AGA-reclame en advertentie

 

 AGA reclame foto`s

  

Sigaar uit eigendoos

 

 

 

 

 

 

7 NOVEMBER 1923

 

 

Verkoop AGA auto en andere merken

 

Torbjörn Forsman Ur, Ny tidning för idrott, julnr 1913

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nieuwe Rotterdamsche Courant 17-03-1924

 

 

 1924

 

 

 Verkoop AGA automobiel

 

 AGA Automobiel reclame

 

 

(2997) Vol 2:-Z op de sanering en de liquidatie d. Stinnes Groep, de hoofdstad apparatuur;
Verplichtingen, afbraak en afwijzing transacties, vooral
Deelnemingen, krediet moeilijkheden, hulp werking van banken;
Bespreking van de Edmund Stinnes met de steun groep;
Verhoudingen van de AG voor de automobielindustrie (AGA), Berlijn-Lichtenberg, transmissie
van aandelen van dezelfde als een geschenk aan de werknemers; surseance van betaling
en het daaropvolgende faillissement van de Aga, Handelingen van het Stinnes
Steungroep, resolutie van de garantie consortium; voortbestaan van de
Bedrijf nog steeds een consortium; samenvatting van steenkool belangen van de groep
In een nieuwe KohlenhandelsAG; buitenlandse lening van de familie Hugo Stinnes
met een Amerikaans consortium van banken, 1924-1929; deze informatie
over individuele bedrijven en bedrijven van de Stinnes Groep en
hun verblijfplaats. – “Stinnes – geluk en het einde”, 1925; “De technische kant van de
Aga-probleem ‘;. Operation economie deelonderzoeken, Ludwig, 1925;
“Koholyt inkoop van aandelen?”, 1926. -PD, stBVLandtag (detail). –
Geheime notitie over de Stinnes Groep (organisatie, Hugo
Stinnes AG DOD, Hamburg, Hugo Stinnes GmbH,
Mülheim / Ruhr, Stinnes bedrijven, positie en samenstelling van de
zogenaamde ‘Siemens-Rhein-Elbe-Unie Schuckert’), juni 1925. Ingangen voor de AG
Automotive (AGA), 1925, en hun deposito’s bij de Hugo Stinnes GmbH;
Korting en gesyndiceerde; aanvragen voor financiële steun (onder
Deelname van de ondernemingsraad); werkpositie

 

Handleiding AGA

 

 

 

AGA Automobiel reclame

 

 AGA Automobiel reclame

 

 De beste; AGA Auto

 

 

                AGA Automobiel reclame

 

 

 AGA Fabrieken in Berlijn

 

 Beschrijving AGA auto

 

 

Limburger koerier 22-10-1921

 

 

Reklamannons för AGA-belysning. 1918

 

 

 Reclame opject

 

 

                 

 AGA Automobiel reclame

 

 AGA Automobiel reclame

 

 

 AGA Automobiel reclame 1924

 

 AGA Automobiel reclame

 

17-8-25

 

18-8-25

 

25-8-25

 

 AGA Automobiel reclame

 

26-1-1926 

 

 

 In 3 kleuren op de markt gebracht

 

 

5-2-1926 

 

 

 hoezo, geen geld voor een auto? 1924

 

 AGA 10/45 PS Automobiel reclame

 

juli 1920 

 

 

okt. 1921

 

 

15-4-1926

 

 

Een telegram van een AGA bedrijf

 

 

 AGA overal te koop

 

 AGA Automobiel reclame

 

aug. 1922

 

 link naar Conam

 

 

 

 

 Ook in Zweden te koop, de AGA auto.

 

 

 

 Ja, ja je kwam zomaar een dame tegen in ook een AGA Auto

 

     

 Films worden aangeboden met een AGA auto

 

 AGA fabrieken

 

 AGA mobilbau

 

 

 AGA op de automobieltentoonstelling

 

 AGA Failliet

 

 AGA als race auto

 

 AGA te koop

 

 

 

Donderdag 15 April 1926

 

 

HET VADERLAND Vrijdag 21 Augustus 1925

 

 

 

een aandenken

 

 

Zweden