gustaf dalen 3

Gustaf Dalén

Part 3

Gustaf Dalén förde på kort tid fram företaget Aga till en världsledande position inom främst fyrar.

Se grafiken som beskriver uppfinningarna.