Oslo

AGA in Oslo

 

AGA AS Gjerdrums vei 8, 0484 Oslo, Noorwegen 

                                                           nemo1968 AGA Gass Oslo

 

     Leirdal, north of Oslo

AGA gas Oslo

Leirdal Oslo

Kjelsrud, ten noorden van Oslo

Kjelsrud, ten noorden van Oslo

ADR Besiktning i Oslo  gick bra

 AGA Strømsveien324 Oslo

Gamle Leirdalsvei Oslo

Nydalen, Oslo, Norway

1997

 AGA Strømsveien324 Oslo

 AGA Strømsveien324 Oslo

AGA Strømsveien324 Oslo

 AGA Strømsveien324 Oslo

AGA Strømsveien324 Oslo

 AGA Strømsveien324 Oslo

 AGA Strømsveien324 Oslo

 AGA Strømsveien324 Oslo

laadstation AGA Oslo

laadstation AGA Oslo

laadstation AGA Oslo

Ullevål ziekenhuizen heeft AGA zojuist geïnstalleerde nieuwe afgifte systeem voor Lachgas

Ullevål sykehus AGA har nettopp installert ny levering system for lystgass

Oslo.  Lightning and thunder when unloading N2.  Foto Christer Bodin

Oslo.  Lightning and thunder when unloading N2.  Foto Christer Bodin

Oslo.  Lightning and thunder when unloading N2.  Foto Christer Bodin

Tanken som väger 80 ton skall levereras till AGA i Högdalen utanför Stockholm.

Den 33 meter långa tanken med en diameter på 4,5 meter blästrades och rostskyddsmålades med ett 3-skikts

målningssystem som uppfyller korrosivitetsklass C4 enligt Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK 07).

2022

2022