band ontvangers

AGA militaire band en peil ontvangers

 

Link; voor vuurtorens en boeien in Scandinavië 

 

 

 Fartygsradio

5-rörs rak AM-mottagare för frekvensområdet 15-290 kHz uppdelat på tre band Militair

Användning -Marinens riktade radiofyr nr 2 var placerad på Godnatt utanför örlogshamnen Karlskrona under åren 1942-1973

Militaire AGA Baltic radio

Mottagare Typ BM -40 No 407015 AGA-Baltic Lidingö

 

 

 AGA Sändtagare Fr-12

 

 

 

AGA Stationsväxel FR-29.

AGA Fr m-16.
 
 
 
 
AGA FR type 2.
 
 
 
 
 
AGA Manöverenhet 2
 
 
 
 AGA Manöverenhet
 
 
 
                                                                   Radioapparat STN 39
Radioapparat typ STM-39-I-SPEC. 
 
                                                       richtbare radiobaken van de marine.
                                                                 Schip radio-ontvanger.
 
                                                        Tillsats växelströms- t antennförstärkare
 
 
 
 
 
 
 
AGA Baltic fartygsmottagare från 1939
 
 
 
AGA 455 KHz Oszillator
Kurshorisontgyro
Parallellt med stormakternas utveckling av gyrosynkompassen utvecklades vid AGA ett kurshorisontgyro för fpl J 21 (1945-1956).
Den anläggningen var en vidareutveckling av den vakuumdrivna men magnetövervakade fjärrkompassen FKA-1, som AGA tidigare konstruerat till fpl B 17 som började levereras 1941.
Det instrumentet byggde på samma princip som tyskarna använde för sina gyrostabiliserade fjärrkompasser som utvecklades före och under andra världskriget.
Det organ som kände av det jordmagnetiska fältets horisontalkompsant var en Z-generator anbringad på en förlängd rotoraxel.
Denna avkännare gav en signal som var proportionell mot vinkeln mellan statorn och det jordmagnetiska fältet. Signalen förstärktes och användes till att återställa gyrodriften vid varje tillfälle.
radio, radio- och tv-kommunikation, militärradio
radio, radio- och tv-kommunikation, militärradio
 
 
 
 
 
 
AGA ML 46
 
 
Mattagabord, minder naar de radio halvmoderniserad M-06
 
 
 
Mattagabord, minder naar de radio halvmoderniserad M-06
 
 
 
 

Mattagabord, minder naar de radio halvmoderniserad M-06

Ouder militair additief – Antenneversterker – AGA R3 37814

Ouder militair additief – Antenneversterker – AGA R3 37814

Ouder militair additief – Antenneversterker – AGA R3 37814

Ouder militair additief – Antenneversterker – AGA R3 37814

 

Militaire versterkers

 

 

Een 9 buizen ontvanger die rond de jaren 80 voor het laatst werd gebruikt om naar de 80m band te luisteren, ook A 1 A2 A3,
SSB telegrafie met goede gevoeligheid werd ook gedraaid met rtty met vic-20 computer.

militair, besturingseenheid type R3-38431 1940 

militair, besturingseenheid type R3-38431 1940 

militär mottagare R2-36087 typ STM-39 II, 1939

AGA-tekensensor

AGA-tekensensor

 

AGA-tekensensor

 

AGA-tekensensor