aga techniek 4

AGA Techniek

part 4

AGA Temperature Controller 16-100 Celsius

Directionele radio AGA Baltic voor de scheepvaart, uit de jaren 50

AGA Temperature Controller 16-100 Celsius

AGA Temperature Controller 16-100 Celsius

De golflengte voor de frequentiemeter is 0-200Hz. Feedbackinstellingen, fijnafstemming, golflengtebereik, antennekoppeling.

Flygradiopejl FRP 12. Den var automatisk så att antennen vreds mot radiostationen så snart frekvensen ställts in.

Gustaf Dalén sumuilmaisin –  mistindicator

Ä.Flyginstrument AGA-BALTIC

omformare, radio- och tv-kommunikation

omformare, radio- och tv-kommunikation

Gyro – AGA Baltic

Instrumentcentral KHi-29

Manöverapparat Frp III. Beteckning- N 391328

Provapparat Provdon för mätning i milliamper och volt. Går att koppla i Batteri OSC samt potentiometer. Trolig huvudanvändning för mätning av potentiometer

Radiochassie för anslutning till växelströmsbelysningsledning, för 4 A, 250 V. Tre rör, tre rattar. Ej komplett, lösa delar i medföljande papperskuvert 1927

Signallampa med handtag av pistolkolvtyp. Annat nr- AGA 113

Avståndsmätare till AGA observationsperiskop för ubåtar typ sjöormen 1945

Flygradio, manöverenhet för FR-21. För Fpl J 35, S 35, J 32, S 32, Fpl 29, Sk 60, Hkp 2, Hkp 3, Hkp 4, Hkp 6. Tp 79 och Sk 50 uit 1976

Högeffektsteg 1976

Högeffektsteg till flygradio FR-21. För Fpl J 35, S 35, J 32, S 32, Fpl 29, Sk 60, Hkp 2, Hkp 3, Hkp 4, Hkp 6. Tp 79 och Sk 50

Lågeffektsteg till flygradio FR-21. För Fpl J 35, S 35, J 32, S 32, Fpl 29, Sk 60, Hkp 2, Hkp 3, Hkp 4, Hkp 6. Tp 79 och Sk 50

Paussignalmaskin. Ljudet är lagrat i form av en slinga med optiskt ljud på filmremsa. 1973

Startbox i grön-grå metall till Marinens riktade radiofyr 1942

Nieuwsblad van het Noorden 10-2-1961

Avmagnetiseringsapparat med stickkontakt. Apparaten skall troligen stryckas över materielen som skall avmagnetiseras