AGA confectiefabriek

Translate

AGA confectiefabriek

 

Föränderlig byggnad i föränderligt
samhälle

Av kulturehe! MaLS Runeri1lg

Hyreslägenhet i skofabrik
Det är relativt vanligt alt byggnader efter en tid används för andra ändamål
än det, som de ursprungligen byggdes för. Bostäder byggs om till kontor,
stadshotell till kommunförvaltning och järnvaruaffär till banklokal; samtliga
exempel från vår egen kommun.
Det är mer sällsynt att man bygger om en gammal fabrik till bostadshus. En
sådan ombyggnad är emellertid just nu aktuell, då före detta Alvbro skofabrik
på Västra Drottninggatan 4 håller på att byta skepnad.

De 29 lägenheter, som huset kommer att ha efter ombyggnaden, blir eu
viktigt tillskall till bostadsbeståndet i centrala Kumla. Därtill blir det bostäder
med historia i en fastighet som kan ses som symbol för ett expansivt skede
i kommunens utveckling – ett skede som än i dag präglar Kumla.

Från skomakeri till industri Skoindustrins snabba framväxt under
1900-talets första del har mer än något annat påverkat samhällets utformning i Kumla.

Först på plan vid Västra Drouninggatan 4 var AGA konfektions AB. Företaget
ägdes av Emmy Florén och Gösta Berglund. Tillverkningen bestod
främst av kostymer och lättare damdräkter.
AGA konfektions AB upphörde år 1958. Fabriksbyggnaden hade
då byggts till i flera omgångar.
Kumla kommun köpte fastigheten 15 oktober 1958 och hyrde ut lokalerna
till AB Ivan Ohlin. Därmed sammanfördes kapptillverkningen från AB
Elis Fischer. Stockholm och konfektionstillverkningen
från Geson konfektions AB, Kumla. i lokalerna vid
Västra Drottninggatan.
Nästa hyresgäst blev Svenska radio AB. SRA, som etablerade sig i Kumla
år 1962 med tillverkning av radio- och TV-apparater av märket Radiola. I
mitten av 1960-talet ändrades produktionen till att i huvudsak gälla kommunikationsradio
och personsökare.
SRA köpte fastigheten av Kumla kommun år 1966. Företaget expanderade
emellertid så kraftigt att man måste söka nya lokaler. Ar 1974 flyttade
SRA in i Kumla fruktindustris gamla lokaler på Västra Drouninggatan.
Dessförinnan hade SRA år 1972 byggt en egen industribyggnad väster om
riksvägen, dit större delen av verksamheten flyttades år 1973. Företaget,
som numera heter Ericsson radio systems AB, är kommunens största enskilde
arbetsgivare med totalt cirka 900 anställda.
Fastigheten vid Västra Drottninggatan levde vidare. Ar 1974 köptes den
av AJvbro skofabrik AB, ell dotterbolag till Arbesko AB. Älvbro skofabrik
hade då varit verksam sedan 1965 i Olsson & Rosens gamla fabrikslokaler i Älvesta.
När Älvbro skofabrik f1yttade  till Västra Drouninggatan 4 inträffade
således det säregna att denna byggnad, vars tillkomst var så nära
knuten till skoindustrin, först nu långt efter den egentliga skoepokens slut,
fick bli lokaler för en skofabrik.
Älvbro skofabriks produktion bestod av lättare arbetsskyddsskor samt träskor.
Som mest hade företaget 135 anställda.
Ar 1986 slogs Älvbro skofabrik samman med AGE skofabrik, som var Ar·
beskos andra stora fabrik. Hela produktionen samlades nu i AGE skofabriks
nyrenoverade lokaler vid Kungsvägen.

Industribyggnad blir bostadshus Därmed köptes fastigheten återigen
av Kumla kommun. Redan samma år såldes den emellertid vidare till Byggnadsproduktion
AB. BPA, för ombyggnad till bostadsfastighet. Efter
ombyggnad och genomgripande renoveringar kommer den snart att stå klar
att ta emot hyresgäster i sina 29 lägenheter.
En gammal byggnad har bytt skepnad och lever vidare i nya funktioner.

Andere fabriek;

Det gamla textilväveriet för kyrklig konst, AGA Österbergs ateljé

AGA-konfektion

Diverse bilder, 1958. AGA Konfektion i Kumla

Kumla har haft flera konfektionsindustrier. I mitten på 1930-talet startades Gustaf Söderbergs Konfektionsindustri med inriktning på herrkonfektion av högre kvalité. Vid slutet av 1930-talet sysselsattes 140-150 personer, varav 3/4 kvinnor. 1958 köpte Kumla stad Gustaf Söderbergs (Geson) lokaler, varefter Geson Konfektion flyttade till AGA Konfektions gamla lokaler vid
Västra Drottninggatan. Tillverkningen lades ned cirka 1962. Bilden visar kontoret på Geson konfektion med beställda plagg för kontroll. Bilden troligen tagen på 1950-talet.