film geluid

Film geluid

 

 

 

1935

M 856.3. Tonfilmsförstärkare. AGA Baltic Radio.

Använd för läsning av optiskt ljud.

Elektronrör sitter monterade bakom galler på en rektangulär bas av gulmålad plåt.

This amplifier is owned by the AGA museum

 

 

 

 

 

 

 

AGA-Baltics Premiärförstärkare

Photo`s from Hannes Hämäläinen

Hello,

I own AGA-Premiärförstärkare(preamplifier).

Do you have manual and connection schematics for this amplifier?

Thanks! Hannes Hämäläinen

 

 

 

 

AGA Premiär, en riktig Svensktillverkad skönhet från en gammal biograf under 1940-talet.

Fronten består av löstagbara moduler med 19″ rackformat. Att bygga om den till  

 

 

 

AGA Premiär, en riktig Svensktillverkad skönhet från en gammal biograf under 1940-talet.

Fronten består av löstagbara moduler med 19″ rackformat. Att bygga om den till  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA Baltic  film.

 

 

 

 

AGA-Baltics Premiärförstärkare

 

 

 

 

AGA-Baltische Premiärförstärkare

AGA Kassan

Emblem of the AGA Baltic sound system.

Mixer till mobil optisk tonkamera, tillverkad av AGA.

Mixer, tillverkad av AGA

PROFESSIONAL MOVIE AMPLIFIER

Universalforsterker AGA BALTIC Type 499440

Biografhögtalare, tillverkad av AGA

 

 AGA-Baltic, cellhögtalare modell Radial

 

 

AGA-Baltic, cellhögtalare modell Radial

Stor högtalare bakom duken

Ljudet som senare monterades är av typen AGA BALTIC gul serie från 1935och hade en stor högtalare bakom duken samt en högtalare i maskinrummet för medhörning. En elektromekanisk 78-varvsskivspelare med koppling till AGA BALTIC ljudanläggning fanns också i maskinrummet. På den spelades stenkakor i pauserna. Filmerna returspolades för hand och från början var det små rullar vilket innebar flera pauser i filmvisningen. Projektorn byggdes senare om så att större rullar kunde användas. Det blev då bara en paus om inte filmerna var extra långa. Filmen måste man veva igång för hand innan den elektriska motorn drog igång filmen. Därefter öppnade Gotthard luckan till bågljuset. Om man gjorde det innan filmen var i rörelse brann filmrutan upp av den hetta som bågljuset ger. En enkel ringklocka upp till maskinrummet fanns för att meddela maskinisten Gotthard  om något var på tok med filmen.

Google vertaling

Grote speakers achter het scherm

Het geluid dat later werd bevestigd is van het type AGA BALTIC gele reeks van 1935och had een grote luidspreker achter het scherm en een luidspreker in de machinekamer voor het luisteren. Een elektromechanische 78 toeren platenspeler verbonden met AGA BALTIC geluidsinstallatie was ook in de machinekamer. Op dat gespeeld rots gebak in de intervallen. De films worden teruggespoeld met de hand en vanaf het begin was het kleine rollen die meer pauzes in de filmvertoning betekende. De projector werd later gebouwd dat grotere rollen kunnen worden gebruikt. Het was toen net een pauze, tenzij de films was extra lang. De film heeft om het crank up and running met de hand voordat de elektrische motor begon de film. Toen opende de Gotthard deur naar bågljuset. Als men het deed voordat de film in beweging was verbrand filmframe van de hitte die bågljuset biedt. Een eenvoudige bel naar de machinekamer was om de ingenieur Gotthard op de hoogte als er iets mis is met de film was.

AGA-Baltics ljudkamerabord, typ Stereofonic AGA-Baltics mixerbord, typ Stereofonic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMALE FILM TECHNIEK 

 

 1955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonkamera tillverkad av AGA

 

 

 

 

 

 

 

Part 2  AGA film geluid