W.B.M. Vollebregt

W.B.M. Vollebregt

 

1-8-1941.

en collega`s te Den Haag

 Kantoor Rommenhöller Tobias Asserlaan 8  Den Haag

Na het vertrek van Rommenholler uit het pand werd het de Indonesische Ambassade. De ambassade is daar tot op heden (2017) gevestigd. 

  

Een grote erfenis ontving het AGA museum uit de nalatenschap van de

heer W.B.M. Vollebregt.  

Foto is uit nov. 1973 t.g.v. het 25-jarig ambtsjubileum van W.B.M. Vollebregt ( links), hij staat er dan ook met Dhr. Rommenholler,  W.B.M. Vollebregt was 25 jaar was officieel hoofd boekhouder, procuratiehouder en hoofd pensioenfonds bij de firma Rommenholler, voor een goed draaiend bedrijf.

Wilhelmus Bernardus Maria Vollebregt, ambtenaar in de branche vee en vlees (1941-1948) en vervolgens 41 jaar en was officieel hoofd boekhouder, procuratiehouder en hoofd pensioenfonds bij de firma Rommenholler, geboren te Den Haag op 28 maart 1924, zoon van Wilhelmus Bernardus Marie Vollebregt (melkverkoper en kruidenier; concierge R.K. Jozefschool) en Johanna Smit.

Wilhelmus is getrouwd te Amsterdam op 25 mei 1959, op 35-jarige leeftijd met
Johanna Maria Hermina Turien (25 jaar oud), geboren te Amsterdam op 15 oktober 1933

Dr. H.J. Witteveen

Op de voorgrond  W.B.M. Vollebregt, op de achtergrond een andere werknemer, dhr. J. Korpershoek. Deze foto is gemaakt op de Tobias Asserlaan te Den Haag, begin jaren ’50.

De heer Vollebregt heeft zijn kantoor aan de Raamweg 23 te Den Haag verlaten, in 1988 was hij 40 jaar in dienst bij Rommenholler en is hij met pensioen gegaan. Hij was toen ook precies 65. Na zijn officiele pensionering is de afdeling Den Haag- Raamweg 23 opgeheven.

Ontvangen van de familie;

Bronzen plaquette van Rommenhöller

gemaakt door Jac J, van Goor

beeld van rond 1920

zijn leven van 1853 tot 1931

het bord naast de deur van zijn kantoor

tekeningen uit het werk boek van Rommenhöller

uitleg bij de onderstaande plaatjes

De nieuwjaarskaart verzonden aan klanten en personeel, 1987

 aandelen

programma voor de opening van het nieuwe pand op 26 nov. 1987

een inleiding van K, Werner, voorzitter raad van commissarissen.

een Talkshow van G. Pakvis, direkteur

en

B.J. Buitendijk, hoofd verkoop Rommenhöller