Electro foto album

Foto Album van Douwe Douwes

Directeur Douwe Douwes

Boven van l. naar r.; Tiny de Bruin, mr. Montfoort,  Henk Murris, Man met bril Jr Padt, op de hoek Herreilers, Herreilers was bedrijfsleider van de carbidfabriek, de 3 vrouwen van l. naar r.; Truus Keizer de secretaresse van directeur Douwe Douwes, Joke Jansen de telefoniste, De directeursvrouw Koosje Douwes. Onder van l. naar r.; Henk Jansen, Jur de Jong, Jeanne de dochter van directeur Douwe Douwes, Fischer ( directeur EWZ na Douwe Douwes, hij leidde de onderhandelingen met AGA bij de overname door AGA, hij sleepte te weinig uit de onderhandelingen voor Electro Zuur vond het personeel), met bril Jr. Bert Ronteltap

op 25 okt. 1960 waren de Heren Douwe Douwes, Murris, Montfoort,  Ronteltap, de Jong en Padt, bij de besprekingen met de Duitse fabriek voor een nieuwe zuurstoffabriek.

Joke Jansen en een onbekende man

Joke Jansen op kantoor bij Electro Zuur 

van l. naar r.; Hr. Ir P. van Delden later directeur Hoogovens ( 1952 tot 1959), Stanislaw Roussian, onbekende vrouw,  Tinus van den Houten

van l. naar r.; Herr von Geibel, Hr. Gerards, Gerards was algemeen procuratiehouder van de verkoopafdeling

Aan de tafel met bril Douwe Douwes, dame met tasje in de hand, Irene Roussian, geb. 1932 oudste dochter van Stanislaw Roussian het nichtje van – van den Houten

Tinus van den Houten 1928

Hr. von Geibel.  Ir. von Geibel uit Hongarije is meegekomen met de onderdelen, de ovens en had zijn eigen kantoor en heeft er op toegezien dat de carbidfabriek werd gebouwd en begon te werken

van l. naar r.; Hr. Gerards, Gerards was algemeen procuratiehouder van de verkoopafdeling , de Hongaar von Geibel, Tinus van den Houten, Stanislaw Roussian

Ballengeich in Natal bij Johannesburg, een dochter onderneming van Electro. 

Tinus van den Houten

Hr. Gerards, Gerards was algemeen procuratiehouder van de verkoopafdeling. Hij was met een vrouw uit Riga getrouwd.

Met bril  Stanislaw Roussian, Herreilers

De heer Wolf en zijn ( vermoedelijk) dochter

Stanislaw Roussian en in het wit Tinus van den Houten

van l. naar r; Stanislaw Roussian, Juffrouw Bosschert, Fischer, Joke Jansen

van l. naar r.;  Tiny de Bruin de typiste ze werkte van 1932 tot 1970 bij Electro ( geb. 1913) , Juffrouw Bosschert, De zo leuke chauffeur D.N. Fleury.

van l. naar r.; onbekende man, Juffrouw Bosschert, Joke Jansen de telefoniste, Tiny de Bruin geb. 1913

Stanislaw Roussian

Stanislaw  Roussian

van l. naar r; Herreilers, Herreilers was bedrijfsleider van de carbidfabriek, Stanislaw Roussia, Koosje Douwes, Fischer, Henk Murris

Stanislaw Roussian

Stanislaw Roussian 

van L. naar R; Douwe Douwes, Stanislaw Roussian, Juffrouw Bosschert, Fischer, Joke Jansen 

Stanislaw Roussian op zijn kantoor 

Afscheid van Stanislaw Roussian als werknemer 

Stanislaw  Roussian

Enkele gevevens komen ook van de heer Wim Alta die nu 88 ( 2012) is en in 1939 bij Electro kwam werken. Hij heeft de bouw van de carbidfabriek meegemaakt, die in 1940 in werking werd gesteld. Vanaf zijn15/16e jaar werte bij bij Electro.