Lövholmen

De Förenade Kolsyrefabriken, Lövholmen

Det såldes vidare till AGA 1987 för att 1988 upphöra genom integration i AGA Gas AB.

Historik

Svenska kolsyrefabriken 1938. I förgrunden syns Wilhelm Beckers gamla huvudkontor och i bakgrunden Reymersholms Spritförädlings AB:s numera rivna anläggning.
De Förenade Kolsyrefabrikernas AB bildades 1900 genom en fusion av två närbelägna kolsyrefabriker i dåvarande Liljeholmens municipalsamhälle: Svenska Kolsyreindustri AB från 1893 och Neumüllers kolsyrefabrik från 1898.

Fabrikens logotyp.
Grosshandlaren Emil Gäbel, hans son Max Gäbel och bryggmaskinsäljaren Friedrich Bock startade 1893 kolsyretillverkning av krita och svavelsyra i Nynäs vid sjön Trekanten i Gröndal för att ersätta import från Tyskland till svenska bryggerier. Bryggaren Otto Emil Neumüller startade en konkurrerande tillverkning i Lövholmen 1898 med modernare teknologi.

Efter sammanslagning av företagen 1900 drevs all tillverkning i Lövholmen. Företaget var först i Sverige med att bedriva industriell tillverkning av koldioxid. Företaget dominerade marknaden för denna produkt, och var under perioder ensamtillverkare. Anläggningen på Lövholmen byggdes 1896 och moderniserades ett flertal gånger efter ritningar av bland andra Hakon Ahlberg och Nils Tesch.

Företaget startade och hade fabriker också i Göteborg och Malmö. En 1904 nystartad konkurrent i Malmö köptes upp 1909. Produktionen förnyades i omgångar, och 1916 installerades till exempel ett koksverk. Under andra hälften av 1920-talet påbörjades tillverkning av torris efter ett amerikanskt patent, en produktion som efter hand ökades och redan under 1930-talet hade ett försäljningsvärde som överskred koldioxidens.

En sista större kapacitetsökning och modernisering gjordes 1958-59, varefter företaget kunde producera tre ton gas per timme och därmed var en av de största fabrikerna av sitt slag i Europa. År 1961 köpte Svenska Salpeterverken i Köping, som också börjat producera koldioxid, aktiemajoriteten i De Förenade Kolsyrefabrikerna. Koldioxidtillverkningen i fabrikerna i Malmö och Göteborg lades ned 1968 respektive 1972, medan torristillverkningen fortsatte.

Gasproduktionen i Stockholm upphörde 1975. Kooperativa Förbundet, som köpt företaget 1971, sålde det 1979 vidare till Norsk Hydro. Det såldes vidare till AGA 1987 för att 1988 upphöra genom integration i AGA Gas AB.

Fabriksanläggningen står nu (2020) öde, fastigheten Löfholmen 13, som omfattar den gamla fabriken, ägs av Veidekke som planerar att använda marken för att bygga bostäder på. För närvarande (2020) pågår planarbete med en ny detaljplan för Lövholmen som skall reglera uppförande av nya bostäder, skola, förskolor, parker och kontor samt bevarade av kulturhistoriskt värdefull miljö.

Skymtar Färgfabrikens tak bakom kolsyrefabriken och i bakgrunden bostadshusen vid vattnet i Gröndal.

 

 

Zweedse kooldioxidefabriek 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farsan målar på Kolsyrefabriken i Liljeholmen i början av 1960-talet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lövholmen och kolsyrefabriken. Bild upplagd på Spårvägssällskapets sida av Sparkfot 

 

Snart är den här vyn och området borta, rivning pågår så det gäller att ta sina bilder om man vill ha några. Kolsyrefabriken i nattbelysning 

 

 

Kolsyrefabriken blev helt urblåst vid explosionen Oktober 1960 

 

I dag brann det i gamla kolsyrefabriken på andra sidan kanalen 

 

Dunder is nog steeds verbonden met het werk, maar wordt gezien bij de kooldioxidefabriek , voor een grote schoonmaak.

 

 

Nu ar dagarna raknade. Inom nagra ar ska ett nytt sjostadsbygge ha ersatt kolsyrefabriken

 

 

Alles afgesloten.

 

Kolsyrefabriken på Lövholmen. När det begav sig. I drift förbrukade processanläggningen 6000 liter vatten per minu, 1979

 

Kolsyrefabriken 2005

 

 

 
Links-de-gesloten-kooldioxidefabriek-in-het-najaar-van-2009

 

En delförstoring, av bilden tagen den 22-2 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Gröndalshamnen, 31 juli 2021.

Vy från Gröndalshamnen, 31 juli 2021.

 

Vy från Gröndalshamnen, 31 juli 2021.

LINK; Brand

 

Bron