tobias vikberg

AGA photo`s from Tobias Vikberg 

 and

 Svenska Högarna

 

Första leveransen av industrigaser från vår nya produktion i Enköping

AGA Stenungsund

AGA Stenungsund

AGA Stenungsund

11 meter hög tank över 15 meters glasbyggnad, med flygförbud in mot Karolinska Sjukhuset i Solna, så lyfte AGA den första av 5 tankar på plats på Nya Karolinska Sjukhuset.

Äntligen framme på Svenska Högarna efter en lång dags seglats från Kökar, Åland

Svenska Högarna

Finns det än bättre plats att läsa högt ut pappan och havet — met Pappa och havet -bästa fyrboken bij Svenska Högarna

Ett två tre o fyr

 

Wikipedia

Svenska Högarna är en ögrupp och ett naturreservat i Blidö socken i Norrtälje kommun i Stockholms län.

På den största ön Storön finns en fyrplats som också heter Svenska Högarna. Ögruppen är en av Stockholms norra skärgårds ostligaste utposter och ligger cirka 18 distansminuter rakt öster om nordspetsen på Möja. Svenska Högarna saknar reguljär båtförbindelse och är landets mest isolerade bebodda ö

Svenska Högarnas Fyr, Lins. 270 graders 2:a ordningen mot havet och 90 graders 4:e ordningen mot skärgården.

Svenska Högarna nämns i skrifter från Julita kloster i Södermanland redan 1488. Ön var då ett kronohamnsfiske dit munkarna reste för att byta till sig saltad strömming mot avlat. Här fanns då ett kapell med en kyrkogård. Norr om kyrkogården finns ett par stenlabyrinter, så kallade trojaborgar.

På 1700-talet gavs ett kungligt dekret som ålade byborna på Kudoxa och Rödlöga att hålla lots på Svenska Högarna. Den första permanenta lotsstationen byggdes 1793. På 1870-talet exproprierade staten ögruppen.

På Storön byggdes 1855 en fyrbåk som 1874 ersattes av en fyr konstruerad av Gustav von Heidenstam. Det är den enda Heidenstamfyren i Stockholms skärgård. Fyren automatiserades 1966 och avbemannades 1968. Fyrplatsen blev dock snart åter bebodd. År 2005 bodde fyra personer på ön. De arbetar bland annat åt Naturvårdsverket och Skärgårdsstiftelsen, samt SMHI som har en väderstation på ön.[2]

 Lichthouse

 AGA Sweden

Flag Counter

vanaf 11-05-2013