LJUDKAMERAN

Translate

LJUDKAMERAN
den viktigaste länken i ljudinspelningsanläggningen

AGA-nyheter, nr 2 december 1950

Ljudskriften i AGAs nya filminspelningsapparatur typ Serie 16 är liksom tidigare av transversaltyp. Noiseless åstadkommes genom avbländning i mitten av ljudspåret. Normalt levereras apparaturen för inspelning av standard ljudband, men den kan lätt ändras för andra slags ljudband, såsom push-pull standardbredd eller push-pull med dubbel bredd. En kort beskrivning av ljudkamerans detaljer följer nedan.

Ljudkameran är byggd i två delar. Den övre enheten innehåller på framsidan till vänster det optiska systemet eller ljusmodulatorn och till höger filmmatningsmekanismen. Den undre enheten fungerar som fundament och samtidigt innehåller den de elektriska kontrollanordningarna, monterade på en panel samt på några chassier, monterade i en ram. Denna ram kan lätt dragas ut, varigenom justeringar och service bekvämt kan göras.

Det elektriska systemet består av följande delar:

Lågfrekvenssystemet. Detta innehåller anpassningstransformator och korrektionsfilter för oscillografen samt noiseless-förstärkare, som lämnar ström till noiseless-bländaren. Frekvenskurvan är rak från 30 till 10.000 p/s, inkluderande oscillografen. Distorsion och korsmodulation äro försumbara.

Tonlampssystemet. Mycken omsorg har lagts ned på att tillförsäkra god stabilitet och god inställningsmöjlighet. Således finns en spänningsstabilisator för nätmatningen och speciell fininställning av tonlampsströmmen. Alla delar, inklusive selenlikriktaren, äro kraftigt överdimensionerade för att tillförsäkra felfri drift under alla förhållanden.

Automatik. Start och stopp av inspelningen sker automatiskt. När startknappen på kameran tryckes ned, kopplas således automatiskt oscillografen, tonlampan och kameramotorn in samtidigt, och när stoppknappen tryckes in, kopplas allt ur igen.

I kameran finnes säkerhetsströmbrytare, som stannar motorn, om filmen tar slut i avrullningskassetten, eller om upprullningen ej skulle fungera, så att ”sallad” uppstår i kameran.

Kameran kan även startas och stoppas från kontrollbordet genom fjärrmanöver.

Kontrollsystem. Instrument finnes på panelen för kontroll av nätspänning och frekvens samt spänning från de inbyggda likriktarna.

Filmmatning. Filmens hastighet på tonvalsen hålles konstant med mycket hög noggrannhet genom AGAs dubbelrullssystem. Detta är principiellt detsamma som i Färgfilmsprojektorns tontillsats och eliminerar effektivt varje tendens till svajning.

Optiska systemet. Detta är ett två-stegs system med mycket litet ströljus och hög ljuskontrast.

Detaljbild av ljusmodulatorn visande ljusvägen.
Därunder ljudband med kilnoiseless ca 4 ggr förstorat.
 

 

Ljuset från tonlampan (1) passerar kondensorlinsen och uppteckningsmasken (2) och reflekteras av ett prisma (3) till oscillografen (4). Oscillografen är dynamisk och har en spegel, som är 1,5 x 2,5 mm, vilket ger mycket stort ljusutbyte. För att kontrollera exponeringsljusets styrka kan man medelst en knapp på kamerans framsida skjuta in en liten spegel, som reflekterar det från oscillografen kommande ljuset på en fotocell (5). Till denna är kopplad en mikroamperemeter, placerad på kamerasockeln.

Normalt passerar ljuset direkt från oscillografen till spalten (6), noiselessbländaren (7) och genom objektivet (8) till filmen på tonvalsen. Mellan (7) och (8) finnes ett glas så placerat, att en del av det ljus, som reflekteras från filmen, riktas mot kontroll-luppen. Denna har i sig en liten spegel, vilken kan bringas att vibrera, varigenom ett oscillogram av det upptecknade ljudet kan ses i luppen. Hela det optiska systemet är monterat i en kompakt enhet, som lätt kan utbytas t.ex. vid övergång till annan typ av ljudband utan att de optiska systemen behöva rubbas.