kommunikationsradio

AGA kommunikationsradio

AGA telefon

 

 

 

 AGA oproepsysteem

 

 

 

 

Landmobil radio N391825.

 Omväxlar med lite AGA prylar. Även AGA blev ju SRA så småningom

40-MHz basstation. Två kanaler, riks och lokal, samt en volymkontroll.

 

 

 

 

Landmobil radio N391825.

 

 

 

 

 

 

 

Landmobil radio N391825.

 

 

 

Förstärkare

Aga-Oostzee. 1946. Reportage för Gefle Dagblad. År 1928 köpte AGA, Baltic Radio AB op AGA-Baltic AB. Ansvarade för utvecklingen och försäljningen av radioapparater, annan hemelektronik, ljudfilmsutrustning och radionavigeringssystem. 1954 bÄrjade AGA tillverka svartvita TV-apparater i Gävle.

 

 

 

 

Aga-Oostzee. 1946. Reportage för Gefle Dagblad. År 1928 köpte AGA, Baltic Radio AB op AGA-Baltic AB. Ansvarade för utvecklingen och försäljningen av radioapparater, annan hemelektronik, ljudfilmsutrustning och radionavigeringssystem. 1954 bÄrjade AGA tillverka svartvita TV-apparater i Gävle.

AGA-OOSTZEE. 1946. REPORTAGE FÖR GEFLE DAGBLAD. ÅR 1928 KÖPTE AGA, BALTIC RADIO AB OP AGA-BALTIC AB. ANSVARADE FÖR UTVECKLINGEN OCH FÖRSÄLJNINGEN AV RADIOAPPARATER, ANNAN HEMELEKTRONIK, LJUDFILMSUTRUSTNING OCH RADIONAVIGERINGSSYSTEM. 1954 BÄRJADE AGA TILLVERKA SVARTVITA TV-APPARATER I GÄVLE.

 

 

 

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.

 

 

 

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.

 

 

 

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.

Agas nya fabrik, vid pressvisningen interiört och exteriört. Juli 1950.