AGA MORSE SIGNAAL

AGA MORSE SIGNAAL

AGA militaire morse lamp 2

marinmuseum.se

Beskrivning

För acetylengas. Lanterna av järnplåt, cylindrisk med en skjutbar mässingsfläns framför linsen, stativ och ett fällbart handtag av järn. Till lanternan är en acetylenbehållare ansluten. Ett läderhölje omsluter behållaren. Svartmålad. Mellan lanterna och behållare sitter på stativet en liten mätare med texterna “Kg.pr.qcm”, visare med skala 0-30, “GASACCUMULATOR” och “STOCKHOLM”. På lampans högra sida en metallskylt med texten “GASACCUMULATOR STOCKHOLM PATENT”. På den nedersta flänsen på lampan är siffrorna 511 instansade. På lampans vänstra sida ett siktrör.

Föremålshistorik

Användning

Signallampa för morsesignalering från fasta anläggningar, t ex kustartilleribatteriernas signalstationer. På lampans/lanternans högra sida sitter en utfällbar signalnyckel. I lampan tänds en liten evighetslåga. Genom att trycka på signalnyckeln ökas lågans storlek till lyslåga. De färgade glasen användes för att förbättra möjligheten att uppfatta signalen och vid behov för att begränsa lysvidden.

Tillverkning

GASACCUMULATOR STOCKHOLM

Opbergkist

roligheter Morse-signal lampa, AGA. Helt i mässing med gastub

Aangeboden vanuit Duitsland juni 2012

onderstaande aangeboden van uit Zweden, juli 2012

        

     

Militaire seinlamp bereikt s` nachts 12 km, overdag 4 km ( eigendom AGA museum )

      

Stativ till signallampa AGA                                      AGA Stativ till signallampa m-1912.

1917

 AGA Military Flashlight for Signalling MX-1479

AGA Military Flashlight for Signalling MX-1479

AGA Military Flashlight for Signalling MX-1479

 Militärfyr typ D i lättmetall

< < < < < < < < < < _ _ > > > > > > > > > >

 Morsesignallampa från 1910 en nog een paar AGA lampen

< < < < < < < < < < _ _ > > > > > > > > > >

Message from Captain Smith to the commander of the Baltic, 14 April

< < < < < < < < < < _ _ > > > > > > > > > >

Signal lamp     Size Height incl handle 38cm, Diameter 21cm

AGA KRISTALLMOTTAGARE