electrodibowolf

citaat uit mail,  MEVROUW BIBO WOLF  ;  De kanttekeningen dan wel opmerkingen over de plaatsing van een foto van onze Grootvader.

link naar Michel Rubens directeur Electro Zuur 

Leven Gabriel Benjamin Wolf 

directeur Electro Zuur

Gabriel Benjamin Wolf 

MELDING VAN BIDO WOLF HIERONDER;

Bibo Wolf – 2011-07-19

Geachte heer of mevrouw,

 Mijn Grootvader Gabriel Benjamin Wolf heeft deze fabriek samen met Michiel Rubens (is samen met zijn hele gezin omgekomen in de Tweede Wereldoorlog) opgericht in 1911. Mijn Grootvader is tot aan zijn dood in December 1938, Groot Aandeelhouder en President Commissaris van deze N.V. geweest. Hij was zeer nauw betrokken bij zijn fabriek. De heer van den Houten was directeur en in dienst van mijn familie en de andere aandeelhouders, welke voor de oorlog overwegend Joods waren. Mocht u informatie en bronnen hierover willen ontvangen dan kan ik u deze medio augustus doen toekomen. ( onze hartelijke dank)

Met vriendelijke groet

mevr. Bibo M.C. Wolf

 
 
Michel Rubens van wolf
 

Er ontstonden 2 fabrieken in Amsterdam

Oprichtingsdatum Electro Zuur is 10 november 1909

NV Chemische industrie Amsterdam-Holland

Ze werden opgericht door de NV Nederlandsche Metaalhandel te Amsterdam

De heer  Gabriel Benjamin Wolf en zijn  dochter dochter Hanna! (Er waren 6 dochters en 2 zonen).

Hij is de oprichter van Electrozuur.

Gabriel Benjamin Wolf was President Commisaris van de NV tot zijn dood in december 1938!

Hij werd geboren op 8 augustus 1877 te Den Haag uit het huwelijk van Benjamin Wolf en Hanna Mendel

Hij huwde op 8 juni 1905 te Amsterdam met Magdalena Fenna Carstens ( geb. 8 november 1882 overleden 17 november 1963

Algemeen Handelsblad  06-04-1895

 

Rotterdamsch nieuwsblad 26-07-1897

Het nieuws van de dag 27-07-1897

Het nieuws van de dag 13-03-1902

Algemeenhandelsblad 27-01-1903

 Het nieuws van de dag 05-02-1903

Het nieuws van de dag 21-05-1903

Algemeenhandelsblad 25-05-1905

Algemeenhandelsblad 08-06-1905

Het nieuws van de Dag 09-06-1905

 Algemeenhandelsblad 11-04-1906

Geboorte van een zoon op de Valeriusstraat 87
Valeriusstraat 87 Amsterdam

De tijd 20-07-1908

Opdracht gegeven door de N.V. Ned. Metaalhandel !

Het Nieuws van de Dag 27-02-1909.

uitgifte 03-04-1909

uitgifte 03-04-1909

Het nieuws van de Dag 10-04-1909

Algemeen Handelsblad 02-05-1909

Het nieuws van de Dag 03-05-1909

Het nieuws van de Dag 03-05-1909

 

 

 

 

Hieronder blijkt dat Wolf en Rubens in de zelfde Vereniging zitten

 Het nieuws van de Dag 03-05-1909

Het nieuws van de Dag 03-05-1909

Algemeen Handelsblad 13-05-1909

 Het nieuws van de dag 30-10-1909

Bibo Wolf heeft deze beide aandelen in haar bezit

Aandeel van de Electro Zuur en Waterstoffabriek uit het Jaar 1909

10-11-1909

Oprichtingsdatum Electrozuur is 10 november 1909

Algemeen Handelsblad 29-12-1909

Het Nieuws van den dag 07-01-1910 Hier blijkt dat de oprichters G.B. Wolf en M. Rubens zijn.

Algemeen Handelsblad 14-06-1910

 

 

De Tijd 14-06-1910

Rotterdamsch nieuwsblad 15-06-1910

Algemeen Handelsblad 15-06-1910

Chemische Industrie Amsterdam-Holland op de rode punt, onderaan rechts aan het Amsterdam-Rijn kanaal

op de kaart staat Mond van het Amsterdam-Rijnkanaal, de rode hoek op de punt onder het woord Amsterdam

Merwedekanaal met Electro Zuur en de Chemische Industrie Amsterdam-Holland ( de lange rokende pijp is de fabriek)

De fabriek

Het huis staat er nog, gelijk aan de foto boven deze.

De Tijd 14-06-1910. Hier woonde de heer WOLF dus

De zaagtand gebouwen, afgebroken rond 2010 lijken nog de gebouwen van de oude fabriek., waren dus 100 jaar oud.

Algemeen Handelsblad 02-11-1926.

Merwedekanaal met Electro Zuur , foto 7-2-2013

Rotterdamsch nieuwsblad 15-06-1910

Algemeen Handelsblad 16-09-1910

Het Volk 18-10-1910

Algemeen Handelsblad 20-06-1911

Het nieuws van de dag 03-10-1911

Het nieuws van de dag 28-02-1912

Algemeen Handelsblad 12-05-1912

Het nieuws van de Dag 14-05-1912

Algemeenhandelsblad 11-11-1913

Algemeenhandelsblad 24-01-1915

 

 

 

Algemeenhandelsblad 04-02-1915

Directeuren G.B. Wolf en M. Rubens

Nieuwe Rotterdamsche Courant 17-01-1916

 
 
 
 
Algemeenhandelsblad 25-10-1916
 
 
 
 
 
Algemeen handelsblad 27-10-1916
 
 
 
 
 
 
Middelburgsche courant 04-01-1918
 
 
 
 
 
te lange advertentie
Nieuw Israelietisch weekblad 04-10-1918
 
 
 
 
 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 30-12-1919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 19-11-1920
 
 
 
 
 
Algemeen Handelsblad  13-04-1921 
 
 
 
 
 
Limburger koerier 13-05-1921
 
 
 
 
De Tijd 17-03-1923
 
 
 
 
 

Algemeenhandelsblad 01-08-1923

 
 
 
Algemeen Handelsblad 13-06-1923

Algemeen Handelsblad  14-07-1926 

 Algemeen Handelsblad 14-12-1926

Nieuwe Rotterdamsche Courant 16-03-1927

Algemeenhandelsblad 18-07-1927

Het vaderland 07-09-1927

Algemeen Handelsblad 15-01-1930

Algemeen Handelsblad 29-03-1930

 

voorwaarts 14-01-1930

voorwaarts 14-01-1930

Het Vaderland 04-10-1937

Algemeen Handelsblad 21-12-1938

Algemeen Handelsblad 21-12-1938

Algemeen Handelsblad 02-02-1939

Algemeen Handelsblad 14-02-1939

GB Wolf 9 juli 1943


Bibo Wolf heeft deze beide aandelen in haar bezit

aandeel uit het jaar 1953

of toch een onduidelijke transactie?

Het gaat hier dus om de vrouw van Directeur Wolf een moeilijke transactie? 

 

 vermoedelijke dochter, was gehuwd met H.G. van der Weij