aga techniek part 5

AGA techniek

part 5

AGA MRU

Kommunikationsradio, 40 MC tvåfrekvensig sändareffekt 20-25 W, -1, -2. Märkt rikspolisstyrelsen 73-374. Filter HF 40

Lågeffektsteg till flygradio FR-21. För Fpl J 35, S 35, J 32, S 32, Fpl 29, Sk 60, Hkp 2, Hkp 3, Hkp 4, Hkp 6. Tp 79 och Sk 50 uit 1976

Pejlkompass. Skålformad behållade av grålackad metall med ruta av plexiglas samt svart gummisladd och grålackerad mässingskontakt. Ingraverat AGA på ovankanten 1958

Frequency relay unit for lighthouse Hällgrund

Aga-Specialty-Gas-2-Bank-Alarm-Kontroll-HY-256

Beaconnotes

Mixer plan

Pejlmottagare Frp typ IIb

Pejlskala Frp III

Radiochassie för anslutning till växelströmsbelysningsledning, för 4 A, 250 V. Tre rör, tre rattar. Ej komplett, lösa delar i medföljande papperskuvert 1927

Radioenhet, sändare-mottagare, för AGA mobilradio 1982

Radiomottagare. 5-rörs rak AM-mottagare för frekvensområdet 15-290 kHz uppdelat på tre band

Radiomottagare

Radiostation, mobil FM-station, antenneffekt 20 W. 31,7 – 41,0 MHz, 50 kHz kanalseparation 1943

Mikrofon-högtalare i en enhet, för AGA Mobilradio

gasbrander

INSTRUMENT AGA RX71, lampa lyser, ej funktion testade!

INSTRUMENT AGA RX71, lampa lyser, ej funktion testade!

INSTRUMENT AGA RX71, lampa lyser, ej funktion testade!