aga gastanks per spoor

AGA gastransport per spoor

På fasaden som vetter mot Södra Kungsvägen satt denna informativa skylt!

En av AGA’s gasvagnar i Borläng

e