strijkijzer

AGA strijkijzer

AGA strijkijzer

AGA IRON.