aga techniek part 5

AGA techniek

part 5

AGA MRU

Kommunikationsradio, 40 MC tvåfrekvensig sändareffekt 20-25 W, -1, -2. Märkt rikspolisstyrelsen 73-374. Filter HF 40

Lågeffektsteg till flygradio FR-21. För Fpl J 35, S 35, J 32, S 32, Fpl 29, Sk 60, Hkp 2, Hkp 3, Hkp 4, Hkp 6. Tp 79 och Sk 50 uit 1976

Pejlkompass. Skålformad behållade av grålackad metall med ruta av plexiglas samt svart gummisladd och grålackerad mässingskontakt. Ingraverat AGA på ovankanten 1958

Frequency relay unit for lighthouse Hällgrund

Aga-Specialty-Gas-2-Bank-Alarm-Kontroll-HY-256

Beaconnotes

1980 AGA ND-L Druckprüfmaschine

1980 AGA ND-L Druckprüfmaschine

AGA OXYSENSOR™-precis bestämning av syrehalt

AGA OXYSENSOR™-precis bestämning av syrehalt

Mättekniken i OXYSENSOR är baserad på lamdasondsteknik. Det är den senaste tekniken för bränslekontroll inom fordonsindustrin och därigenom säkerställs höga kvalitetskrav till en rimlig kostnadsnivå. En lamdasond består typiskt av en sensor (lambdasond), en värmare (typisk sondtemperatur ca 700 C) och elektronik för temperaturreglering samt signalbehandling (den spänning, mV, som genereras vid syremätningen). En sensor är en komponent där en fysisk/kemisk förändring översätts till en elektrisk signal. Det sker t.ex. i ett termoelement där en spänning (mV) omräknas till en temperatur eller hos en syresond där en elektromotorisk kraft, EMK (mV), omräknas till en syrekoncentration.
Mätprincipen och sensorkvaliteten innebär att OXYSENSOR är lämplig för kontinuerlig mätning med bibehållen lång livslängd. En bra egenkonvektion säkerställer också att ingen risk för explosiva gasnivåer föreligger vid ett inre läckage i syresonden. OXYSENSOR har en kappsling i rostfritt stål och noggrant utvalda och gasanpassade komponenter och kopplingar.

Mixer plan

Pejlmottagare Frp typ IIb

Pejlskala Frp III

Radiochassie för anslutning till växelströmsbelysningsledning, för 4 A, 250 V. Tre rör, tre rattar. Ej komplett, lösa delar i medföljande papperskuvert 1927

Radioenhet, sändare-mottagare, för AGA mobilradio 1982

Radiomottagare. 5-rörs rak AM-mottagare för frekvensområdet 15-290 kHz uppdelat på tre band

Ovansidan och undersidan på AGA Com KR64

Ovansidan och undersidan på AGA Com KR64

AGACOM KR64 föregångaren till AGA RU.

AGA RU 80 MHz

Radiomottagare

Radiostation, mobil FM-station, antenneffekt 20 W. 31,7 – 41,0 MHz, 50 kHz kanalseparation 1943

Mikrofon-högtalare i en enhet, för AGA Mobilradio

AGA gasbrander

gasbrander

Med CUMULUS Fluid Temperature Control PX50 kan man med stor noggrannhet kyla en processvätska till mycket låga temperaturer.Kylningen är säker och

INSTRUMENT AGA RX71, lampa lyser, ej funktion testade!

INSTRUMENT AGA RX71, lampa lyser, ej funktion testade!

INSTRUMENT AGA RX71, lampa lyser, ej funktion testade!