radiomottagning

Bättre radiomottagning

1 augusti 1938