verloop distelweg

Ontwikkeling en ondergang Distelweg, Amsterdam 

in de 20ste eeuw


Link; Van baggerdepot tot polder

Werkzaamheden in Buiksloterham, omgeving Distelweg  ( rechts)met het laden van vrachtschepen met waarschijnlijk aardappels 1900

De eerste vervuilende fabrieken, vrije stukken grond, ten noorden van het IJ.

gezien naar oostelijke richting, blikfabriek 1933. Later opgekocht door AGA.

Het afgesloten IJ gezien naar Naamloze Vennootschap Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, Distelweg

1925

Op het hoogtepunt, in het midden de Distelweg met het trein- en personenveer

De afbraak

Sloop van de voormalige verzinkerij van Nedcoat, Distelweg 107 2011

Verzinkerij van Nedcoat, Distelweg 107 in 2011

 

Analyse bodem Distelweg? 

 

Bodem sanering Distelweg 

AFBRAAK ELECTROZUUR ( LINK)

 

Electrozuur 

 

Distelweg 70, braakliggend terrein van voorheen HBG (Hollandse Beton Groep)

AGA grond, vervuild met chroom, cobalt en koper, lood, molydeen, carbid,

nikkel, zink, olie.

En bovendien: policyclische aromatische koolwaterstoffen, 2 3 7 8-tetrachloordibenzo-p-dioxine

( dioxines ontstaan vooral bij de verbranding van chloorhoudende kunststoffen ) 

Maar ook de stoffen als kwik, arseen en cadmium.

Asbesthoudende grond.

Men gebruikte ChloorZinkloog, onbekende afvalstoffen van Carbid productie,  er was een productie van vele chemische producten, deze werden overgeheveld uit de vorige vestiging, met een productie van; 

chloorgassen, chloorzink, ijzeraxyde, Ferrum, Reductum, rode ijzeroxyde ( verf), Loodwit, Azijn, enz.

Bron; https://aga-museum.nl/page/electro-producten

Verhalen van oud werknemers:Als er een leiding door de grond gelegd moest worden, lagen de werknemers een paar dagen later in het ziekenhuis.

“Graven in deze grond is zelfmoord” zegt men.

De zwaar vervuilde putten, vervuiling zit dieper dan 2 meter

De zwaar vervuilde putten, vervuiling zit dieper dan 2 meter 

 

De zwaar vervuilde putten, vervuiling zit dieper dan 2 meter

Zwembad? Zwemmen kan dodelijk zijn.

Zwaar gif?

Zwaar gif?

Afgedekte hopen, daaronder zwaar vervuilde grond, zelfs de afvoer is jarenlang uitgesteld

Afgedekte hopen, daaronder zwaar vervuilde grond, zelfs de afvoer is jarenlang uitgesteld

Afgedekte hopen, daaronder zwaar vervuilde grond, zelfs de afvoer is jarenlang uitgesteld

Afgedekte hopen, daaronder zwaar vervuilde grond, zelfs de afvoer is jarenlang uitgesteld

Dood en zwaar vervuild water.

De kalkputten, maar wat ligt er onder deze kalkmassa?

De kalkputten

Dode grond, er groeit niets

Ook de waterkanten zijn zwaar vervuild.

NOG MEER VERVUILDE PUTTEN KLIK OP DE FOTO VOOR DE LINK.

Asbest enz.

Zicht op het AGA terrein, rechts tussen de witte tanks, de Distelweg, gezien vanaf het IJ

tja

Het AGA terrein met de vervuilde putten.

Er ligt ook nog zwerfvuil.

O, er groeien toch planten?

Distelweg 2019

Zuid zijde

Spoorbrug verankering

Distelweg 2022