JAN Jansen

Legaat Jan Jansen

Jan Jansen was bij AGA eind controller op de financiele administratie,

zijn familie schonk zijn dagboek over Electrozuur en AGA aan het AGA museum.

Het plakboek van Jan Jansen

(Sommige foto`s zijn ook nog weer door mij uitvergroot)

Voorblad 

A

B

C

geen foto

onleesbare tekst;

In 1978 wordt de carbidfabriek gesloten. In 1979 verkocht aan Icova ( vuilverwerking ).

Is nooit van de grond gekomen. In 1986 weer teruggekocht van Iveco. In 1987 afgebroken.

D

 E

E 2

F

Uitvergrote foto`s:

Uitvergrote foto

Rode kruis is een onbekende

Jan Jansen staat bij de zwarte stip, links in het midden.

De witte jas met het rode kruisje is een onbekende

Uitvergrote foto

Uitvergrote foto

Uitvergrote foto

Uitvergrote foto

G

H

I

Uitgelichte foto`s

Uitvergrote foto

Uitvergrote foto

Uitvergrote foto

Uitvergrote foto

Uitvergrote foto

Uitvergrote foto

Uitvergrote foto

J

K

geen foto

L

 
 
 
 
 
 
M
 
 
 
 
N 
 
 
 
O
 
09-10-1963
 
09-10-1963
 
 
P
 
 
extra uitgelicht;
 
Uitvergrote foto
 
 
Uitvergrote foto 
 
Q
 
 
R
 
 
S
 
 
T
 
 
foto mist
 
 
 
U
 
 
 
 
v
 
 
 
w
 
onbekende krantenknipsels
 
 
                                             
 
 
 
                     
 
 
X
 
 
 
 
 
 
Y
 
onleesbaar schrift; ( Werd in 1984 weer gesloten. Na een kortstondige bloei, was het weer snel afgelopen.)
 
Z
 
 
 
 
X3
 
mist een deel van de tekst + foto
 
X4
 
 
 
 
X5
 
 
X6
 
 
X7
 
X8
 
 
 
X9
 
 
X10
 
 
 
X11
 
 
 
Reünie van de oud AGA medewerkers op zaterdag 10 sept. 2005 
 
 
Einde van het dagboek, werkstuk van Jan Jansen
 
 
vervolg; tekst zie onder;
 
 
 
 
 
Lucht is van nature een mengsel van verschillende gassen
De zuivere lucht is over de gehele wereld nagenoeg het zelfde.
Lucht bestaat uit;
Stikstof   +/_  78 %
Zuurstof +/_  21 %
Argon     +/_    1 %
Daarnaast komen de volgende gassen in zeer kleine hoeveelheden voor in de lucht;
Koolzuur   0,03 %
Neon          0,002 %
Helium      0,0005 %
Kryton       0,0000 %
Waterstof  0,00005 %
Xenon        0,00001 %
Alle bovengenoemde gassen kunnen dus uit de lucht gehaald worden en heten daarom luchtgassen. Dat wordt echter niet gedaan bij de gassen, koolzuur, helium en waterstof. De productiekosten zouden veel te hoog worden voor de hoeveelheden die de chemische bedrijven nodig hebben.
Bovendien zijn er 3 gassen veel goedkoper beschikbaar.
n.l. koolzuur wordt gemaakt van aardgas te verbranden.
      helium    is afkomstig uit de moerasgasbronnen die zich in Amerika in de aardbodem bevinden en die rijk zijn aan helium. Deze helium wordt daar gezuiverd, vloeibaar gemaakt en in cryogene tanks naar de rest van de wereld vervoerd. Cryogene tanks zijn tanks die zeer goed geïsoleerd zijn.
waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water en zout. Elektrolyse = elektrische stroom door aangezuurd water leiden.
Naast al deze luchtgassen, zijn er ook nog petroleumgassen die ook wel koolwaterstoffen worden genoemd. Deze gassen worden gemaakt uit petroleum, een bestanddeel van aardolie.
De belangrijkste petroleum gassen, koolwaterstoffen, zijn:
Propaan; voor de verlichting, verwarming en speciale laswerkzaamheden.
Butaan; voor verwarming.
Ethaan; voor elektrische bedrijven.
Ethyleen; voor elektrische bedrijven.
Tetreen; voor speciale laswerkzaamheden.
L.P.G.; Liquified Petrol Gas; een mengsel van propaan en butaan en samengeperst tot vloeibare autobrandstof.
Er zijn daarnaast nog enkele koolwaterstoffen, maar die niet uit petroleum worden gemaakt, maar in de natuur zo aanwezig zijn, zoals;
methaan: dat wordt gevonden in moerasgassen, methaan geeft bij verbranding veel warmte.
acetyleen: Dit gas wordt bij het kraken ( splitsen) van aardolie vrijkomt. Vroeger werd acetyleen gemaakt van carbid en water, maar vanaf rond 1970 is de productie van acetyleen op deze wijze steeds meer vervangen door het kraken van aardolie. Dit gebeurd bij het chemische bedrijf DSM. Voor dit bedrijf is acetyleen een bij product bij de productie van bepaalde chemicaliën uit aardolie.
Gascilinders zijn geschilderd in een herkenningskleur, zodat men kan zien met welk soort gas men te maken heeft:
zuurstof=blauw
stikstof= groen
waterstof = rood
koolzuur = grijs
lachgas = zwart
helium = bruin
tetreen = geel
argon = blauw/groen
acetyleen = oxide rood
Cilinders met menggassen worden geschilderd in de kleur die is toegewezen aan het hoofdbestanddeel plus een kleurband b.v. fruteengas ( = stikstof 80 %- waterstof 20 %) mengels: groen ( stikstof) + rode band ( waterstof)