AGA auto verlichting op acetyleen

AGA auto verlichting op acetyleen

Reklamannons för AGA-belysning. 1918

I oktober 1899 lämnade Dalén och von Celsing in sin första patentansökan, vilken gällde ett automatiskt acetylengasverk, Brilliant. Carbidbolaget tog över rättigheterna till Brillant och år 1900 blev den Ingenjörsbyrån Dalén & Celsing representant i Stockholm för Svenska Carbid & Acetylen. Gustaf skulle under de kommande åren ägna mycket tid åt acetylenexperiment och konstruktionsarbete. Carbidbolagets ekonomiska ställning hade dock försvagats till följd av de stora investeringar som hade gjorts för att klara av en ökad produktion. De ekonomiska bekymren och Gustafs växande tveksamhet till acetylen, till följd av alla olyckor, gjorde att han lämnade sin anställning i Carbidbolaget. Gustaf hade tänkt ägna sig åt egna projekt men fick ett generöst erbjudande från Ångturbin att bli experimentator där.

För Svenska Carbid & Acetylen löste sig de omedelbara ekonomiska problemen kort efter att Gustaf Dalén hade lämnat företaget. Den 1 juli 1904 genomfördes en företagsombildning. Ett nytt företag, AB Gasaccumulator, fick överta Carbidbolagets rörelse och tillgångar.
Namnet AGA började tidigt användas som varumärke men oftast kallades företaget för Gasaccumulator, åtminstone fram till 1920-talet. Först 1938 bytte företaget namn från Gasaccumulator till AGA på Stockholmsbörsens aktielista. Styrelseordförande Axel Nordvall var angelägen om att knyta Gustaf Dalén till AGA. Gustaf kom överens med Nordvall om att han skulle bli konsulterande ingenjör åt AGA, parallellt med att han hade kvar sin anställning i Ångturbin.
AGAs produktion var inledningsvis huvudsakligen inriktad på gas och armaturer för järnvägsbelysning med dissousgas. Företaget började också tidigt experimentera med belysning för bilar, vilket så småningom skulle bli en stor artikel.

 

 

AGA acetyleen koplampen

AGA acetyleen koplampen

AGA Acetyleen gasverlichting op motoren

AGA acetylene motorcycle lamp

Gearbox and clutchfinaly ready for painting AGA gastube for Acetylene from 1916

Motor met een acetyleen lamp

AGA Gaslampa bil motorcykel eller sidovagn ca 1910-1920 AGA Sverige

AGA Gaslampa bil motorcykel eller sidovagn ca 1910-1920 AGA Sverige

AGA Gaslampa bil motorcykel eller sidovagn ca 1910-1920 AGA Sverige