Oproepsysteem

ANDERE COMMUNICATIE MIDDELEN

 Fartygs radior  m 03614a

Morse berichten

HIERONDER 4 FOTO`S VAN DE AGA MORSE TEKENS APPARAAT

AGA FUZZ

Radio pejl mottagare r m 03615a

\

Voorpaneel SM apparaat heeft de volgende instelling betekent:
Ant-avstämn uitgerust en met een schaalverdeling van 0 tot 120, en een jonge. frequentie schaling.
Frekv.inst.sändare F1 om de zender frequentie F1, en ??de frequentie gesorteerde in te stellen.
Frekv.skillnad. F2 = F1 + Frekv.skillnad voor het instellen van de frequentie verschil FS tussen F1 en F2. Deze houding werd gedeeld door zowel verzender als ontvanger.
Frekv.inst.mottagare F1 naar de ontvanger frequentie (F1) in te stellen met de frequentie afgestudeerd schaal.
Kristal / Självstyrn voor het schakelen tussen het kristal en zelfbeheersing, geëtiketteerd.
Fade In / Bediening Schakel voor fade-in
Antenne aansluiting.

Flygradio Fr V

Flygradio Fr V 1, Achterkant

Aga Fyr med brännare 87 cm

Fr m 16 sändare. Bild AGA

Fr m 16 sändare. Bild AGA

Swedish AGA-amplifier.

AGA FM-sändare 20W samt mottagare

AGA pelj
fartygsradio.jpgAGA Baltic fartygsmottagare från 1939     AGA Baltic fartygsmottagare från 1939
Basmanöver fabrikat AGA från polismuseet i Örebro. En vippomkastare är märkt “Lokal” och

AGA-BALTIC STS-15 LINK

15W gränsvågssändare för amplitudmodulering

Denna sändare tillhör Utklippans fyr och har används för kommunikation med fastlandet. Historien säger också att fyrfolket har lotsat fiskebåtar hem mellan isflaken. Anläggningen bör ha brytit isoleringen från land. Men fyrplatsen fick telefon redan ca 1937-38 när det stora hamnbygget startade med AK-hjälpmedel. Tyvärr saknas mottagaren.

Sändaren är inte komplett, antagligen har det gjorts försök att reparera den eller så har den blivit utsatt för plundring. Några spolar och en vridkondensator saknas. Har försökt att finna ritningar utan resultat. Sändaren var inte så vanlig.

Deze zender behorende Utklippan vuurtoren en is gebruikt voor de communicatie met het vasteland. Het verhaal zegt ook dat fyrfolket heeft geleid vissersboten thuis tussen de ijsschotsen. De faciliteit moet brytit isolatie van het land. Maar de vuurtoren kreeg telefoon al over 1937-1938 bij de grote poort de bouw gestart met de AK-hulpmiddelen. Helaas is er geen ontvanger.

 De zender is niet compleet, waarschijnlijk omdat er zijn pogingen geweest om het te herstellen of het is blootgesteld aan plunderingen. Sommige spoelen en een roterende condensator ontbreekt. Geprobeerd om tekeningen te vinden zonder resultaat. De zender was niet zo vaak voor.

Troligtvis är den tillverkad 1941, typnummret börjar på 41, Sändare med 15W

Het is waarschijnlijk gemaakt in 1941, het soort nummers die beginnen met 41, zender met 15W

Här kan det utläsas att det användes några kristallfrekvenser och några VFO (Variable Frequency Oscillator) frekvenser.  Efter 1947 var endast kristallstyrning tillåtet på fartygsfrekvenserna.De olika siffrorna är inställningarna på rattarna för varje frekvens.

Dit geeft de indruk dat zij iets kristal frequenties en alle VFO (Variable Frequency Oscillator) frequentie gebruikt. Na 1947 de enige kristal controle toegestaan, op fartygsfrekvenserna.De verschillende cijfers zijn de instellingen van de  knoppen voor elke frequentie.

Sändaren har fem rör, 4 stycken 6L6 och ett likriktarrör 5Z4. Nätdelen är längst ner, modulatorn ovanför till vänster och sändaren upp till höger.

De zender heeft vijf pijpen, vier stukken van 6L6 en een gewijzigde 5Z4. De voeding is onderaan de modulator boven de linker en de zender naar rechts.

I sändardelen saknas några komponenter, Det går att ana sig till reparationsförsök, men senare har den plundrats.

Het zenderdeel is weinig componenten ontbreekt, is het mogelijk te raden de reparatie poging maar later geplunderd.

Och apparaten från ovan, modulatorrören till vänster och sändaren till höger, med antennutgång genom porslinsgenomföringen i toppen.

Har försökt att finna dokumentation på de flesta museer. AGA slängde sina ritningar för ca 10 år sedan!

Är det någon i läsekretsen som kan hjälpa till…. mejla till

En de inrichting van bovenaf modulatorrören links naar rechts en de zender de antenne uitgang door de keramische bus bovenaan.

 Ik heb geprobeerd om documentatie te vinden in de meeste musea. AGA daalde hun plannen voor zo’n 10 jaar geleden!

De verzendende apparaat voor land mobiele radio’s, vervaardigd door AGA in de jaren 1940

AGA RU sändtagare fungerade som radioenhet i basstationerna Dessa enheter var i många fall återanvändamobilstationer från det gamla S70 systemet. Radion hade visat sig mycket pålitlig och fungerade utmärkt äveni det nya S70M