harjavalta

 

 

Translate

AGA jatkaa kaasutoimituksia Boliden Harjavallalle

 AGA PLANT, boven grote kaart

Boliden Harjavalta Oy ja Oy AGA Ab ovat 11. elokuuta 2014 solmineet hapen ja typen toimituksia koskevan sopimuksen.

AGA valmistaa ja varastoi Harjavallan Suurteollisuuspuistossa ilmakaasuja. Harjavallan ilmakaasutehtaat ovat Pohjoismaiden suurin happea tuottava yksikkö.

Uuden palvelusopimuksen mukaisesti AGA toimittaa happea ja typpeä Boliden Harjavallan kupari- ja nikkelisulatoiden prosessien tarpeisiin. Kaasut toimitetaan kaasumaisena ilmakaasutehtaalta käyttökohteisiin olemassa olevaa jakeluverkostoa hyödyntäen.

Uuden sopimuksen mukaan AGA tekee merkittäviä investointeja Boliden Harjavallan kaasutoimitusten varmistamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa modernisoidaan Harjavallan nykyiset tuotantolaitokset.

Boliden Harjavallan ja AGAn uuden palvelusopimuksen kesto on 15 vuotta, ja se astuu voimaan 1. syyskuuta 2014. Yritysten yhteistyö on jatkunut Harjavallassa vuodesta 1998.

– Uusi kaasuntoimitussopimus varmistaa Boliden Harjavallan tuotannon tarpeet nyt ja pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Boliden Harjavallan tekninen johtaja Timo Lehtinen.

AGA työllistää Suomessa noin 300 henkilöä, joista Suurteollisuuspuistossa työskentelee 24 henkilöä. Boliden Harjavallan palveluksessa on noin 400 henkilöä, joista Suurteollisuuspuistossa työskentelee noin 300 henkilöä.

Vasemmalta Boliden Harjavallan toimitusjohtaja Timo Rautalahti, AGAn Pohjois-Euroopan Regioonanjohtaja Jan Bäckvall ja AGAn Pohjois-Euroopan Regioonan Markkinointi- ja Myyntijohtaja Pauli Toiviainen. 

13-05-2015

AGA jatkaa kaasutoimituksia Norilsk Nickel Harjavallalle

Sopimus varmistaa mittavan investointiohjelman läpiviennin Harjavallassa

AGAn ja Norilsk Nickel Harjavallan solmima hapen, typen ja vedyn toimitussopimus jatkaa yritysten monivuotista yhteistyötä ja varmistaa AGAn Harjavallan tuotantolaitosten täydellisen modernisoinnin. Kaasut toimitetaan kaasumaisena käyttökohteisiin olemassa olevaa jakeluverkostoa hyödyntäen. 

“Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa pitkään jatkunutta hyvää yhteistyötä Norilsk Nickelin kanssa. Sopimus antaa mahdollisuuden investoida tehtaisiimme pitkällä tähtäimellä toimituskyvyn varmistamiseksi. Samalla varmistamme mahdollisuuden palvella muuta suomalaista teollisuutta Harjavallasta käsin”, sanoo AGAn myyntijohtaja Johanna Ylikoski.

Kuvassa eturivissä oikealta vasemmalle AGAn Head of Regional On-Site Account Management Thomas Matson, Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi sekä EHSQ ja kehitysjohtaja Marko Mikkola. Takarivissä AGAn liiketoimintapäällikkö Kosti Jylhä ja myyntijohtaja Johanna Ylikoski.

Aan de voorkant van rechts naar AGA’s Regional Head of On-Site Account Management Thomas Matson,

Norilsk Nickel Harjavalta CEO Joni Hautojärvi en EHSQ en Marko Mikkola, Development Manager verliet.

Achterste rij, AGA Business Manager Kosti Pride and Sales Dir

 

 

 

Norilsk Nickel Harjavallan kanssa solmitun sopimuksen jälkeen AGAn investointiohjelmaan Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sisältyy kahden ilmakaasutehtaan uudistaminen sekä Koverharin ilmakaasutehtaan siirtäminen Harjavaltaan. Lisäksi vedyn tuotantolaitos uudistetaan ja vedyn valmistuksessa siirrytään teollisuusbensiinistä nesteytettyyn maakaasuun. Investointien kokonaisarvo on 40 miljoonaa euroa. 

”Uusi pitkäaikainen teollisuuskaasujen toimitussopimus mahdollistaa strategian mukaisen nikkelituotannon kasvattamisen Harjavallassa. Teollisuusbensiinin korvaaminen nesteytetyllä maakaasulla vedyn tuotannossa vähentää entisestään tuotantomme hiilidioksidijalanjälkeä ja lisää tuotantoprosessiemme tehokkuutta. Investoinnit uusimpaan teknologiaan hapen ja vedyn tuotannossa parantavat lisäksi energiatehokkuutta sekä kaasujen toimitusvarmuutta, toteaa Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

AGA työllistää Suomessa noin 300 henkilöä, joista Suurteollisuuspuistossa työskentelee 24 henkilöä. Norilsk Nickel Harjavallan palveluksessa on noin 270 henkilöä ja työllistävyysvaikutus Suurteollisuuspuistossa on 500 henkilöä. 

 

 

 

13.5.2015

AGA siirtää ilmakaasutehtaan Hangosta Harjavaltaan

Arkistokuva. Harjavalta AGA:n ilmakaasutehdas vihittiin käyttöön vuonna 1995. Juhlapuhuja oli AGA:n hallituksen puheenjohtaja, vero-oikeuden professori Edward Andersson.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja AGA ovat solmineet hapen, typen ja vedyn toimitussopimuksen, joka jatkaa yritysten monivuotista yhteistyötä ja varmistaa AGAn Harjavallan tuotantolaitosten täydellisen modernisoinnin. Kaasut toimitetaan jatkossakin kaasumaisena käyttökohteisiin olemassa olevaa jakeluverkostoa hyödyntäen. AGA investoi Harjavallan suurteollisuuspuistossa kahden ilmakaasutehtaan uudistamiseen sekä siirtää ilmakaasutehtaan Hangon Koverharista Harjavaltaan. Myös vetytehtaat uudistetaan, ja vedyn tuotannon raaka-aineena käytetään jatkossa nesteytettyä maakaasua.

 

 

 

 

 

A rare case of dressing sharp in the metallurgical industry segment

AGA Harjavalta 2,  50 meter hoog

Photo from Jyrki Lehtovirta

 

Zuurstof, stikstof en argon geproduceerd in Harjavalta komen voornamelijk terecht in de metallurgische industrie en de papierindustrie

Miten kokonainen kaasutehdas siirretään paikkakunnalta toiselle.

Tutustu videoomme ja näe itse! AGA Harjavalta Production Units

 

 

 

 

Finally it sit on it’s foundation. Note three other cold box backgroung

Almost there

 

Oo nyt varovainen

New rectification box erected today morning in harjavalta

Photo from Jyrki Lehtovirta

Hyvin sujui. Kyllä tuota nostoa hermoiltiinkin kun tuo murikka painaa 200 tonnia

Main heat exchanger will be installed against this opening

12-12-2015

 

Hello from Finland —-Harjavalta AGA

Foto Sami

 

With 

 photo from Jyrki Lehtovirta

foto`s van Sami Loyal Laurolinna

 

 

 

Kaksi räjähdystä Outokumpu Oy:n happitehtaalla Harjavallassa, 5/1989

 

 

 

 

 

 

Kolme sammutusmiestä loukkaantui lievästi happitehtaassa sattuneessa räjähdyksessä Harjavallassa lauantaina 22.4.1989. Hälytys Outokumpu Oy:n happitehtaalle annettiin kello 8.53, Jolloin tehtaan pohjoispäässä oli tapahtunut Ilmeisesti vetyvuodosta johtunut räjähdys räjähdys. Palokunta oli paikalla kahdessa minuutissa. Toinen räjähdys tapahtui kello 9.07.

Räjähdyksen jälkeen näytti ensin siltä, että henkilövahingoilta oltaisiin säästytty. Pian kuitenkin palomies Timo Syrjälä juoksi ilmoittamaan P3:lIe, että palomies Seppo Jokiranta on loukkaantunut. Ensimmäinen ambulanssi oli tilattu paikalle kello 9.02. Räjähdyksen jälkeen P3 määräsi hälytettäväksi lisää ambulansseja, joita paikalle saatiin yhteensä neljä, kolme Harjavallasta ja yksi Kokemäeltä. Hetken kuluttua selvisi, että myös VPK:n sammutusmies Kimmo Mäkinen ja palomies Heikki Haapala ovat loukkaantuneet.

Inspecta huolehtii AGAn tehdaslaajennuksen työturvallisuudesta

 Oct 11, 2016 11:37 EEST

 

Kaasuntuotantoyhtiö AGA on merkittävä asiakas Inspectan tarkastusliiketoiminnalle. Nyt AGA on siirtämässä terästehtaan lakkauttamisen johdosta käyttämättömäksi jäänyttä Koverharin ilmakaasutehdasta Harjavallan tehtaan lisäosaksi sen kapasiteetin nostamiseksi. Inspecta on mukana projektissa kokonaispalvelupaketilla, johon painelaite- ja NDT-tarkastusten lisäksi kuuluu uutena osana vastuu projektin työterveys ja -turvallisuus sekä ympäristövastuullisuudesta.

Yhä useampi yritys rakentaa liiketoiminnalle tärkeitä asioita laatujärjestelmään kytketyn HSE-politiikan perustalle. Esimerkiksi teollisuuslaitosten alueilla liikkuu vakituisen henkilöstön lisäksi usein suuri joukko alihankkijoita, jolloin turvalliseen työskentely-ympäristöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jokaisen tulee osata noudattaa yhteistä turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveys, toimia vastuullisesti ympäristöä kohtaan ja tehdä samalla laadukasta työtä. Tavoitteena on minimoida niin henkilö- kuin ympäristövahingot.

HSE-yhteistyö AGAn kanssa on Inspectalle merkittävä hanke, sillä Linden HSE-politiikka on tarkasti määriteltyä. Inspectan valintaan vaikuttaa luonnollisesti jo aiemmin hyvin tehdyllä työllä sekä sertifioiduilla palveluilla ansaittu Linde Groupin laadukkaan toimijan status. Inspectan tavoitteena on kasvattaa HSE-liiketoimintaa merkittävästi tulevaisuudessa.

Harjavallassa on kyseessä projekti, jossa tilaajana on AGA ja toimittajana sen omistaja Linde. Inspectan projektipäällikkö Pasi Ikola toimii hankkeessa Linden Site HSE managerina eli työmaan turvallisuuspäällikkönä. Hän on aiemmin toiminut vastaavissa tehtävissä myös Uruguayn sellutehdasprojektissa sekä Kittilän kultakaivoksen happitehtaan laajennusprojektissa.

Harjavallassa Pasi Ikola vastaa työntekijöistä ja heidän oloistaan laajasti. Merkittävä osuus on tilaajavastuulainsäädännön vaatimusten valvonnassa, mikä korostuu kun ulkopuolista työvoimaa on paljon.

“Projekti on haastava, sillä itse ympäristö ja työsuoritukset sisältävät riskejä. Tehdaspaikalla on korkeita mastoja, paineistettuja säiliöitä ja nostureita. Hankkeessa toimii neljä pääurakoitsijaa ja lukuisa määrä alihankkijoita. Ulkomaista työvoimaa on runsaasti. Työntekijöitä alueella on mm. Unkarista, Saksasta, Kroatiasta, Bulgariasta, Romaniasta ja Serbiasta”, kertoo Pasi Ikola.

“Työtehtäväni ovat todella monipuolisia. Huolehdin muun muassa työntekijöiden sisäänotosta ja perehdyttämisestä, työlupien laadinnasta ja pätevyyksien varmistamisesta, työntekijöitä ja eri urakoita koskevasta viranomaisraportoinnista, mutta myös asumisesta ja itse työskentelyolojen kunnosta. Varmistan myös, että alihankkijat ja kumppaniyritykset ovat hoitaneet velvoitteensa moitteettomasti. Työtehtäviin ja -paikkaan liittyvien riskien minimointi on ykkösasia, teemmekin viikottain ns. safety walk’eja eli työturvallisuuskierroksia alueella. Ratkon myös monenmoisia ilmi tulevia käytännön ongelmia. Hanke on sujunut hienosti, organisaatio on sopivankokoinen ja joustava”, Pasi jatkaa.

Marraskuun alussa tilaajalle luovutettava projekti merkitsee Inspectalle paljon. Se opettaa kansainvälisessä toimintaympäristössä työskentelyä, lisää Inspectan HSE-palvelujen tunnettuutta ja tuottaa merkittäviä yhteistyökontakteja tulevaisuutta varten.

Kuva: Johann Bauer