AGA-projektorer

AGA-projektorer i Magistern (U-a Universitet)

 

 

 AGA-projektorer i Magistern U-a Universitet, f.d. Försvarets läroverk 07 SEP. 1965

   

 AGA-projektorer i Magistern U-a Universitet, f.d. Försvarets läroverk  07 SEP. 1965

AGA-projektorer i Magistern U-a Universitet, f.d. Försvarets läroverk 07 SEP. 1965

 

 AGA-projektorer i Magistern U-a Universitet, f.d. Försvarets läroverk  07 SEP. 1965

                                            

 AGA-projektorer i Magistern U-a Universitet, f.d. Försvarets läroverk 07 SEP. 1965

                                                              

AGA-projektorer i Magistern U-a Universitet, f.d. Försvarets läroverk 07 SEP. 1965

  

 AGA-projektorer i Magistern U-a Universitet, f.d. Försvarets läroverk 07 SEP. 1965

                        

  AGA-projektorer i Magistern U-a Universitet, f.d. Försvarets läroverk 07 SEP. 1965

AGA-projektorer i Magistern U-a Universitet, f.d. Försvarets läroverk 07 SEP. 1965

                                                       

 


 

 

 

     

    

Maskinrum med avspelningsmaskiner för optiskt ljud -omspelningsmaskiner-, tillverkade av AGA

Maskinrum med avspelningsmaskiner för optiskt ljud -omspelningsmaskiner-, tillverkade av AGA

Avspelningsmaskin för optiskt ljud