directeur Bergsma

Directeur AGA;  Dr. ir. R. Bergsma

1952

1963

15-08-1963

22-10-1964

11-04-1967

9-08-1967

9-08-1967

10-08-1967

1969

9-04-1970

 ir. R Bergsma
 
 
 
9-09-1970
 
 
Fout jaartal hier onder
 
 
1968 1 juli  Dr. Ir. Bergsma wordt aangesteld tot hoofddirecteur. Een verstandige en juiste beslissing. Hij had niets met Electro en AGA; hij kwam uit het oosten van Nederland en had zijn roots bij de textielindustrie.
 
 
 
 
1-10-1976
 
 
 
 
 
 
 
30-10-1986
 
 
 
 
 
8-12-1988
 
 
31-12-1988
 
28-01-1989
 
13-02-1992