electro in johannesburg

ELECTROZUUR IN JOHANNESBURG

part 2

De belangrijke mannen bij Electrozuur, van den Houten, Douwe douwes, Van Vliet, Herreilers,

de Liefde, Hey, Jansen, Bontsema, Murris, Montfoort, van Waart, dan der Mei en de Jong.

1958 

 

 

9 juli 1958

 De Tijd 15-07-1958

1958

Ontwikkelingen 30 juni 1959

1959

1959

1960

 1961

 

 1962

1962

de foto genomen op 6 november 1963 in The Woodpecker Inn, Bree street, Johannesburg.

Douwe Douwes ( eind van de tafel) gaat afscheid nemen van Holland Electro Chemical Industries.
Derde van de links is de directeur van HECI Lutz Hassenkamp, 3e van rechts is André de la Porte die de leiding had over het bedrijf van HECI in Ballengeich, Natal.

handtekeningen van de aanwezigen

1963

1968

Limburgs dagblad 09-02-1968 

1968 

oude fabriek

 
 

carbid fabriek

Carbid transport

De carbid bakken, volgestort met vloeibaar carbid.

Carbidovens en de lege bakken

1968 

Gebroken carbid, eind product

 1970

In 1975 one Class 35-200 locomotive was also built for AECI in Modderfontein

Ballengeich colliery

Zuid Afrikaans geschreven

Ballengeich colliery 

Mahendra Parsadh Sookoo 

Mahendra Parsadh Sookoo is een Zuid-Afrikaanse werktuigbouwkundig ingenieur. Lid American Society of Mechanical Engineers.

Sookoo, Mahendra Parsadh werd geboren op 17 oktober 1953 in Durban, Zuid-Afrika. Zoon van Rajkumar en Indrawathie (Maharajh) Sookoo

Gecertificeerd in werktuigbouwkunde, Veasey’s College, Johannesburg, 1986.

Tekenaar, projectingenieur Holland Electrochemical Ind, Ballengeich, Natal, 1977-1979.

1979

•Multi-purpose organics plant commissioned at Modderfontein to produce a range of small volume, high value chemicals
•Holland Electro Chemical Industries (HECI) becomes a wholly-owned subsidiary

1979

• Multi-purpose organische fabriek opdracht bij Modderfontein tot een reeks van klein volume, hoogwaardige chemicaliën te produceren
• Holland Electro Chemical Industries (HECI) wordt een volledige dochteronderneming

South African Calcium Carbide

10-02-1979

Gedragscode Zuid-Afrika

 

AKZO NV

Raad van Bestuur

Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken

19 september 1980

Betreft: Rapportage EG-Gedragscode Zuid-Afrika, tweede verslagperiode

Mijne Heren,

Onder verwijzing naar onze eerdere rapportage, dd. 1 mei 1979, in het kader van de bovengenoemde gedragscode bieden wij u hierbij de aanslui-tende informatie tot ultimo juni 1980 aan.

Centraal daarin staat het feit dat ons belang in Zuid-Afrika inmiddels is teruggebracht tot uitsluitend een 60%-participatie in Organon (Pty) Ltd., te Johannesburg. In deze onderneming met een personeelsbestand van 18 personen is sinds begin 1980 één zwarte werkneemster in dienst in de functie van artsenbezoeker. Qua beloning en overige condities wordt geen verschil gemaakt tussen deze werkneemster en haar blanke collega’s.

Met betrekking tot de overige ondernemingen, waarover wij in mei 1979 rapporteerden, is het volgende te vermelden. In de loop van 1979 hebben wij onze belangen in

– Holland Electro Chemical Industries (Pty) Ltd. (41,66%)

– Denso Anti Corrosion Products (Pty) Ltd. (50%), en

– Water Sealers (Pty) Ltd. (100%)

alle te Johannesburg, volledig aan lokale partners overgedragen.

Het Akzo-aandeel in Akulu Chemicals (Pty) Ltd. is in januari 1980 geredu-ceerd van 50% tot 25% en vervolgens in mei geheel overgedragen.

Grootste aandeelhouder is nu de Engelse onderneming Allbright and Wilson Ltd. te Londen, waarmee wij reeds in januari 1980 afspraken dat zij: – ten aanzien van Akulu voortaan de rapportage in het kader van de EG-code zullen verzorgen, vanzelfsprekend tegenover de Britse regering, te beginnen per september 1980;

– ten aanzien van het bij Akulu te voeren sociale beleid zullen uitgaan van het hierbij gaande «Social Programme» dat als zodanig letterlijk in de desbetreffende overeenkomst is opgenomen. Mede op grond van deze afspraken hebben wij het volste vertrouwen in een verantwoorde voortzetting en uitbouw van het «Akulu Chemicals Social Plan», dat wij u in 1979 toezonden. Wij menen dat het tegen de voorgaande achtergrond en in het licht van de bedoelingen van de door de overheid gewenste rapportage passend is, onzerzijds bij onveranderde omstandigheden en zonder uw tegenbericht, van verdere rapportage af te zien. Uiteraard blijven wij gaarne bereid te trachten eventuele vragen uwerzijds te beantwoorden. Inmiddels verblijf ik.

Met de meeste hoogachting, A. A.Loudon

plant  aerial

South African Calcium Carbide

22 aug. 1985

Sub-Saharan Africa Report

De verplichte integratie van voorzieningen, de druk van de zwarte vakbonden
en de alliantie van de fabriek management met zwarte vakbonden tegen wit
arbeiders waren de directe gevolgen van deze.
De stand van de VAK en de secretaris, de heer Arrie Paulus, tegen integratie
van de werkplek maakt dat vakbond bijzonder aantrekkelijk zijn voor wit
werknemers die voelen zich bedreigd. Een deel van de werknemers die nu toetreden
de MWU waren leden van andere vakbonden, maar deze vakbonden niet tussenbeide
in de verdediging van hun leden.
In het afgelopen jaar de VAK ook verkregen toestemming van de regering
zijn uit te breiden om een groot aantal sectoren omvatten. dat betekent
dat de leden kunnen worden aangetrokken in deze industrieën. Onder deze industrieën
waren verschillende Iscor [Iron and Steel Corporation] planten, Highveld Steel
en vanadium in Witbank, Geconsolideerde Wire Industries in Vanderbijlpark,
Vaal Transport in Vanderbijlpark, Heckett Zuid-Afrika in Vanderbijlpark,
Holland Electro Chemical Industries in Newcastle en de Modderfontein
explosieven fabriek.

Calcium carbide

In the manufacture of calcium carbide, calcium lump lime conforming to rigid specifications is smelted

with coke under controlled conditions in electric furnaces.

In this country there are two carbide producers, Rand Carbide at Witbank, and Holland Electro Chemical

Industries at Ballengeich, near Newcastle.

Rand Carbide was established during the First World. War to produce carbide for generating acetylene for use

in the lamps used in the gold mines. Battery lamps eventually superseded carbide lamps but the industry grew

because carbide is the basic raw material for the manufacture of many important commodities such as

acetylene gas and a wide range of chemicals such as vinyl acetate, acetic acid, calcium acetate and others.

Calcium cyanamid, a nitrogenous fertilizer, is also manufactured from carbide and in turn is the raw

material for manufacturing pesticides and calcium cyanide for the gold mines. This is probably one of the

few industries where lime is not only a chemical reagent but is the basic raw material from which a wide range

ofchemicals is manufactured.

Fabriek in 2012 ?

Ballengeich

deel uit een rapport van een zuid Afrikaanse instantie op 31-07-1992