rail logistics norway

Rail Logistics Norway

 

Idag har vi vært og tatt imot første importvogn med karbondioksid for GreenCargo AB/AGA på Rolvsøy.
Lossing fra vogn til bil gikk unna på relativt kort tid.
Vogner lastes med flytende karbondioksid i Norrköping Sverige og kjøres deretter på den miljøbevisste måten inn i landet. Så skal innehold ut til diverse kunder i det ganske land – det være seg til fryseproduksjon, gartnerier og bønder.
1 vogn tilsvarer snaut 2 vogntog mindre på landeveien?
Produksjonen skal etterhvert opp i 4 vogner pr uke..???

 link