Oslo

Tanken som väger 80 ton skall levereras till AGA i Högdalen utanför Stockholm.

Den 33 meter långa tanken med en diameter på 4,5 meter blästrades och rostskyddsmålades med ett 3-skikts

målningssystem som uppfyller korrosivitetsklass C4 enligt Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK 07).

2022

2022