grammofoon 1

Grammafoon van 1900 tot en met 1939

 

 

AGA schallplatte grammophon 1912

 

 AGA GB 1

AGA GB 2

Grammofoonplaat van The Cats, gemaakt voor AGA; One way Wind

eigendom AGA museum

Grammofoonplaat van The Cats, gemaakt voor AGA; One way Wind

eigendom AGA museum

28 februari 1917

1917

1930

 

AGA Alto uit 1930

AGA BALTIC RADIO BROSCHYR FRÅN 1933-1934

AGA BALTIC RADIO BROSCHYR FRÅN 1933-1934

AGA BALTIC RADIO BROSCHYR FRÅN 1933-1934

AGA Schlager Konsert en AGA Orkester

AGA BALTIC RADIO BROSCHYR FRÅN 1933-1934

Uit 1934

AGA Kabaret en AGA Ouvertyr

uit 1934

Uit 1934

 

1934

AGA Sonet Lyx,     AGA Continent Lyx

 

AGA SONETT LYX 36, TYP 651 met grammofoon

AGA SONETT LYX 36, TYP 651 met grammofoon

AGA SONETT LYX 36, TYP 651 met grammofoon

AGA SONETT LYX 36, TYP 651 met grammofoon

AGA SONETT LYX 36, TYP 651 met grammofoon

AGA SONETT LYX 36, TYP 651 met grammofoon

RADIOMÖBEL RADIOGRAMMOFON MAHOGNY AGA BALTIC TYP 652 LR 1930-TAL

AGA SONETT LYX 36, TYP 652 met grammofoon

Radiobroschyr AGA BALTIC år 1937

AGA 653 en 654

Bellmansfantasi del 3, AGA Baltic Stockholm 1929   (  LINK )

Grammofonskiva på shellac i Sällskapet Bellmans Minnes samlingar i Stockholm.

Skänkt av Bo G. Hall till sällskapet år 2014.

Stillbilder och film av Mats Hayen, Archivarius i Sällskapet Bellmans Minne. Information ur Svensk Mediedatabas om inspelningen: Bellmansjazz.

Foxtrot (Movitz Mollberg) / NATIONAL ORCHESTRA Matrisnummer 88986-1 År/datum 1929 Utgivning Edison Bell Radio Utgivningsland Sverige Anmärkning: London juli, utg sept 1929. Dirigent Gunnar Malmström.

På sid 1 ingår flera Bellmanmelodier: Fjäriln vingad syns på Haga, Undan ur vägen, Gubben Noak.

AGA content 753

AGA content 753

AGA content 753

AGA content 753

1935

AGA baltic sonat allströmsradio tillverkad 1935-36

1936

AGA 783

AGA 783

AGA 783

AGA Sonat 784 från 1936.

AGA Sonat 784 från 1936.

AGA Sonat 784 från 1936.

AGA Sonat 784 från 1936.

Radiogrammofon. Fabrikat AGA-Baltic. Typ 785 – Grammosonat. Från 1940-talet.

AGA-Baltic. Typ 785 en 786


1938

AGA Lilla Orkester

AGA Lilla Orkester

Uit 1938

AGA Sonat Lyx

Uit 1937

Musikmobil AGA Mahogny B 101

Musikmobil AGA Mahogny B 101

AGA-Baltic Radio AB. Bättre Radiomottagning. 1938.

AGA-Baltic Radio AB. Bättre Radiomottagning. 1938.

 AGA-Baltic Radio AB. Bättre Radiomottagning. 1938.

AGA-Baltic Orkester 56 1938

AGA orkester, AGA Schlager Konsert

AGA Schlager Konsert platenspeler, bj.  1938

AGA Schlager Konsert platenspeler, bj. 1938

AGA Schlager Konsert platenspeler, bj. 1938

AGA Schlager Konsert platenspeler, bj. 1938

AGA G10S, 1955

AGA G10S

AGA G10S

AGA G10S

AGA G10S

 AGA 643L Continent lyx 36

 

 AGA 643L Continent lyx 36