moirana

AGA in Mo I Rana

 


Litt historie om oks. Fabrikken i Mo i Rana, fra 1962
Dette var et innlegg fra Vårt Verk som Norsk Jernverk ga ut.

Litt historie om oks. Fabrikken i Mo i Rana, fra 1962

 

Happy Christmas. AGA Gas Mo i Rana, Norway, Photo Geir Thoresen

 

AGA – part of the world’s biggest supplier of air gases

Fire glade AGA-arbeidere på selskapets nye luftgassfabrikk ved Mo i Rana

luchtscheidingsinstallatie in Noorwegen te Mo I Rana

Built on the factory premises of AGA in Mo i Rana, LAUTEC builds an air separator

The plant at MIP is a state-of-the-art facility

The plant at Mo Industrial Park receives very clean cooling water from Mo Industrial Park

AGA-Thomassen – Elin Duus

Luftgassfabrikken i Mo i Rana AGA bygde på oppdrag fra Celsa Armeringsstål AS

1. Luftgassfabrikken i Mo i Rana
AGA bygde på oppdrag fra Celsa Armeringsstål AS, Luftgassfabrikken i Mo i Rana.
Luftgassfabrikken (ASU – Air Separation Unit) stod ferdig i Mai 2014.
Ved fabrikken produseres det Oksygen, Nitrogen og trykkluft som distribueres i gassform internt
i industriparken via rørnett, eller i flytende form med tankbiler til kunder hovedsakelig i NordNorge.
AGA AS Luftgassfabrikk ligger plassert i Mo Industripark. Avstanden til bedrifter og sivil
bebyggelse utenfor industriområdet er tilstrekkelig til at disse mest sannsynlig ikke påvirkes av
et uhell ved AGA.
Det avholdes årlig møte med nabovirksomhetene for å sikre at risikoen i området blir sett i
sammenheng. Eventuelle dominoeffekter har her blitt avdekket, som igjen har ført til et tettere
samarbeid mellom bedriftene.
Luftgassabrikken har helkontinuerlig drift og er overvåket og fjernstyrt fra et sentralt kontrollrom.
Fabrikken er normalt betjent på dagtid i ukedager og har døgnet rundt en person på vakt som kan
nås på tlf: +47 409 22 913.
På Luftgassfabrikken finnes det 2 tanker for flytende oksygen (D7131 og D7111) med kapasitet
på 1000 m3
og 30 m3
og 2 tanker for flytende nitrogen (D7331 og D7311) med kapasitet på 250 m3
og 20 m3.
. I tillegg finns det en GOX buffertank (D7121) Oksygen i gassform på 150 m3

photo; Pål-Andre Nydal

Natta I pajala da på vei t mo i Rana 🤪🤠

Helge Roheim is bij Pajala-a part of Swedish Lapland

Mo noorwegen Oksygen, nitrogen og trykkluftfabrikk

Jul

Agas nye luftgassfabrikk i Mo Industripark

Fabrikksjef for Aga på Tjeldbergodden, Jan Einar Gjerde

Flag Counter

vanaf 11-05-2013