IMATRA Finland

AGA Nauhakuusenkatu Imatra Finland

IMATRA Finland foto van Sami

Loyal Laurolinna Imatra Foto van Sami

Foto Sami

Woikoski oude zuurstof planten en onderstation Teppanalassa

Woikosken vanha happitehdas ja muuntamo Teppanalassa. Laitos on perustettu heti sodan jälkeen korvaamaan Viipurin menetetyn happitehtaan tuotantoa. Laitoksen alkuperäinen tuotantokoneisto evakuoitiin Viipurista ja myöhemmin rakennusta laajennettiin ja sinne asennettiin toinen ja suurempi tuotantokoneisto joka on edelleen paikoillaan. Alkuaikoina suuri osa hapesta on mennyt läheisen rautatehtaan prosessiin. Myöhemmin happi käytettiin pullojen täyttöön. Hapen lisäksi prosessissa syntyi myös typpeä. Tuotannon loputtua pihalle asennettiin höyrystin ja nestesäiliö, johon tuotiin nestemäistä happea muualta ja josta neste pumpattiin höyrystimeen, joka höyrysti kaasun ja samalla paineisti sen pullontäyttöä varten. Nykyisin paikalla on pelkästään myyntipiste. Taustalla näkyvä Agan laitos, joka ennen omistajanvaihdosta kuului Messer Suomelle, tislaa ulkoilmasta happea, typpeä ja argonia ja toimittaa niitä putkia pitkin viereisen terästehtaan prosessiin. Putkistotoimituksen lisäksi tehtaalta viedään em. kaasuja myös nestemäisenä muille asiakkaille. Ilmakaasujen tuotanto, ja erityisesti nesteyttäminen, kuluttaa erittäin runsaasti sähköenergiaa. Pienimpiä, ns. pakettilaitoksia, lukuunottamatta esimerkiksi prosessin ilmakompressorin teho mitataan laitoksen kokoluokasta riippuen megawateissa tai kymmenissä ja käyttöjännite kilovolteissa. Painetta ei kuitenkaan kehitetä enempää kuin normaalissa paineilmaverkossa. Nesteyttäminen on valtavasta sähkönkulutuksestaan huolimatta ollut paras tapa toimittaa kaasuja suurille kuluttajille, joille ei kuitenkaan ole ollut kannattavaa rakentaa omaa tuotantolaitosta. Nykyisin myös pienemmät ilmantislauslaitokset ovat automatiikan ja kauko-ohjauksen ansiosta tulleet takaisin käyttöön. Vuodelta 1945.

Nauhakuusenkatu, Imatra, Finland

Nauhakuusenkatu, Imatra, Finland

Nauhakuusenkatu, Imatra, Finland