klooster fornuis

AGA fornuis, eigendom AGA museum

Fornuis uit het nonnenklooster aan de Warmoesstraat in Amsterdam 

was eigendom van de familie Boot te Hauwert

Komt uit het klooster aan de Warmoesstraat te Amsterdam

AGA Imperial

Warmoesstraat 159

Klooster van de Zusters Augustinessen van Sint Monica, Warmoesstraat 159 Amsterdam

Klooster van de Zusters Augustinessen van Sint Monica, Warmoesstraat 159 Amsterdam

De Zusters Augustinessen hebben 58 jaar gewoond in de Amsterdamse binnenstad, tussen de prostituees, de beurshandelaren, de zwervers en de studenten in. Ze zijn al die jaren van grote betekenis geweest: ze vingen vrouwen en kinderen op en gaven zwervers koffie en een maaltijd. Dat werk verdwijnt nu, want de Zusters nemen 1 februari 2010 a.s. afscheid van Amsterdam en vertrekken voorgoed.

 

 

Het uitdelen van brood aan daklozen door de Zusters Augustinessen van Sint Monica,

vóór het klooster in Warmoesstr, fotograaf Ham, 15 mei 1995.

Krachtpatsers van De Regenboog, toen en nu, Zuster Witlox

Ook Zuster Mul van de Zusters Augustinessen van Sint-Monica heeft gisteren haar ‘schat’ laten beschrijven

 

 

 

Warmoesstraat 1901

 

 

 

 

 

12. Warmoesstraat no. 159 In 1530 was de grond achter het toenmalige pand nog onbebouwd. In een document uit die tijd wordt het pand beschreven als een huis met een erf ‘van de Kercstraet tot after an die Burchwal toe’. (De Warmoesstraat werd van begin 14de eeuw tot in de 16de eeuw ook wel Kerkstraat genoemd.) Het tegenwoordige pand is in 1915 gebouwd. Het is ontworpen door architect Van Gendt (1870 – 1925) voor drukkerij A. Adler. Het pand loopt in een bocht door tot aan de Sint Jansstraat. Van 1952 tot 2010 was het klooster van de zusters Augustinessen van St. Monica in dit pand gevestigd. De nonnen verleenden steun en opvang aan hulpbehoevenden en daklozen. Aan de kant van de Sint Jansstraat was de kapel. Op het binnenterrein lag een kloostertuin. De nonnen werden oud. Het werk werd te zwaar. Ook wilde het bisdom het pand verkopen. In 2010 verlieten de nonnen het klooster om te verhuizen naar een rustiger oord in Utrecht. De buurt ervoer hun vertrek als een groot verlies.  De nonnen van het klooster Zusters Augustinessen van Sint Monica speelden een belangrijke rol bij het behoud van het Blaauwlakenblok. Toen de Bijenkorf in de jaren ´60 op de plek van het blok een parkeergarage wilde bouwen, weerstonden zij de druk daarvoor grond af te staan.

 

 

 

INFO

 

 

22-11-1979

1963

1971

1964

1964

1964

Achter deze monumentale gevels heeft zich gedurende 58 jaar het bijzondere klooster met de zusters Augustinessen van Sint Monica gehuisvest

Nonnen en Dirk himself, de oprichter van DirkVanDeBroek supermarkten