aga electrozuur2

DEEL 2

 

Algemeen Handelsblad 05-05-1938

  

Limburger Koerier 31-05-1938

Proef werken met Electro gasmaskers op de achtergrond Electro.

Utrechts nieuwsblad 01-06-1938

De Indische courant 10-06-1938

Algemeen Handelsblad 08-07-1938

Aandeel 23 juli 1938

Algemeen Handelsblad 21-12-1938

Algemeen Handelsblad 21-12-1938

De Indische courant 10-06-1938

De Indische courant 10-06-1938

Algemeen Handelsblad 20-01-1939

Algemeen Handelsblad 02-02-1939

 

Carbid-fabriek te Amsterdam, Nederland 1930-1940

Het Vaderland 24-06-1939

4 juni 1939

Algemeen Handelsblad 04-07-1939

Link naar de fabriek in Eygelshoven

Algemeen Handelsblad 08-07-1939

Algemeen Handelsblad 8-7-1939

Algemeen Handelsblad 12-7-1939.

De Indische courant 20-10-1939

Het Vaderland 07-11-1939.

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie  05-02-1940

Het Vaderland 07-05-1940

Algemeen Handelsblad 08-05-1940

De tijd 08-05-1940

Algemeen Handelsblad 02-07-1940

Algemeen Handelsblad 16-08-1940

Amsterdamsch effectenblad 22-08-1940

Algemeen Handelsblad 09-09-1940

De Banier  11-09-1940.

De banier 14-9-1940

Haagsche Courant 17-09-1940

Algemeen Handelsblad 17-09-1940

Het volk  22-10-1940

De courant Het nieuws van den dag  30-12-1940

 1940

Nieuwe provinciale Groninger courant 15-04-1941

 

Het Vaderland 29-07-1941

De Tijd 11-08-1941

15 april 1941

Leeuwarder Nieuwsblad  15-4-1941

  

Provinciale Oveijsselsche en Zwolsche courant  15-4-1941

 

Nieuwe provinciale Groninger courant 15-4-1941

Nieuwsblad van Friesland 15-4-1941

Nieuwsblad van het Noorden 15-4-1941

Het Vaderland 15-4-1941

 
 

Provinciale Oveijsselsche en Zwolsche courant 15-4-1941

 
 
Het Vaderland 26-7-1941
 
  

29 JULI 1941 HET VADERLAND

 29 juli 1941

Haagsche Courant 11-08-1941

Haagsche Courant 13-08-1941

Haagsche Courant 19-08-1941

19 aug 1941 Het Vaderland.

Het Vaderland 21-1-1942

Dagelijksche beurscourant 14-09-1942

1942

Chemische fabrieken

NB. Zie verder nos. 509-632.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken.

ARCHIEF ALGEMENE WERKGEVERS-VERENIGING

50-51 N.V. ‘Electro’ Zuur en Waterstoffabriek . Amsterdam. 1930-1942. 2 mappen.

50 1930-1936.
51 1937-1942.

Verslag van een gezin; Wonen in Noord

De echte vuilpoets was de schoorsteen van de Electrozuur die af en toe witte bijtende korrels deed neerdalen.

De van de oude dijk geredde aardbeiplanten in potten op het balkon waren daar niet tegen bestand, autolak eveneens niet.

In de periode tussen het begin van onze eeuw en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden er in Nederlandse industrieën verschillende nieuwe chemische producten gefabriceerd: potas (Zuid-Nederlandsche Melasse-Spiritusfabriek te Bergenop Zoom, 1905), glycerine (N.V. Chemische Fabriek ‘Naarden’, 1905), actieve kool (N.V. Algemene Norit Maatschappij, 1908). De Maatschappij Oxygenium (later W.A. Hoek’s Machine- en Zuurstoffabriek N.V.) in Schiedam produceerde sinds 1907 zuurstof uit lucht; de N.V. Electrozuur- en Waterstoffabriek te Amsterdam al vóór 1910 waterstof en zuurstof door elektrolyse van water. Philips volgde in 1915 met argon, het inerte vulgas in gloeilampen. In 1911 richtte Jacques Coenraad Hartogs (1879-1932), een leerling van Holleman91, de Eerste Nederlandsche Kunstzijdefabriek (ENKA) in Arnhem op, waar in 1913 begonnen werd met de fabricage van de eerste kunstzijdegaren in ons land. In 1919 werd in Breda de Hollandsche Kunstzijde.

 Het Vaderland, dagblad 30 april 1943

1943, gasfles taxi amsterdam

L.A.M. van der Horst overleed 28 juli 1943

De vrije nieuws centrale 10-08-1943

 

 

 

De Telegraaf  28-08-1943

Driemotoren grijper portaal draaikraan met een hefvermogen van 6 ton en gebouwd door Conrad Stork Hijsch te Haarlem, opgesteld bij de NV Electro Zuur- en Waterstoffabriek Amsterdam 1943

electrozuur winst Zaterdag 4 September 1943

Oorlogsschade 31 maart 1944

 G.K.J. Beense ; De courant Het nieuws van den dag 11-5-1944

De aanslag op Electrozuur 1944- – Link

De nieuwe koerier 13-6-1944

Dagblad van Noord-Brabant 13-6-1944

Doodvonnissen (2)

Maandag 12 juni 1944 – De Höhere SS- und Polizeiführer ‘Nordwest’ maakt bekend: het Polizeistandgericht in Amsterdam heeft de volgende Nederlanders ter dood veroordeeld: de beeldhouwer Gerrit van der Veen (41) uit Amsterdam, de onderwijzer Paul Guermonprez (35) zonder vaste woon- of verblijfplaats, de beeld- houwer Johan Limpers (28) uit Amsterdam en de danser Karel Pekelharing (35) zonder vaste woon- of verblijfplaats. De veroordeelde Van der Veen heeft deelgenomen aan de gewapende overval op het bevolkingsregister van Amsterdam in maart 1943. Hij heeft deelgenomen aan de gewapende overval op de Algemene Landsdrukkerij te Den Haag op 29 april 1944, waarbij formulieren van persoonsbewijzen geroofd zijn. Guermonprez en Limpers waren betrokken bij de springstofaanslag op de

in Amsterdam-Noord op 31 maart 1944, benevens bij de mislukte gewapende overval op het distributiekantoor te Amsterdam in de Borgerstraat op 12 januari 1944.

De veroordeelde Limpers, die nog opgeruid heeft tot andere overvallen op distributiekantoren, had bovendien de plannen uitgewerkt voor de moorden, waartoe door de organisatie van weerstand was besloten op personen, die openbare functies bekleedden, en hij had de uitvoering der moordaanslagen mogelijk gemaakt door de daders de nodige vuurwapens ter beschikking te stellen.

Pekelharing heeft met het hem door Limpers verstrekte wapen een moord gepleegd. Limpers heeft de veroordeelde Pekelharing een lijst met minstens zes namen van personen doorgegeven, die vermoord moesten worden. De veroordeelden Van der Veen, Limpers en Pekelharing hadden bovendien gepoogd een vrij groot aantal gewapende overvallen te doen op Nederlandse gevangenissen om , aldus het communiqué, terroristen die door de Duitse Sicherheitspolizei gevangen genomen werden, te bevrijden.

De doodvonnissen, die overeenkomstig de bepalingen van de verordening op de bescherming der orde geveld zijn wegens voortgezette sabotage en onbevoegd bezit van vuurwapens en munitie, zijn na onderzoek van de gratie kwestie voltrokken. Nog meer uitspraken van de Höhere SS- und Polizeiführer: ter dood zijn veroordeeld: de drukker Franciscus Duwaer (33) uit Amsterdam, de fabrieksarbeider Albert Reulen (27) uit Roermond en de lasser Jacobus Frenken (22) uit Maasniel. Blijkens het communiqué had Duwaer van half ’43 tot zijn arrestatie op 8 juni 1944, dat wil zeggen vorige week, in zijn drukkerij voor een weerstandsgroep formulieren voor persoonsbewijzen, benevens zegeltjes en controlezegeltjes voor persoonsbewijzen in grote omvang vervalst.

Het Polizeistandgericht nam aan, dat de voortgezette actie van de veroordeelde in staat is geweest de openbare orde in het bezette Nederlandse gebied in gevaar te brengen en heeft hem als saboteur ter dood veroordeeld. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestie voltrokken. Reulen en Frenken hadden als leden van een terroristengroep deelgenomen aan overvallen op de gemeentehuizen van Haelen, Venhuizen en Heiloo, waarbij levensmiddelenbonnen, geld, formulieren voor persoonsbewijzen en andere zaken in vrij groten getale werden ontvreemd.. Bij de overval in Venhuizen werd een Nederlandse politieman die zich teweer stelde, neergeschoten. Wegens deelneming aan een geheime organisatie, sabotage en onbevoegd vuurwapenbezit zijn beide Limburgers ter dood veroordeeld. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestie voltrokken.

1944 oorlog

De Tijd 07-07-1944

Zwolsche courant 08-07-1944

  

08-07-1944

Het financieele dagblad 24-08-1944

The home service 12-10-1944

15-11-1944

 

7 dec. 1945

De Waarheid 11-12-1945

juli 1946

Grootte der fabriek en plaatsing .
Acetyleen wordt in Nederland alleen geproduceerd
door de N. V. Electro Zuur- en ‘waterstof fabriek.
te Amsterdam, waar tevens azijnzuur wordt vervaardigd
. De hierbeschreven vinylacetaatfabriek zal dus
het beste in Amsterdam geplaatst kunnen worden . De
N.V. Electro Zuur- en Waterstoffabriek produceert
echter zelf reeds vinylacetaat, zodat het fabrieksschema
het beste voor uitbreiding van deze bestaande
fabriek zal dienen . De grootte van de huidige productie
wordt echter geheim gehouden, zodat de grootte
van de hier beschreven fabriek niet bepaald kon worden
aan de hand van gegevens over de reeds bestaande fabriek.
De productie ,van circa 50 ton per dag is dus
willekeurig gekozen, als zijnde de gewenste hoeveelheid.

Limburgsch dagblad 27-07-1948

1947

De waarheid 7-9-1950

1952

Acetyleen uit aardgas in Nederland

27 mei 1952

De Waarheid 19-09-1952

31 december 1952

1954

Aanleg van een nieuwe kade, iets wat ook echt nodig was, wie weet hoeveel afval in het IJ ligt.

 

4 aug. 1954

De Waarheid 27-11-1954

 De waarheid 22-4-1955

 

1955

 

1955

 

Utrechts nieuwsblad 16-09-1955

BIJ DE BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 1958

4. Fusie De Koninklijke Nederlandsche Zoutindusterie N.V., te Hengelo, en Electro Zuur- en Waterstoffabriek N.V.,

te Amsterdam, hebben een fusie aangegaan, tot stand te brengen door een aandelenruil.

Deze fusie luidt voor de K.N.Z. een grote reeks gevallen van samenwerking met en overname

van andere bedrijven in ter verbreding van de produktieprogramma’s.

De Tijd 15-7-1958

 
De Tijd 16-7-1958

De Tijd 31-07-1958

Nieuwsblad van het Noorden 31-07-1958

 1958   Brabantse Chemici 1927-2002  Geschiedenis van de Chemische Kring Eindhoven is duidelijk een gevolg van het handhaven van de  contributie op f 5,- in deze periode.

Philips is de CKE goed gezind en betaalt de bus voor de jaarlijkse excursie, vermoedelijk vanaf 1958 als men naar  de N.V. Electro, Zuur- en Waterstoffabriek te Amsterdam. Administrateur van het Nat.Lab., drs. Ritmeester, houdt in 1965 niet zo van preciese formuleringen en schrijft het reisbureau EMp om  “…te willen regelen, dat er op vrijdag 7 mei a.s. enige autobussen beschikbaar zijn…”   Eigenlijk is in deze tijd nog het meest sprake van een vereniging van “Chemici van Philips”:   van de 33 heren die in dat jaar aan de excursie deelnemen, werken er 29 bij dit bedrijf, de rest op de THE.

Helaas bestaat er geen enkel verslag van een excursie uit deze periode. Af en toe vinden we de vermelding dat het een succes was. Presentielijsten tonen steeds circa 25– 40 deelnemers.

1958   4. Fusie De Koninklijke Nederlandsche Zoutindusterie N.V., te Hen-gelo, en Electro Zuur-en Waterstoffabriek N.V., te Amsterdam, hebben een fusie aangegaan, tot stand te brengen door een aandelenruil. Deze fusie luidt voor de K.N.Z. een grote reeks gevallen van samenwerking met en overname van andere be-drijven in ter verbreding van de produktieprogramma’s. ( 1958)

Nieuwsblad van het Noorden 01-08-1958

          
 De waarheid 6-3-1959
De waarheid     6-3-1959
 
 
 
 
 
 
Nieuwsblad van het Noorden 24-04-1959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Waarheid 11-7-1959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leeuwarder courant 11-07-1959
 
 
De Waarheid 22-10-1959
 
 
De waarheid 21-11-1959  
 
 

1960

De N.V. Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie te Hengelo en de N.V. Electro Zuur en Waterstoffabriek te Amsterdam hebben een fusie aangegaan. Ook werden de N.V. Albatros Superfosfaatfabrieken en de Amsterdamse Superfosfaatfabrie-ken N.V., alsmede de N.V. Gembo door de Koninklijke Neder-landse Zoutindustrie overgenomen.

De nieuwe 100 meter hoge schoorsteen van de Electro Zuur- en Waterstoffabriek aan de Distelweg (in de volksmond ‘de Carbidfabriek’) in Noord verdringt de Westertoren (88,5 meter boven N.A.P. als hoogste punt van Amsterdam. (April 1960)

AFBEELDING 4.48 JOOP VAN DEN BROEK, GLAS-IN-METAALWAND, 1960, ELECTROZUUR- EN WATER-STOFFABRIEK (NU AGA-GAS) AMSTERDAM.

Van den Broek maakte daarna (1960) zelf een groot non-figuratief gedenkraam voor de Electrozuur- en waterstoffabriek (nu AGA-gas) in Amsterdam-Noord, waarin hij het staal in geometrische vormen liet snijden en dat vulde met stukken gekleurd glas. 166 De (gesloopte) scheepsrompen en de brokken helder gekleurd glas maken de ruimte van de fabriek mysterieus. De gegoten schermtechniek, de glas-in-staaltechniek is de specialiteit van Jules Chapon (1914). Hij brandde met lasbranders gaten in grote platen sloopstaal afkomstig van scheepshuiden die hij daarna voorzag van gekleurde gekapte glaskarbonkels. Feitelijk is het op te vatten als een variant van de oervorm van het venster: het beglaasde monolitische scherm van steen of hout. Jules Chapon gaf zijn monumentale zwarte wand in de Nederlandse Bank (1963-1967) van architect Marius Duintjer (1908-1983) organische vormen.

Hij construeerde een dubbelwandige muur van scheepswanden met in de spouwruimtes het glas. Het glas dat hij bij Tetterode op diverse wijzen zelf bewerkte en liet bewerken, hield hij in pastelkleuren waardoor het niet opdringerig naar voren komt. De wand die als scheidingswand aangebracht is, geeft door het glas een luchtige indruk. Het kunstwerk waar Chapon vier jaar aan werkte, maakte indertijd zo’n overweldigende indruk dat er een film over gemaakt is: De Wand door W. van Velden, die ervoor bovendien ook nog met een gouden medaille op het filmfestival van Bilbao (1972) werd onderscheiden. 167 Ook de muur voor het hoofdkantoor van het Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) in Amsterdam-Noord vervaardigde Chapon als vanzelfsprekend van scheepshuiden. Hij kreeg daarbij enthousiaste hulp van de scheepsbouwers. De wand in de vergaderruimte van Fokker (1961)

De Waarheid 28-4-1961

EEN AVONTUUR TE ROTTERDAM VERKEER LAMGELEGD VOOR VLIEGENDE GASFLESSEN

Rotterdam (A.N.P.) – Als door een wonder is niemand gedood of gewond toen in Rotterdam twee gasflessen de lucht vlogen, rakelings langs een hoog flatgebouw en over een LPG gasstation.
‘Slechts twee vernielde en enkele beschadigde auto’s waren de balans van deze gebeurtenis, die een deel van Rotterdam van half vier tot vijf uur in spanning heeft gehouden. Het was om half vier dat de chauffeur van een vrachtwagen van de N.V. Electrozuur op het Groenendaal in een bocht dertien acetyleengasflessen verloor. Een fles kwam op zijn neus terecht en ging daardoor branden.
Hij rolde onder een geparkeerde personenauto, die echter met de fles do0r de zeer snel gealarmeerde brandweer geblust werd. De gasfles werd met een fles die ernaast had gelegen en ook nogal warm was, in een linnen bak met water gelegd.
Het verkeer op het Groenendaal, niet ver van de Maas bruggen, werd stilgelegd en iedereen uit de buurt gehouden. Een tiental politie -en brandweermannen die erbij stonden stoven plotseling weg achter hun auto’s toen om tien voor vier een van de fessen begon te sissen en de lucht in vlogen. Dat er op dit moment geen slachtoffers zijn gevallen is waarschijnlijk te danken aan het feit dat de fles niet barstte, maar scheurde. Het ding raakte bij deze “opstijging” een tweede geparkeerde auto, die ernstig werd beschadigd. Met angst volgde men de fles die in de richting van het flatgebouw aan het Groenendaal suisde. De afstand was gelukkig net te groot, de fles belandde op het troittoir en beschadigde daar opnieuw een auto. Door de luchtdruk was inmiddels ook de andere fles uit de bak ‘gesprongen. Deze vloog een andere richting uit, over een L.P.G Gasstation. Vlak erbij kwam hij neer. Tot vijf uur hebben brandweermannen deze fles, gehurkt achter een zandkist, natgehouden. Tot deze tijd heeft al het verkeer moeten wachten. De dertien flessen zijn vermoedelijk van de vrachtauto gerold, doordat zij niet. zoals de andere, in rekken lagen. Zij lagen er los bovenop.
17-10-1961

 

13 jan 1962

Leeuwarder courant 21-4-1962

De Waarheid 3-8-1962

 de waarheid 27 nov.

 

De Gooi- en Eemlander 07-09-1950

Nieuwsblad van Friesland 8 sept. 1950

254-0246. verstuivingsdrogen van calciumacetaat-oplossingen

opdrachtgever: NV Electro Zuur- en Waterstof-fabriek, Amsterdam

ingekomen en doorslagen uitgegane brieven en andere stukken, 1954 aug. 3

23 jan. 1956  1 omslag (nationaalarchief)

16-7-58

 De Waarheid 17-7-1958

K.N.Z. GAAT EEN SAMENWERKING AAN MET ELECTRO EN RUILEN AANDELEN

 1958

De waarheid 16-10-1959

De Waarheid 22-10-1959

1960

15-01-1960

De Waarheid 28-4-1961

De waarheid 19-12-1961

Friese koerier 21-04-1962.

De Waarheid 8-9-1962

1 september 1962

 
 

Electrozuur 1963

 

Amsterdam, NV Electro zuur- en waterstoffabriek, 

Herkomst: Maria Austria Instituut
Vervaardiger: Windig, Ad
Rechthebbende: Maria Austria Instituut

Beschrijving; Opening nieuwe tunnel zuurstoffabriek van de NV Electro Zuur door wethouder drs. J. M. den Uyl

  • Datum 8 oktober 1963

Opening nieuwe tunnel zuurstoffabriek van de NV Electro Zuur door wethouder drs. J. M. den Uyl

8 oktober 1963 

  

 De Waarheid 9-10-1963

 

 

 

 

Gereformeerd gezinsblad 10-10-1963

1964

K.N.Z

1964

Verslag over de toepassing van de Wet economische mededinging van 1 januari 1964 tot 1 januari 1965

4. Fusie De Koninklijke Nederlandsche Zoutindusterie N.V., te Hengelo, en Electro Zuur- en Waterstoffabriek N.V., te Amsterdam, hebben een fusie aangegaan, tot stand te brengen door een aandelenruil. Deze fusie luidt voor de K.N.Z. een grote reeks gevallen van samenwerking met en overname van andere bedrijven in ter verbreding van de produktieprogramma’s.

Verslag over de toepassing van de Wet economische mededinging van 1 januari 1964 tot 1 januari 1965

Verslag over de toepassing van de Wet economische mededinging van 1 januari 1964 tot 1 januari 1965

Koninklijke Zout-Ketjen N.V., Hengelo, en Celanese Cor-poration of America, New York, richten op 50/50-basis

Konam N.V. (Amsterdam) op. De fabrieken, die azijnzuur, vinylacetaat, methanol, formaldehyde, butanol,

butylacetaat en polyvinylalcohol gaan produceren, zullen worden gebouwd in het Europoortgebied. De produkten

azijnzuur en vinylacetaat worden reeds binnen het KZK-concern, namelijk door Electro Zuur- en Waterstoffabriek,

Amsterdam, geproduceerd.

1966

-MAATSCHAPPIJ “DE KONDOR” N.V.,AMSTERDAM

Het maken van een betonketel voor een magazijn op het fabriekterrein Distelweg 90

Princ. N.V. Electro Zuur- en Waterstoffabriek     som : 175.600

Jaarinhoud Koeltechniek 1966

Telegraaf 29-01-1966 b

 BEREIDING VAN AZIJNZUUR

Het azijnzuur is een bij kamertemperatuur doorzichtige vloeistof
met een stekende reuk. Het wordt in de organische chemie
gerangschikt onder de groep van carbonzuren. In verdunde
toestand wordt het voor menselijke consumptie gebruikt.
De geconcentreerde vorm, ijsazijn genaamd, veroorzaakt
pijnlijke blaren op de huid.
Commercieel heeft het azijnzuur betekenis voor drie groepen
van toepassingen.
Allereerst wordt het in min of meer verdunde toestand gebruikt
voor het conserveren van bepaalde voedingsmiddelen. Hierbij berust
de werking op de eigenschap van het zuur de aerobe en
anaerobe fermentatie in levensmiddelen als vlees en vis
tegen te gaan.
Daarnaast heeft het azijnzuur uitgebreide toepassing gevonden
als grondstof voor de organisch-chemische industrie. In vele
toepassingen wordt zij wel vergeleken met het zwavelzuur
uit de anorganische chemie. Zij is uitgangsstof voor de
fabricage van enkele plastics via het vinyl- en celluloseacetaat
en voor het bereiden van bepaalde organische
oplosmiddelen en weekmakers. In de pharmaceutische industrie
wordt het azijnzuur onder meer gebruikt voor de bereiding
van aspirine.
Een derde toepassing is het coaguleren van de natuurlijke
rubber latex.
In Nederland wordt het zuur door een drietal fabrieken
gemaakt:
N.V. Azinol Schiedam
N.V. Electro Zuur- en Waterstoffabriek Amsterdam
C. van Epenhuysen’s Chemis che Fabrieken N.V. Zwijndrecht

TRANSPORT IN AMSTERDAM PER BOOT

Bijzonder dat jullie helemaal geen foto’s hebben van de dekschuitschippers van Electrozuur mijn vader heeft daar toch als schipper 13 jaar gewerkt samen met zijn collega Ben Snippe.
Op de bijgeleverde foto ziet u achter het stuur Ben Snippe met Harm Kuipers sr. op het Rokin (levering aan het Binnengasthuis) te Amsterdam rond 1967. Zij vervoeren en bezorgden alle soorten zuren en gassen naar ziekenhuizen en werkplaatsen gelegen aan het water in en rondom Amsterdam bv naar Stork en Kromhout etc.
Beide schippers zijn helaas in de jaren ’90 overleden.

mvrgr. Harm Kuipers jr mijn vader en Ben Snippe waren in dienst bij Electrozuur. Ook mijn oom Jacobus Huisman was in dienst maar deze werkte in de fabriek.

De Waarheid 28-3-1966

De waarheid 14-4-1966

De Waarheid 31-8-1966

AGA KOOPT ELECTROZUUR EN NEEMT DE AANDELEN OVER VAN KNZ 

AGA aan de overzijde van de Disterweg

Limburgsch dagblad 09-02-1968

Limburgsch dagblad 05-02-1969

 

De Telegraaf 18-02-1969

3-4-1969

    

Rechts Electrozuur, links AGA, de nieuwe verbindingstunnel is duidelijk te zien, deze moest soms schoon gemaakt worden.

Daar huurde je vakantie werkers voor in.

Hieronder een verslag van een vakantiewerker;

BERICHTEN:

Ronald Langereis – 2012-10-06 22:12:33

In July 1963, I worked at Electrozuur for two weeks as a holiday worker / student. The first week my job was to fill up the load shafts of two carbide ovens with a tip-cart: 90 kilos of chalk, 60 kilos of cokes at a time.The second week, the plant was closed for the holidays, and I and a friend of mine had to do odd jobs. There was a tunnel across the road, the Distelweg, from the carbide plant to the other side, where they made acetylene. That tunnel contained a transportation belt for the broken carbide lumps. It was covered knee-deep in a grey, sticky layer of carbide dust. I cleaned out that whole tunnel, all fifty meters of it, if not more, on my own, in a couple of days, by vacuuming it via the air extraction tube that ran insid the tunnel.The whole idea was to earn a quick buck – we made 100 guilders a week – and spend the rest of the school holiday making it to Spain by hitch-hiking. I was 17, then. I stayed in Spain for a whole month, and had a great time. Once back in Holland, it took the better part of three months to get the last remnant of the carbide dust out of my pores.

Electrozuur en Waterstoffabriek te Amsterdam 1968

 Nieuwsblad van het noorden 7-2-1968

Friese koerier  31-1-1969

Het was te gevaarlijk om de vrachtwagen daar weg te halen, steeds explosies van gascilinders

De waarheid 31-01-1969

 De waarheid 31-01-1969

Friese koerier 31-01-1969.

Leeuwarder courant 1-2-1969

De Tijd  dagblad voor Nederland 16-05-1969

De Tijd  dagblad voor Nederland 16-05-1969

 
De Waarheid 16-6-1969
 
 

De Telegraaf 26-11-1969

 

De Telegraaf 17-06-1976

 Electrozuur en Waterstoffabriek te Amsterdam 1969

                                         De Waarheid 4-4-1970

Leeuwarder courant 29-3-1971

 De waarheid 27-4-1971

Leeuwarder courant 27-04-1971

 electro 28-04-1971

Distelweg, AGA links en Electro rechts.

28 april 1971

Limburgs dagblad 8-9-1971 AGA.

 

13 sept. 1971

 

 Arbeider van de Electro Zuur- en Waterstoffabriek      Distelweg 90.

 

1977

De spoorpont over het IJ in Amsterdam

Bijna zeventig jaar was er een pontverbinding voor goederenwagens waarmee bedrijven in Amsterdam Noord
een verbinding met het landelijke spoorwegnet werd geboden.
Ook voor Ketjen en Electrozuur, twee bedrijven die in de serie artikelen over het railvervoer
van Akzo Nobel worden besproken, was deze verbinding van belang.
Over de spoorpont is weinig gepubliceerd: naast berichten in Nieuw Spoor en
De Koppeling zijn er artikelen verschenen in Op de Rails 1990, blz. 362 en Rail Magazine 101 (1993) en 234 (2006).

SPOORPLAN DISTELHAVEN

Amsterdam, NV Electro zuur- en waterstoffabriek, arbeider

Herkomst: Maria Austria Instituut
Vervaardiger: Windig, Ad
Rechthebbende: Maria Austria Instituut

 

pont aan het eind van de Distelweg

Trouw 1999

figuur 14

De Noordelijke IJ-oever vertoonde gedurende de gehele twintigste eeuw een aanblik van

industrieterreinen (zie figuur 14). Voor nieuwe werkgelegenheid was in de na-oorlogse

plannen nauwelijks ruimte opgenomen, omdat de scheepsbouw en toeleveringsbedrijven

immers veel werkgelegenheid leverden. Aan de hechte relatie tussen Noord en het IJ

kwam een eind toen de scheepsbouw in de jaren tachtig van de twintigste eeuw

grotendeels verdween en havens en industrie door schaalvergroting steeds meer naar

het westen (Westpoort) opschoven. Enkele imposante fabrieken, zoals de

Vuilverbrandingsinstallatie, de Elektriciteitscentrale Noord en de Electro Zuur- en Water-

stoffabriek (later AGA Gas), zijn inmiddels uit Buiksloterham verdwenen

 plannen nauwelijks ruimte opgenomen, omdat de scheepsbouw en toeleveringsbedrijven

31 mrt 44 Aanval op Electro Zuur- en waterstoffabriek door een Engelse aanvan met een B17

                                

7-1-87

Muurschildering op terrein AGA Gas aan Distelweg 90

 
 
 
 
Voorheen de AGA fabriek
 
 
 
 
Oud AGA, nu Airproducts 
 
 
 
 
 
 
 
overzicht, alles is gesloopt, weg historie
 
 

 

  

Een stuk Zuiderzee wat ingepolderd is, hier stonden de fabrieken.

DE ELECTROZUUR FABRIEK NAM EEN KLUS AAN OP ZEE

onderaan deze site staat een link voor grote letters

HMS Prince George LINK ORGINELE SITE

youtube link

orginele link

en een link voor grote letters

orginele link

en een link voor grote letters

 

 

DEEL 3