syrgasfabriken Ovako

Syrgasfabriken Ovako

Zuurstof fabriek Ovako

 

 

2000 ton gas per dag, de nieuwe zuurstofplant  voor Ovako.

2000 ton gas om dagen ska den nya syrgasfabriken leverera till Ovako.

c Både Jan Bäckvall och Sten Lyckström gjorde segergester när de invigde syrgasfabriken i Hofors.

c Både Jan Bäckvall och Sten Lyckström gjorde segergester när de invigde syrgasfabriken i Hofors.

I går invigdes den nya syrgasfabriken på Ovako i Hofors. – Det här är jättepositivt, ett tecken på att vi kör på, säger Ovakos inköpschef Christer Björn.

Över 100 miljoner kronor ska den ha kostat, fabriken som ska förse Ovako med 200 ton industriella gaser, främst syrgas, per dygn. Det är AGA som står bakom bygget och Ovako blir enda kund.

För Ovako, som har en tuff tid bakom sig, är AGA:s satsning ett av flera tecken på att utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll.

– När en så stor leverantör gör en sådan här investering på vårt område så är det naturligtvis positivt. Det ger framtidstro, säger Christer Björn.

AGA:s vd Jan Bäckvall är inte rädd att satsa i Hofors, trots tuffa villkor på senare år för Ovako och många andra ståltillverkare.

– Samtliga har ju kommit tillbaka relativt snabbt och vi har aldrig varit riktigt oroliga. Det är klart att det alltid innebär en risk när man gör en sådan här satsning men det här är ett led i en lång relation med Ovako, säger han.

Anläggningen kommer att leverera gaser som behövs i stålproduktionen, framför allt vid värmningsugnarna.

– Det här innebär att det finns en bas för en kostnadseffektiv produktion och det hoppas vi ska stärka vår konkurrenskraft i framtiden, säger Sten Lyckström, platschef på Ovako i Hofors och chef för affärsområdet Bar Hofors-Hällefors.

Anläggningen har varit igång sedan i oktober och har bland annat inneburit att mellan åtta och tio lastbilstransporter per dygn från AGA i Avesta kunnat undvikas.

Några nyanställningar har AGA inte behövt göra med anledning av den nya fabriken. Hela anläggningen fjärrstyrs från Avesta.

Men Hofors näringslivschef Nils Lindqvist är glad ändå.

– Jag brukar säga att det som är bra för Ovako är bra för Hofors. Det är så här vi vill ha det, företag som växer och kan locka andra till sig, säger han.

c Tornet – de som på fackspråk kallas ,cold box – är 27 meter högt. Där kan gasen kylas ned till flytande form.

Med skumpa och bandklippning invigdes på torsdagen den nya syrgasfabriken vid Ovako i Hofors.

– Det går åt mindre energi och vi slipper transportera gasen med bil, sa Jan Bäckvall, vd i Aga som levererar gaserna till Ovakos ståltillverkning.

Syrgasfabriken på Ovakos industriområde kördes igång i oktober och producerar cirka 200 ton gas om dagen.

Tidigare kördes sex–sju lastbilstransporter per dygn från Agas gasfabrik i Avesta.

Jan Bäckvall avslöjade att investeringen i den nya fabriken når en bit över 100 miljoner kronor.

Det är en av cirka 90 gasfabriker som Aga driver i norra Europa. I Sverige finns cirka 30.

– Så länge som Ovako i Hofors tickar och går och producerar som man ska göra så är det här rätt lösning, sa Jan Bäckvall.

Sten Lyckström, vd i Ovako Hofors AB, berättade att verket behöver cirka 40 miljoner kubikmeter syrgas per år. Dessutom behövs kvävgas och argon som Aga också levererar.

– Det är viktiga beståndsdelar i en rad olika processer, sa han.

En stor del går åt i tillverkningen av göt och ämnen och när ämnen ska värmas för vidareförädling till rör och ringar.

Nästan hälften av ämnena skickas vidare till fabriken i Hällefors där man tillverkar stång.

Stålverket i Hofors har stått utan “egen” syrgasfabrik sedan 1977. Bygget av en ny gasfabrik har diskuterats länge. För tre år sedan togs beslutet och för två år sedan startade bygget.

– Det har varit ett lyckosamt projekt som hållit de ekonomiska ramarna utan allvarliga olyckor, sa Jan Bäckvall innan han höll i bandet som Sten Lyckström klippte.