elme glasbruk

Elme Glasbruk

Ett stort företag fick Älmhult genom flytt till orten. Färgeköps glasbruk i Sibbhult flyttade hit 1917. För oss blev det Elme Glasbruk. Redan 1918 var antalet anställda cirka 250 personer, ortens största arbetsgivare. Som mest hade företaget cirka 300 anställda i slutet av 20-talet. Eftersom detta företag hade många arbetare hade de också ett stort inflytande på samhällslivet. Arbetarna bidrog till bildandet av Folkets park och Älmhults Musikkår. Verksamheten vid glasbruket trappades ner efter hand och upphörde helt i början av 1970-talet.

Ett annat storföretag är Älmhults Bruk AB som fyller ett helt industrikvarter på Lillsjöområdet, idag under flera olika företagsnamn. Bruket kom till Älmhult 1946. Stommen har varit gjuteri och mekanisk verkstad och produktionen har funnits inom en mängd olika områden. Som mest hade företaget totalt omkring 400 anställda under sin storhetsperiod under 1960- och 70-talet. Intressant är att detta företag på sitt sätt är moder till Älmhults alla elektronikföretag. En specialisering inom bruket var vävstolar, idag under namnet Texo, och för stolen uppfanns en trådväktare. Denna uppfinning var grunden för Eltex. Inom detta företag har många fått sina grundläggande kunskaper och sedan startat exempelvis företagen NOB (Sauer-Danfors), Kim-Safe med flera.

Många av dagens företag är också en sammansmältning mellan olika branscher. Ett exempel på det är Elmhults Konstruktion som kombinerar elektronik och metallindustri. Troligen är Elmhults Konstruktion det företag i kommunen som har störst andel av världsmarknaden inom sitt verksamhetsområde.

Ett viktigt år för Älmhult var 1953. Då kom IKEA till centralorten från Elmtaryd. Utställningen i Lagerbergska fastigheten öppnades. Sedan öppnades det första varuhuset 1958 och därmed var åter ett handelsföretag på väg i topposition på orten. Under 70-talet blev IKEA ortens viktigaste företag och mot 2000-talet ett av Sveriges ledande. År 2006 passerade företaget 100 000 anställda, varav omkring 3 procent finns i Älmhult.

Link

Elme glasbruk Älmhult verksamt 1917-1970

Boven; Glasbruk,

De elme-glasfabriek begon in 1917 als dochteronderneming van de glasfabriek Färe in Sibbhult. Het werd opgericht door de Zweedse Nobelprijswinnaar Gustuf Dahlen, de uitvinder van de vuurtoren op gas. Het ging failliet in 1920 en vond zichzelf opnieuw uit als fabrikant van glashuisartikelen in 1923, en opnieuw als Elme Glasbruk in 1931. Dit gebeurde nog een paar keer in 1936, in 1940 en 1960, totdat het in 1970 zijn deuren voorgoed sloot. In die tijd werkten er veel belangrijke glasontwerpers en creëerden een aantal geweldige Art Deco-ontwerpen.

Jag är tredje generationens glasarbetare. Både mina föräldrar och farföräldrar arbetade vid Elme Glasbruk som lades ner 1970. Glastraditionen är stark i Småland och jag är stolt över att jag bidrar till att föra hantverket vidare.

Elme glasbruk Älmhult verksamt 1917-1970.

My father engraving glass at former Elme Glasbruk. Elme closed in 1970. They were world famous for the pressed glass mould production. Such a shame that the building was torn down and the equipment was sold or thrown away 🏭 Min pappa som här graverar glas på Elme Glasbruk. Bruket stängde 1970. Elme var världsberömda för sina pressglasformar. Oerhört synd att byggnaden revs och att all utrustning såldes eller slängdes. 🏭

1918 fabriek Elme

Elmeverkens Aktiebolag. 1918

Elme glasbruk

Som vi tidigare sagt fanns det längre tillbaka även ett “Glasriket i väst” med bruken Glimma (Glimåkra), Strömsnäsbruk, Elme (Älmhult), Eneryda, Ryd, Urshult och Alvesta. Här tar vi en närmare titt på Elme.
Bruket var i drift 1917 – 1970 och var beläget i centrala Älmhult. Byggnaderna revs 1980.
En av de personer som satsade på glasproduktion i Älmhult var AGA-grundaren Gustaf Dahlén. Genom honom började bruket med att tillverka linser och andra glasdetaljer till AGA:s fyrar, men man producerade även dricksglas och burkar.
Det Elme blivit mest känt för är det glas som formgavs av vandringsmannen Edvin Ollers. Hans pressade art deco-glas från 30-talet är mycket särpräglat och har blivit ett samlarområde, och det är något bevänt med att samla Elme/Ollers, för under sin tid ritade han drygt ett tusen modeller. Elme nöjde sig inte med endast pressglas, utan jobbade även med slipad kristall.
Vid Stockholmsutställningen 1930 hade Elme och Ollers en framträdande roll. Ollers har också varit verksam som formgivare vid Reijmyre, Alsterfors, Limmared, Kosta, Åfors, Ekenäs och Flygsfors glasbruk. Han har även arbetat i keramik, tenn, silver och med måleri.
På 1960-talet hade Elme stor lycka med säreget och mycket färgstarkt glas, företrädesvis i gult och brandgult.
När Elme hade lagts ner kom många av glasarbetarna till “Glasriket i öst” – bland annat till Åfors.
Elme glas

http://130.242.29.70/klara/public/series/SeriesView.jsp?SeriesID=1415

ERNST FRITJOF HÅKANSSON
Elme, Älmhult.
Född 15 sept. 1894 i Ekeberga,
Kronobergs län. Hyttmästare vid
Elme Glasbruk.

JOHANN PUGNER
Älmhult.
Född 23 juni 1882 i
Podebra-dech, Tjeckoslovakien.
Verkmästare vid Elme Glasbruk. Medlem
av Sveriges arbetsledareförbund.
Ombud för
livförsäkringsanstalten Folket och försäkr.-anstalten
Samarbete.

Webbutställning Elme glasbruk 1917 – 1970
Elmeverkens Aktiebolag bildades och registrerades 1917. I den första styrelsen fanns Direktören Hans Hanse och Doktor Gustaf Dahlén med. Förutom de så var det Fritz Brising, Arbraham Langlet, Allan Lenander, Nils Westberg, Hilding Schalin, Henrik Blomenberg, Georg Ledel, Carl Axel von Horn och Gunnar Hanse. Bolaget blev upplöst 1921 genom konkurs.

Aktiebolaget Elme Glasbruk bildades 1922 och registrerades 1923. Den nya styrelsen bestod av Per Jonsson-Borg, Peter Adolf Dahl, Hilding Carl Gustaf Espersson, Carl Axelsson-Horn, Olof Theodor Carlsson, Nils Lange, Gustaf Sommelius, Viking Johansson, Sten Kjellgren, Harry Nilsson, Carl Herman Nilsson, Axel Wilhelm Severin, Erik Arthur Gillberg, Filip Andersson-Aste. Bolaget blev upplöst genom likvidation 1931.

Nya Aktiebolaget Elme Glasbruk blev registrerat 1931. Styrelsen var Per J:son Borg, Severin Hammarling, Paul Jonsson, Viktor Johansson och företaget upplöstes 1936 genom likvidation.

Fabriksfirman Merkur Andersson & C:o 1936 med en ny styrelse Wilhelm Wallin, Carl Filip Andersson-Aste, Knut Oscar Fredrik Svensson, Karl Leonard Borgarp och Erik Göte Wallin,

Elme Glasbruk Borgarp & C:o 1940, fick styrelsen Fredrik Svensson, Leonard Borgarp, Filip Aste, Arthur Rydell, Carl-Olof Borgarp.

Elme Nya Glashytta Aktiebolag 1962 och styrelsen var Carl Olov Borgarp, Jarl Borgarp, Leonard Borgarp och Sigrid Borgarp.
Bruket upphörde med tillverkning 1970.

Elme glasbruk hade en bra placering när det byggdes invid stambanan. De fick ett eget stickspår vilket kom att underlätta transporterna. En av iniativtagarna till bruket var den betydande glasgrossistfirman Brising och Fagerström, Stockholm. De drev sedan 1907 Färe glasbruk i Sibbhult. När Elmeverken bildades 1917 blev Färe glasbruk ett dotterbolag.
Gustav Dahlén som tidigare grundat AGA blev en av intressenterna och det var att bruket kunde framställa linser och andra glas detaljer för AGA:s fyrar.

När produktionen kom igång under våren 1919 så tillverkades enkelt glas. Det var mest dricksglas, konserv- och skokrämsburkar. Senare kom det även igång en tillverkning av kristallglas och många produkter överfördes från Färe glasbruks tillverkning.

Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius arktitektfirma från Stockholm hade 1913-1914 formgivit föremål åt Färe glasbruk. Dessa visades fram vid Baltiska utställningen i Malmö 1914. Föremålen togs upp i produktion vid Elme glasbruk och finns med i kataloger under beteckningen LS.

Under slutet av 1920-talet uppnådde Elme sina höjdpunkter i kvalitén av produktionen och antalet anställda. Sten Kjellgren från 1925 blev den som byggde upp en verksamhet och anlitade Edvin Ollers 1926. Kjellgren hade tidigare samarbetat med Ollers vid Reijmyre glasbruk och det var grunden till att få en konstnärlig kvalité på produktionen vid bruket. Det var en heltäckande tillverkning av föremål som Ollers formgav som enkelt pressglas, pressade konstglas EOL serien, slipad kristall och praktfulla graverade glaspjäser. Ollers kom att formge över ettusen modeller för bruket.
Edvin Ollers gjorde vid Elme glasbruk en betydande insats med produkter som väl kan sorteras under begreppet “vackrare vardagsvara”. Men även med stor framgång med enkelt formade vaser i tungt tjockt gods som försågs med slipade och ibland med mattade ränder. Hyttarbetade föremål i mustiga färger med bruna eller gröna toner. De graverade föremålen är underbara i sin form och med sina dekorer som väl kunde konkurera med Orrefors produktion. Många av hans glas bär en tydlig insperation av Art Déco stilen .

Graverade glas som formgavs var många gånger av gravörerna som Rudolf Knöspel 1925 – 1926, Karl Müller 1927 – 1930 och Emil Weidlich 1931 – 1942.

1937 formgav Viktor Andersson-Tesser ett antal graverade glas. Under 1950-talets slut anlitade bruket Hans Blomqvist som ritade både graverat och hyttarbetade föremål. Den dåvarande disponenten Carl-Olov Borgarp ritade under åren 1961 – 1969 ritade hyttarbetat och pressat glas.

Belysningsarmaturen “Fiorentina” var formgivna av Dr Fredrik (Fritz) Kurtz och tillverkades vid Elme glasbruk för FK-belysning, Nybro omkring 1946.

De välkända fönsterrelieferna ritades under 1960-talet av konstnärerna John Käll, Axel Olsson “Utvandrarna”, David Ralson och Mona Frisk. Kjeld Jordahn formgar ett antal föremål. IKEA formgivarna Charlotte Rude och Hjördis Olsson-Rude ritade ett antal hyttarbetade föremål vid slutet av 1960-talet

Elme glasbruk kom att delta vid flera stora utställningar som Konstindustriutställningen i Lund, Kulturen, 1929. Stockholmsutställningen 1930 där Ollers fick en framträdande roll och Helsingborgsutställningen H55, 1955.

LINK Orginal

ELME GLASBRUK – ETT 80-ÅRSMINNE

Året var 1917. Elme glasbruk grundades mitt under brinnande världskrig. Många glasbruk fanns redan, och under åren 1917–1920 anlades inte mindre än tio nya bruk, varav sju i Småland.

Förutsättningarna var goda. Elme glasbruk placerades invid stambanan, vilket underlättade transporter av råvaror, bränsle och färdiga produkter. Genom tillkomsten av järnvägen på 1860-talet hade omvandlingen av en bondby till det blomstrande samhället Älmhult påbörjats.

Bland initiativtagarna till Elme märks främst den betydande glasgrossistfirman Brising och Fagerström i Stockholm. Även Gustaf Dalén, AGA:s grundare, ingick som intressent i företaget. Orsaken var att bruket kunde framställa linser och andra förnödenheter för AGA:s fyrar. För sakkunskapen stod ingenjören Hans Wilhelm Hanse, född i Växjö och utbildad vid Chalmers i Göteborg.

Elme genomgick samma serie av med- och motgångar som alla andra glasbruk. Hög produktionstakt och stort kvalitetsmedvetande varvades med konjunkturavmattningar, strejker och konkurser. Man kan lugnt påstå att Elme nådde sina högsta höjder under slutet av 1920-talet, inte minst genom konstnären Edvin Ollers insatser.

Vid midsommartid 1970 var de goda tiderna över, och den siste ägaren av Elme, Jarl Borgarp, blev den som i samråd med de anställda inledde avvecklingen. Utförsäljningen av lagret påbörjades, och det blev turisterna som ända fram till 1975 kunde förse sig med glas från det anrika bruket.

Under våren 1997 hedras minnet av Elme glasbruk med en utställning i Älmhults bibliotek. Teckningsläraren Willy Pettersson, som även själv arbetat vid Elme, har genom åren dokumenterat bruket i form av teckningar och akvareller. Han har även samlat ett stort antal fotografier. Ekonomhistorikern Torbjörn Fogelberg har på grundval av det omfattande arkivet från Elme skrivit en ingående historik, som finns tillgänglig i Smålands museum. Historiken har tillsammans med en del av bildmaterialet fått bilda grundval för en katalog som i sin tur ger bakgrunden till utställningen. I övrigt medverkar konstföreningen, kommunen och flera privatpersoner i projektet.

Lars Thor

Ursprunglig publicering i Kulturspridaren I Värend och Sunnerbo utgiven av Kronobergs läns hembygdförbund och Smålands museum 1997:1

 

LINK orginal

 

Elme Glasbruk i Älmhult 1963