richard hol

Richard Hol

 

Rijk Hol, bekend als Richard Hol,

(Amsterdam, 23 juli 1825 – 1825 – Utrecht, 14 mei 1904) was een Nederlandse componist en dirigent.

Borstbeeld Richard Hol van Bart van Hove in Den Haag

Pianomuziek

Victoria Bron Valse Impromptu in Des,

gecomponeerd in opdracht van de Maatschappij tot Exploitatie van de Victoria Bron te Oberlahnstein, gevestigd te Rotterdam.

De bladmuziek is niet in de handel geweest maar werd gratis verspreid in 1891 door de firma Kooyker,

boek en kunsthandel te Leiden.

Nu een exemplaar in het bezit van het AGA museum te Emmen, beschikbaar op aanvraag.

 

Leidsch Dagblad | 1891 | 22 juli 1891 | pagina 3
 
 
 
 
Victoria Brunnen
 

PIANOMUZIEK Richard Hol

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron van beschr.: omslag. – eigendom AGA museum
Uitg. eigendom van de Maatschappij tot Explotatie van de Victoria Bron te Oberlahnstein gevestigd te Rotterdam
 
 
27-06-1891

Liederen van HOL

Mijn Nederland

Panorama Mesdag

Symphony No 4 in A minor

Symphony No 1 in C minor

Richard Hol (1825-1904)

Het muzikaal talent van Richard Hol, zoon van een Amsterdamse melkhandelaar, werd vroeg opgemerkt. Op jonge leeftijd had hij les van de organist J.M. Martens. In 1837 kwam hij onder de hoede van J.G. Bertelman in diens muziekschool in Amsterdam. Sinds 1844 was hij actief als muziekleraar en als begeleider van rondreizende virtuozen. Zijn succesvolle carrière als dirigent begon in 1854 met het koor Polyphonia; van 1856 tot 1871 had hij de leiding van Amstel’s Mannenkoor; in 1857 volgde hij J.B. van Bree op als dirigent van de Amsterdamse afdeling van de Mij. tot Bevordering der Toonkunst.

In 1862 legde hij de laatste functie neer, vermoedelijk omdat hij werd gepasseerd ten gunste van de meer conservatieve Johannes Verhulst. In Utrecht nam hoe toen de leiding op zich van het Collegium Musicum Ultrajectinum. Ook was hij in deze stad werkzaam als organist van de Dom (1870-1887) en als directeur van de Muziekschool (1875-1887). Onder Hols leiding, en vooral sinds de stichting van concertzaal Tivoli, kreeg het Utrechtse muziekleven meer allure, mede door optredens van grootheden als de Robert en Clara Schumann, Carl Tausig, Johannes Brahms en Joseph Joachim.

holrichard
In later jaren verlegde Hol een deel van zijn werkterrein naar Den Haag, waar hij in 1878 de leiding op zich nam van mannenkoor Caecilia. In 1883 werd hij gastdirigent van de Diligentia-concerten, naast Verhulst; in 1887 nam hij de functie van zijn tegenstander over. Ook dirigeerde hij na 1888 concerten in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.

Richard Hol, die bekend stond als een nuchter, beminnelijk persoon, was een van de meest invloedrijke figuren in het Nederlandse muziekleven van de 19e eeuw. Hij was lid van talrijke jury’s en commissies, en was de eerste voorzitter van de Nederlandsche Toonkunstenaarts-Vereeniging. Hij had veel contacten in Duitsland en introduceerde werk van ‘Neudeutsche’ componisten als Liszt en Wagner, maar ook van Brahms en Nederlandse tijdgenoten. Hij schreef artikelen voor o.m. Caecilia, het Weekblad voor Muziek, Het Orgel en De Muziekbode (waarvan hij hoofdredacteur is geweest).

INVENTARIS VAN DE MUZIEKHANDSCHRIFTEN IN HET ARCHIEF RICHARD HOL (LINK)

 

1884

1885

Link; Wikipedia