electrohagen

Directeur bij Electro Zuur

ir A. van Haagen

Zijn eerste jaar aan de TH Delft

Het Vaderland 28-09-1929

De Tijd 27-10-1931

Algemeen handelsblad 17-11-1931

Algemeen handelsblad 10-09-1935

A. Van Haagen huwt met C.M.J. Godefroy

 Vader overleed te vroeg. 2 feb. 1939

Aanstelling tot directeur, op 1 juli 1947 

Aftreden als directeur op 1 jan. 1956, na 8,5 jaar

Handtekening onder de aanstelling van Douwe Douwes op 7 aug. 1952 getekend door A. van Haagen

Per 1 januari 1956 trad de heer Ir. A. van Haagen af als directeur.