AGA TE NUTH

AGA te Nuth

Radiatoren en acetyleen fabrieken

 AGA radiatorkachel

 caravan en boot verwarming

 Radiatoren

 AGA kachels

Nuth zoekt Personeel; link

Heffels directeur AGA Nuth

 

 

 koffie munt 

 
Onder het woord “tevens” boven de foto, loopt de spoorlijn voor de aanvoer van Cokes en Carbid,
waarvan acetyleengas werd gemaakt. Het was een aftakking van de spoorlijn van de staatsmijn Maurits, vermoedelijk leverde deze mijn de Cokes.
 
 
 
 
Het rode deel voor de letter K van Kathagen is allemaal AGA.
 

Limburger koerier 20-07-1929 NUTH.

In 1929 werd aan de Kathagen te Nuth gestart met de bouw van een fabriek.

Limburger koerier 29-11-1929

Kathagen AGA complex (midden jaren ’50)

maar ook verwarmingsradiatoren werd geproduceerd

 Spoorwegovergang bij Stationsstraat kijkend naar de Geitenweg richting Kathagen.
 De bus, lijn 12,  komt vol werknemers terug van de AGA fabriek, de werknemers gaan
weer terug naar huis, Nuth en omgeving. De spoorweg overgang bestaat al jaren niet meer.
Je ziet hier ook 2 spoorbanen.
 
 
 
Kantine munt
 
1973

J. De Bruin

AGA Kookapparaat op petroleum 

 De Heerenveensche koerier 05-04-1952

 De Heerenveensche koerier 10-05-1952

 1952

 1952

 
03-05-1925

 eigendom AGA museum

eigendom AGA museum

De eerste AGA radiator was op electrisch 

Provinciale Oveijsselsche en Zwolsche courant 11-5-1942.

AGA OOK EEN EXPORT PRODUCT

Electrische olie radiator. De regelknop komt uit South Afrika

04-07-1946

10-12-1946

13-11-1948

17-09-1955

12-10-1946

AGA Electrische warmwater radiator

 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 11-5-1942

Ronde AGA kachel  op Petroleum   

11-07-1952

Met AGA merk

   RONDE AGA KACHEL  

Werkt op Petroleum

AGA Imperial.  gas wokbranders

  AGA Imperial.  gas wokbranders

Regelmatig liet AGA hun producten controleren;

andere artikelen 

De locomotief 22-11-1947
 
 
 
De locomotief 22-11-1947

WOENSDAG 3 DEC 1947 Limburgsch dagblad

limburgs dagblad 2-7-1949

Limburgsch dagblad 2-7-1949

Algemeen Handelsblad 13-9-1950

Limburgs dagblad 28 maart 1951

25 juli 1951 Limburgsch dagblad

25 aug 1951 Limburgsch dagblad

Limburgsch dagblad 2-10-1951

Limburgsch dagblad 7-5-1952

De waarheid 2-12-1952

Limburgsch dagblad 18-1-1957

Friese koerier 24-9-1957

Friese koerier 15-9-1960

9 october 1962 Limburgsch dagblad

 3 nov. 1962

 Limburgsch dagblad 13-12-1962

Limburgsch dagblad  17-6-1963 De heer H. Delfgou

Limburgsch dagblad 10-11-1965

Limburgsch dagblad 10-11-1965

Limburgs dagblad 18-4-1966

Limburgsch dagblad 14-10-1967

Limburgsch dagblad 2-4-1969
 
 
Limburgsch dagblad 29-10-1969  ZILVEREN ere penning voor de heer W. Verkroost.
 

Limburgsch dagblad 9-9-1970

Vrije stem 25-09-1970

Limburgsch dagblad 6-10-1970
 
 
 Limburgsch dagblad 15-5-1971 Nuth.
 

Limburgsch dagblad 1-2-1972.   De heer Reinier Jacobus Klumpers

Limburgsch dagblad 25-2-1972

Limburgsch dagblad 2-5-1972 

 
Limburgsch dagblad 7-6-1972
 
 
De Tijd 30-11-1972
 
familie Leenders
 
 
AGA stunt team te Nuth
1973

Schardijn     Cobbo     Bronsveld     Soetebier      Langsbergen     Farenhorst

 
Limburgsch dagblad 24-9-1974
 
 
11-1974
 
Limburgsch_dagblad_28-12-1975
 
Limburgsch dagblad  13-8-1977
 
 
 
Limburgsch dagblad 2-10-1979.
 
 
 Limburgsch dagblad 29-11-1979  De heer W.E. Coffa werd maar 49 jaar.
 
In oktober 1979 is de AGA Heating Divisie, waartoe ook de vestiging in Nuth behoorde, overgenomen door de Stelrad Group
 
 
Limburgsch dagblad 15-1-1980
 
 24-1-80
 
                  Limburgsch dagblad 29-2-1980
 
 
 
Vastlegging van het AGA logo
Oxylid AGA-Staalplaat-Radiatoren N.V.
 
 
 
Limburgsch dagblad 14-12-1990
 
 
Limburgsch dagblad 17-7-1992
 
Limburgsch dagblad 18-7-1992
 
AGA peterolie vergasser
 
 
 
De foto’s zijn van rond de jaren 70 met elke afdeling van de AGA zijn eigen team, het kantoor, de bankwerkers, de paneel afdeling, de kolomafdeling, etc..
 
 De “tos” voor de wedstrijd van AGA Nuth tegen Amsterdam. 
 
Um 1960 kam es infolge der aufkommenden Verwendung von Erdgas zu privaten und gewerblichen Zwecken zu einem enormen Anstieg der Heizenergienachfrage.
Das Werk Nuth wuchs spektakulär, wodurch ständig neue Produktionshallen hinzukamen.
Das Unternehmen stellte seine Vermarktung um: Lieferungen fanden von nun an über den Großhandel statt. Stelrad bleibt international auf Tuchfühlung dank zahlreicher Kontakte zu Installateuren und Großhändlern.
Ständig steigende Ansprüche durch schnelles Reagieren zu erfüllen, ist die Zielsetzung des Unternehmens.
Dank der Zusammenarbeit mit nationalen und regionalen Großhändlern ist d er Heizkörper von Stelrad für den Fachinstallateur sehr schnell lieferbar.
Durch sein starkes Preis-Qualitäts-Verhältnis ist der Stelrad als Heizkörper sowohl für große als auch für kleine Wohnungsbauprojekte geeignet.
Stelrad ist im Bereich der Heizkörper die größte Marke Europas
 
 
 
 Het héle telefoonboek van Nuth in de vijftiger jaren, AGA links bovenaan
 
Een stukje geschiedenis.
Rond 1900 waren er nog veel bron- en broekbossen. Deze werden als vrijwel waardeloze gebieden beschouwd. Hooguit kon men er wat geriefhout of riet uit winnen. Zelfs om te jagen waren ze door hun moerassigheid weinig geschikt. Veelal werd dit soort terreinen dan ook ontgonnen, dat wil zeggen ze werden ontwaterd, opgehoogd en omgevormd tot weilanden of anderszins gebruikt. Zo ook de Kathager Beemden. Vóór de Tweede Wereldoorlog was een deel al in gebruik als volkstuincomplex, was er een zwembad (Boschdal), en werd de beek gekanaliseerd. Na de oorlog is een van de noordelijke hellingen zelfs als stortterrein voor puin gebruikt. Hogere delen van het terrein waren al als hooiland in gebruik genomen, of zelfs als akker of weide wanneer ze echt droog waren.
 
Het deel in het centrum, grotendeels overeenkomend met het huidige natuurmonument, was nog intact als natuurgebied. Ruim 30 jaar geleden werd dhr. Lambermont uit Heerlen getroffen door de schoonheid van het gebied. Hij wist er een groot stuk van te verwerven en begon delen ervan te beheren als natuurterrein. Dat hij daarnaast ook jager en visser was, was in die tijd heel gewoon. Natuur was er nog in overvloed. Waarschijnlijk is dit het keerpunt geweest in de “ontwikkeling” van de Kathager Beemden. Men poogde niet langer het gebied in cultuur te brengen, maar stelde langzaam maar zeker het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden op de voorgrond te.
Ondertussen traden er ook andere veranderingen op. Zo werden de volkstuinen verlaten en groeide er al weer spoedig bos. Dit terrein werd gekocht door de toenmalige radiatorenfabriek AGA (Stelrad), maar deze bleek het niet nodig te hebben en het bleef braak liggen. Het op de noordelijke hellingen gestorte puin veroorzaakte een aardverschuiving, waardoor het zwembad grotendeels bedolven werd. Het zwemmen was toen definitief afgelopen. Het storten van puin werd enkele jaren later ook beëindigd. De gekanaliseerde beek hernam zijn rechten en begon steeds meer te meanderen. Helaas heeft dit laatste niet mogen baten, want in 1987 werd hij opnieuw gekanaliseerd.
Een andere “gelukkige” omstandigheid was de aanwezigheid van mijnbouwactiviteit in de ondergrond. Na het beëindigen hiervan begon de bodem te verzakken waardoor het natuurgebied allengs vochtiger werd en het economisch gezien steeds minder interessant werd om hier agrarische activiteiten te ontplooien. In het centrum van het gebied ontstond een plas, die vergroot werd door dhr. Lambermont. Dit proces van bodemdaling ging verder, waardoor tenslotte echte natte broekbossen rond de plas ontstonden.
 
 
 
STELRAD
 
Lintjesregen in de gemeente Nuth
 
Dit item is verlopen op 29-05-2009.
 
Burgemeester Hubert Vos, reikte vandaag ter gelegenheid van Koninginnedag aan zeven inwoners van de gemeente Nuth een Koninklijke Onderscheiding uit.
De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Nuth.
De volgende personen ontvingen een Koninklijke Onderscheiding:
mevrouw J.G.F.M. Meisters-van Aken, de heren H.V.F. Voncken, J.H. Coenen, J.H.L. Steens, M.N.E. Suppers, P.J. Houtvast en H.F.W. Heine.
De heer J.H. (Zef) Coenen uit Wijnandsrade
De heer Josephus Hubertus Coenen is geboren in 1936 te Wijnandsrade.
De heer Coenen is geboren en getogen in het kerkdorp Wijnandsrade.
Tot aan zijn pensioen was de heer Coenen werkzaam als magazijnbeheerder bij Aga te Nuth
J.H. Coenen
 
AGA-Stelrad
 
Compleet vol
 
 
 
  GASSEN te NUTH
 
13 september 1971
Concentratie in industriegassen
De Franse l’Air Liquide-groep en de Zweedse AGA-groep hebben overeenstemming bereikt over samenwerking op het gebied van industriële gassen in Nederland, België en Luxemburg. De activiteiten van beide ondememimgen op dit terrein zullen in de Benelux werden gecombineerd in de vorm van joint-ventures op fity-fify basis, aldus AGA Nederland NV.
In Nederland heeft de joint-venture-overeenkomst betrekking op de twee Air Liquide-bedrijven .,De Alblas” en „De Graafstroom” in Alblasserdam en op AGA Nederland NV met haar volledige dochters nv Electro Zuur- en Waterstoffabriek en nv Acetyleendissous Maatschappij Magondeaux. AGA-dochter Nederlandsche Radiatoren- en Apparatenfabriek nv in Nuth (L) blijft buiten de overeenkomst. Het nieuwe bedrijf dat door de samenwerking van genoemde bedrijven zal ontstaan zal voor de helft in het bezit zijn van Air Liquide en voor de helft van AGA Nederland, De verantwoordelijkheid voor het bestuur berust bij AGA. AGA verwacht voor de sector industriële gassen voor 1971 een omzet van ongeveer ƒ 37 mil. en heeft in de gassector circa 600 man in dienst. .,De Graafstroom” en „De Alblas” hebben een gezamenlijke omzet van ƒ …… Het personeel van alle ondernemingen zal overgaan naar de joint-venture.
L’Air Liquide is ondermeer in het bezit van een 540 kim lange zuurstofleiding, waarop indusitrieën Sn de Benelux
 
Kathagen AGA

Limburger koerier 20-7-1929

Limburger koerier 29-11-1929

 
Limburger koerier 24-9-1938
 
 
In 1939 opende het 80 jarige Zweedse bedijf AGA ook in Nuth een filiaal
 
  
 
Limburgerdagblad 2 juli 1949.
 
Bij Nuth
 
 
 Limburgsch dagblad 2-9-1949
 
Limburgsch dagblad 10-10-1949
 
Kathagen_AGA NUTH personeelswoning 1950 gesloopt in 1977
 
Kathagen_AGA NUTH personeelswoning 1950 gesloopt in 1977
 
Transport vanuit Nuth
 
Limburgsch dagblad 7-5-1952
 
 
Zuurstof vul fabriek
 
Limburgsch dagblad 15-3-1971
 
 
Limburgsch dagblad 6-6-80 
 
Limburgsch dagblad 11-6-1980