pingos foto

AGA photo`s from Pingo Photo


Foto kommer från okänd webbsida.
A – Entrén utifrån Gula Provtornet med stötvågsport.
B – Stötvågsficka.
C – Central korridor.
D – Kontor och pentry på nedre plan och ritsal på övre.
E – Central korridor.
F – Fläktrum på övre nivå med lufttrummor åt alla håll, inte minst till renrumsdelarna i rum H.
G – (mittermot H) omklädningsrum.
H – Maskinverkstad (vänstra delen), gyroverkstad (mitten), svetsningsverkstad (högra delen utom rum 47 som är korridor och stötvågssluss).
G – (mittemot I) Glasförråd, lackrum, spegelrum, sliperi.
I – Monteringsverkstad.
J – Ingen uppgift.
K – Gastillverkning och senare lager.
L – Korridor med stötvågsport.
M – Generator och ställverk.
N – Entré och korsväg. Entré från gatan nedåt i bild. Tunnel sluttar ner under Södra Kungsvägen och mynnar på AGA:s fabriksområde.

— bij AGA gas

Det berömda tornet på Södra Kungsvägen. Man kallade det Ubåtstornet, AGA monterade sina färdig byggda periskop på utsidan av tornet. Sedan fanns det objekt. Det prismor runt om kring som man sökte upp i periskopet för att säkerställa att allt fungerade. Foto kommer från okänd webbsida. — bij AGA Gas

detta utrymme i anslutning till gångtunneln som inte syns på ritningen stod denna sprängkista — bij AGA, Lidingö

detta utrymme i anslutning till gångtunneln som inte syns på ritningen stod denna sprängkista — bij AGA, Lidingö

Gångtunnel mellan AGA området & Berget går under Södra Kungsvägen. På andra sidan gallret finns AGA industriområde — bij AGA Gas

Gångtunnel mellan AGA området & Berget går under Södra Kungsvägen. — bij AGA, Lidingö

Gångtunnel på bildens högra sida finns ett utrymme som inte finns på ritningen. — bij AGA, Lidingö

Bij AGA Gas

Bij AGA Gas

Bij AGA Gas

Bij AGA Gas

Bij AGA Gas

Bij AGA Gas

Bij AGA Gas Lidingö

I detta utrymme i anslutning till gångtunneln som inte syns på ritningen stod denna sprängkista — bij AGA, Lidingö

Det finns en liknande port vid område A — bij AGA, Lidingö

detta utrymme i anslutning till gångtunneln som inte syns på ritningen stod denna sprängkista — bij AGA Gas

detta utrymme i anslutning till gångtunneln som inte syns på ritningen stod denna sprängkista — bij AGA Gas

Dörren som leder in till huvudkorridoren område C  and  E — bij AGA, Lidingö

Dörren som leder in till huvudkorridoren område C and  E. Fotat från korridoren mot område A — bij AGA Gas

En del av område H – Som har används till att svetsa. Man vill gärna varit med på den tiden för att få reda på varför denna skylten satts upp. — bij AGA, Lidingö

En hyresgäst har lämnat biljardbordet efter sig området mellan I & H — bij AGA Gas

Ett av 2 omklädningsrum område G mitt emot område H — bij AGA, Lidingö

Ett av rummen i det som kallas svetsavdelningen område H — bij AGA Gas

Ett av rummen i det som kallas svetsavdelningen område H Batterier till telesystem — bij AGA Gas

Ett av rummen i det som kallas svetsavdelningen område H Batterier till telesystem — bij AGA, Lidingö

Ett av rummen i det som kallas svetsavdelningen område H. I golvet fanns detta som värkar varit ansluten till vatten. — bij AGA Gas

Ett av rummen i det som kallas svetsavdelningen område H. I golvet fanns detta som värkar varit ansluten till vatten. — bij AGA Gas

Ett av rummen i det som kallas svetsavdelningen område H. I golvet fanns detta som värkar varit ansluten till vatten. — bij AGA Gas

Foto kommer från okänd webbsida. Område D — bij AGA Gas

Foto kommer från okänd webbsida. Slutet på korridoren område E Har varit någon form av sluss. — bij AGA Gas

Från gångtunneln mot område N — bij AGA Gas

Från område N mor område H — bij AGA Gas

Har man ingen toalett i lokalen från början då får man fixa det. Mc klubben fixade en toalett bakom ett skåp till senare installerad fläktsystem. — bij AGA Gas

Något att läsa om man är hård i magen. — bij AGA Gas

Norsk Playboy på toaletten. — bij AGA, Lidingö

Nödutgången på hjässan Foto kommer från okänd webbsida. — bij AGA Gas

I detta utrymme i anslutning till gångtunneln som inte syns på ritningen stod denna sprängkista — bij AGA, Lidingö

I ett av rummen fanns dessa bilder. — bij AGA Gas

I ett av rummen fanns dessa bilder. — bij AGA Gas

I ett av rummen fanns dessa bilder. — bij AGA Gas

I område N finns det en stor port. — bij AGA, Lidingö

I område N finns det en stor port. — bij AGA, Lidingö

Idag kan man inte stänga stötvågsporten nya ventilationsrör har dragit rakt framför porten. Dörren leder in till rör vinden som går över hela område H bort till område F.

In mot området K från område N — bij AGA, Lidingö

Lite uppgraderinga har gjorts. Elektrikern vill hjälpa framtida kollegor — bij AGA Gas

Observera alla ventilations rören från taket. I område H tillverkade man gyroskåp i AGA regi renligheten var extrem förr fans små rum efter väggarna. — bij AGA Gas

Område D — bij AGA, Lidingö

Område D 2 vån. — bij AGA Gas

Område F –  – Fläktrum ovan för huvudkorridoren område E — bij AGA, Lidingö

Område F – Fläktrum ovan för huvudkorridoren område E — bij AGA Gas

Hela fläktrummet kändes som man bara väntade på maskinisten skulle komma tillbaka. Område F- Fläktrum ovan för huvudkorridoren område E — bij AGA Gas

Område F- Fläktrum ovan för huvudkorridoren område E — bij AGA Gas

Område F – Fläktrum ovan för huvudkorridoren område E — bij AGA, Lidingö

Område F – Lufttrummor försvinner bort i mörkret, sträcker sig över hella område H. — bij AGA Gas

Område F- Fläktrum ovan för huvudkorridoren område E — bij AGA Gas

Område F- Fläktrum ovan för huvudkorridoren område E — bij AGA Gas

Område G  -mittemot I-  Glasförråd, lackrum, spegelrum, sliperi. — bij AGA Gas

Område H — bij AGA Gas

Område H detta utrymmet kallades finbageriet. — bij AGA Gas

Område H koridorren C & E bakom oss — bij AGA Gas

Område H mot koridorren C & E — bij AGA Gas

Område I — bij AGA Gas

Område I — bij AGA Gas

Område I — bij AGA Gas

Område I — bij AGA Gas

Område I – Över hela taket går det traversbalkar. — bij AGA Gas

Område I Här är en av resterna på en tillfällig hyresgäst efter AGA tiden — bij AGA Gas

Område J- Här sägs det att man monterade delar till Flygplanet J 21 — bij AGA Gas

Område K — bij AGA Gas

Område K — bij AGA Gas

Område K — bij AGA Gas

Område K- Här förvarades och tillverkades gas. Sedan har det varit lager. — bij AGA Gas

Område K Mot område M 2 vån — bij AGA, Lidingö

Område K Mot område M 3 vån. — bij AGA Gas

Område K- Ny avfuktningsanläggning — bij AGA Gas

Område K- Under en period fanns det en Mc klubb i detta området. Det finns lite bevis kvar här och där. Lufttrumman är tapetserad av gamla affischer från mc träffar. — bij AGA gas

Område L — bij AGA, Lidingö

Område M Stegen leder till nödutgången tillika ventilations tornet på hjässan av berget. Den ljusa punkten långt upp i bilden är en av besökarna som var med på denna visningen. Han klättrade hela vägen upp. — bij AGA Gas

Porten stängs av sin egen tyngd. Man tar bara bort gallren i golvet utanför och lossar sprinten så rullar porten igen på skenorna som sitter i taket. — bij AGA Gas

Rum i anslutning till område H — bij AGA Gas

Slutet på korridoren område E Har varit någon form av sluss. mot område J — bij AGA, Lidingö

Stötvågs port som skiljer av Områdena K,L,M från övriga områdena. — bij AGA Gas

Toalett dörren område L — bij AGA Gas

Toaletterna i huvudkorridoren område E — bij AGA Gas

Troligen en säker lastplats när man jobbade med gas. Område N — bij AGA Gas

Område G -mittemot I- Glasförråd, lackrum, spegelrum, sliperi. — bij AGA Gas

Stötvågsporten som skulle skydda anläggningen. När porten var stängd kunde man gå runt porten genom att använda dörrarna som fanns på båda sidor om porten. Det finns en liknande port vid område A Från område N mor område H — bij AGA Gas

Det finns en liknande port vid område A — bij AGA, Lidingö

zz Stötvågsporten som skulle skydda anläggningen. När porten var stängd kunde man gå runt porten genom att använda dörrarna som fanns på båda sidor om porten

Pingo and AGA

Aga sponsors an obstacle to the Action Run race in my hometown of Borås

AGA SWEDEN

Flag Counter

vanaf 11-05-2013