGA 610.

AGA-BALTIC SWEDEN MILITARY AIRCRAFT GYRO COMPASS

AGA-BALTIC SWEDEN MILITARY AIRCRAFT GYRO COMPASS

AGA-BALTIC SWEDEN MILITARY AIRCRAFT GYRO COMPASS

AGA-BALTIC SWEDEN MILITARY AIRCRAFT GYRO COMPASS

Flyglägesindikator AGA-N190854

Kursgyro för flygplan 32B och 32C LANSEN.  Sperry – AGA

Enligt skylt, Kursindikator m-45. Enheten innehåller en mA-mätare graderad 0-1 mA

Fjärkompass-190247 (FK 2)

Flygradiopejlstation FRP Typ 2a. Frekvensområde 150-1500 KC-S. 29 Volt. FRP satt i fpl. B17. På framsidan finns tre kabelanslutningskontakter, en antennkontakt samt två vridknappar

Instrumentcentral KHi-1

Instrumentcentral KHi-29

Marine radio-ontvanger

militärradio Modell- eller artikelnamn M-43 typ 39001 Namn – fotograf Blomgren, AGA-Baltic Radio Tidpunkt – tillverkning 1943

militärradio Modell- eller artikelnamn M-43 typ 39001 Namn – fotograf Blomgren, AGA-Baltic Radio Tidpunkt – tillverkning 1943

militärradio Modell- eller artikelnamn M-43 typ 39001 Namn – fotograf Blomgren, AGA-Baltic Radio Tidpunkt – tillverkning 1943

militärradio Modell- eller artikelnamn M-43 typ 39001 Namn – fotograf Blomgren, AGA-Baltic Radio Tidpunkt – tillverkning 1943

Omformare Frp typ III. Beteckning, N 391330 AGA-Baltic

Omformare-KHo-1

Kursindikator för flygplan 32B och 32C LANSEN Sperry – AGA

AGA  Kurshorisont KH29 voor de Saab straaljager.

  

AGA Fjärrkompass

   

AGA Flygradio Fr24B

grappig

Flyginstrument AGA-BALTIC, Horisontgyro

Flyginstrument AGA-BALTIC, Horisontgyro

Flyginstrument AGA-BALTIC, Horisontgyro

Flyginstrument AGA-BALTIC, Horisontgyro

Flyginstrument AGA-BALTIC, Horisontgyro

Flyginstrument AGA-BALTIC, Horisontgyro

Flyginstrument AGA-BALTIC, Horisontgyro

AGA Horisontgyro Gh 1
AGA Horisontgyro N199559.
Ä.Mätare-instrument flygplan Gyrohorisont AGA Sweden Typ Gh
Gyrohorisont för flygplan AGA Stockholm
Gyrohorisont för flygplan AGA Stockholm
Gyrohorisont för flygplan AGA Stockholm
Gyrohorisont för flygplan AGA Stockholm
Gyrohorisont för flygplan AGA Stockholm
  
AGA Kursgyro Kg 1 b.
   
AGA Kursindikator