kommunikationsradio

AGA kommunikationsradio

AGA telefon

 AGA oproepsysteem

Landmobil radio N391825.

 Omväxlar med lite AGA prylar. Även AGA blev ju SRA så småningom

40-MHz basstation. Två kanaler, riks och lokal, samt en volymkontroll.

Landmobil radio N391825.

Landmobil radio N391825.

Aga kommunikationsradio eller mobilradio som det kallades på den tiden – 1950-talet. detta var basstationen

Aga kommunikationsradio eller mobilradio som det kallades på den tiden – 1950-talet. detta var basstationen

In 1953 werden twee mobiele telefoons gekocht voor een bedrag van SEK 10.000

Autoradio, AGA Hazeltine

Autoradio, AGA Hazeltine

Autoradio, AGA Hazeltine

Autoradio, AGA Hazeltine

Autoradio, AGA Hazeltine

Autoradio, AGA Hazeltine

Autoradio, AGA Hazeltine

Förstärkare

Aga-Oostzee. 1946. Reportage för Gefle Dagblad. År 1928 köpte AGA, Baltic Radio AB op AGA-Baltic AB. Ansvarade för utvecklingen och försäljningen av radioapparater, annan hemelektronik, ljudfilmsutrustning och radionavigeringssystem. 1954 bÄrjade AGA tillverka svartvita TV-apparater i Gävle.

 

Aga-Oostzee. 1946. Reportage för Gefle Dagblad. År 1928 köpte AGA, Baltic Radio AB op AGA-Baltic AB. Ansvarade för utvecklingen och försäljningen av radioapparater, annan hemelektronik, ljudfilmsutrustning och radionavigeringssystem. 1954 bÄrjade AGA tillverka svartvita TV-apparater i Gävle.

AGA-OOSTZEE. 1946. REPORTAGE FÖR GEFLE DAGBLAD. ÅR 1928 KÖPTE AGA, BALTIC RADIO AB OP AGA-BALTIC AB. ANSVARADE FÖR UTVECKLINGEN OCH FÖRSÄLJNINGEN AV RADIOAPPARATER, ANNAN HEMELEKTRONIK, LJUDFILMSUTRUSTNING OCH RADIONAVIGERINGSSYSTEM. 1954 BÄRJADE AGA TILLVERKA SVARTVITA TV-APPARATER I GÄVLE.

 

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.

 

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.

 

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.

Kommunikationsradio AGA, Skanska-391

AGA mobil radio telefoon P8025A

Kommunikationsradio AGA