mejuffr. A. C. M. van Eeghen

Mejuffrouw A. C. M. van Eeghen

Het Nieuws van de dag  03-05-1909

 1915

Het Vaderland  18-07-1924

Ze overleed 7 nov. 1924

Algemeen Handelsblad 18-11-1924