Lidingobor


Lidingöbor

 

 

 

 

 

 

Huvudkontoret från 1970-talet rivs.

AGA:s huvudbyggnad från 1970-talet rivs liksom ett antal lägre industribyggnader nere mot stranden som anses mindre kulturellt värdefulla eller i för dåligt skicka att bevara. Trots att det bara är Brostugan som är klassad som värdefullt kulturminne i Lidingös översiktsplan så bevaras alltså övriga intressanta byggnader i området. Det syns mig vara en framsynt stadsplaneringspolitik som med all säkerhet kommer att uppskattas av de Lidingöbor som i framtiden kommer att bo i Dalénum.

 

 

 

INHOUD VERLATEN AGA KANTOOR

 

 

Gustaf Dalén var på alla sätt en tidstypisk ung man under det sena 1800-talet…

Michael Andersson

 

 

 

 

 

FILM

 

 

 

 

 

Photo from Good Roddance

 

 

 

 

 

Snart så rivs sk

Photo  fromTony Lundstedt

Lugnet före stormen. Aga-huset på Lidingö tidigare i vår, innan rivners gjorde sitt

Snart är AGA s kontorshus borta

Äntligen. Snart kan man dansa på din

Photo  fromTony Lundstedt

Skalbar jätte röjer på Lidingö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går undan. — in Lidingö

Photo  fromTony Lundstedt

Det gick fort när Rivners tog sig an AGA-huset på Lidingö med en riktigt rejäl maskin

Aga, ett dygn senare.

Det går inte fort. Testa med saker som säger boooom istället — in Lidingö

Photo  fromTony Lundstedt

Går fan i mig inte fort nog. Ge mig en slägga och det är rivet tills imorgon. hus100 — bij AGA Gas

Photo  fromTony Lundstedt

Aga, ett dygn senare.

Ett helt slut hus! Från rivningen av AGA-huset på Lidingö

Snart är det nere. Hela härket. Och otroligt symboliskt för 2016 — bij Aga Gas

Photo  fromTony Lundstedt

Nej. Det huset bredvid. Var skola ett tag. För mig therapeutics och metallurgi och andra mysko folk

Photo  fromTony Lundstedt

Photo  fromTony Lundstedt

Flag Counter

vanaf 11-05-2013