radio 1950-1955 part 2

AGA radio van 1950 tot 1955, part 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA 3150 en AGA 3160

AGA 3150

AGA 3150

AGA 3150

AGA 3150

AGA 3150

AGA 3150

AGA-s mekaniska verkstad med chefen Sixten Strandlund i vit rock

AGA 1951

 

 

AGA 2023, AGA 2024, AGA 2141, AGA 2151

AGA 2152, AGA 2103, AGA 2104, AGA 2105

AGA 2106, AGA 2165, AGA 2166, AGA 2173

AGA 2176

 

 

 

Amigoe di Curacao 31-03-1951

AGA 2241 F Nätdriven

 

 

AGA 2241 F

AGA 2241 F

 

 

 

AGA  Taitokirja 1952

Amigoe di Curacao 31-3-1951 Trappenberg Wolkstraat 9 A

AGA EF 1288 35 L 1951

 

 

Algemeen Indisch dagblad 13-10-1951.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA 1952

 

 

 

 

1952-53

 

 

 

 

1952-1953

AGA 2201 – AGA 2203 – AGA 2204 – AGA 2223 – AGA 2235 – AGA 2236 –

AGA 2241 – AGA 2241F – AGA 2242 – AGA 2251

AGA RR_040_Present

 AGA

 

AGA 2223 1952

 

 

 

 

AGA 2223

 

 

 

 

AGA 2223

 

 

 

 

AGA 2223

 

 

 

 

AGA 2223

 

 

 

 

 

 AGA 2223

 

 

 

 

AGA 2223

 

 

 

AGA 2223

 

 

 

 

 2223 uit 1953

 

 

 

AGA-Baltic 2235 1952

 

 

 

 

2235

 

 

 

 

 AGA 2235

AGA 2236 bj 1952.53

 

 

Algemeen Indisch dagblad 19-4-1952

 

 

 

 

AGA 2241 Nätdriven

 

 

 

 

 

Algemeen Indisch dagblad 04-12-1952

 

 

 

 

Algemeen Indisch dagblad 04-12-1952

AGA 1953

 

 

 

 

 

 AGA 2301 – AGA 2303 – AGA 2335 – AGA 2421 – AGA 2424 – AGA 2440

 

 

 

 

AGA 2301

 

 

AGA 2303

AGA 2353

AGA 2335

AGA 2335

 

 

 

 

 Algemeen Indisch dagblad 04-05-1953

 

 

 

 

Amigoe di Curacao 23-05-1953

 

 

 

 

  Amigoe di Curacao 08-06-1953

 

 

 

 

 

AGA 2223 Eigendom AGA museum bj 1953

 

 

 

 

AGA 2223

 

 

 

 

 

 

 

 

Aga-Baltic 2331 1953

 

15-04-1953

 

28-05-1953 

6-06-1953

8-06-1953

31-07-1953

17-07-1953

 

 

AGA 1954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGA 25402   AGA 2521    AGA 2522      AGA 2535      AGA 2535 FM        AGA 2501 FM     AGA 2503 

AGA 2503 FM     AGA 2505 FM

 

 

 

 

 

Bravour FM-1 Radio 1954

 

 

 

 

Bravour FM-1 Radio 1954

 Bravour FM-1 Radio 1954

 

 

 

Bravour FM-1 Radio 1954

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA Radio. Teknisk Data. Häfte. Särtryck fr. 1954

AGA Radio. Teknisk Data. Häfte. Särtryck fr. 1954

 

AGA Radio. Teknisk Data. Häfte. Särtryck fr. 1954

 

 

 

 

AGA Radio. Teknisk Data. Häfte. Särtryck fr. 1954

 

 

 

 

 

 Algemeen Indisch dagblad 23-02-1954.

 

 

 

 

AGA-Baltic 2333 1954

 

 

 

 

AGA-Baltic 2333 1954

 

 

 

 

AGA-Baltic 2333 1954

 

 

 

 

               

 

 

  

 

 

AGA 2421

Radio AGA 2421

AGA 2421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA 2424

 

 

 

 

AGA 2424

 

 

 

 

Java-bode 17-7-1954

AGA RADIO 2521

AGA 2521

 

 

 

 

AGA 2523

 

 

 

 

AGA 2523

 

 

 

 

AGA 2523

AGA ??

AGA ??

AGA ??

AGA ??

AGA 2535  en  AGA 2603

AGA 2535 FM 1954

 

 

 

AGA 2535 FM 1954

 

 

 

 AGA 2535

 

Aga-Baltic 2331

AGA 2533 Röhrenradio made in Sweden Baujahr 1954

AGA 2533 Röhrenradio made in Sweden Baujahr 1954

AGA 2533 Röhrenradio made in Sweden Baujahr 1954

AGA 2533 Röhrenradio made in Sweden Baujahr 1954

AGA 2543

 

 

 

AGA 2543

AGA 2543

AGA 2543

Finland

1654

 

 

AGA 2540-2

AGA 2540-2

AGA 2540-2

 

 

 

 

AGA KOFFERRADIO TYP 2540-2

 

 

 

 

  AGA 2623

 

 

  AGA 2623

  AGA 2623

 

 

 

 AGA 2623

 

 

 

 

 

 

 

AGA typ. 26402

 

 

 

 

AGA typ. 26402

 

 

 

 

 

AGA typ. 26402

 

 

 

 

Het vrije volk 29-10-1954

 

 

 

 

 

 

Link naar AGA radio van 1955 tot 1965

 

 

 

Flag Counter

vanaf 11-05-2013