cryoton

Cryoton AGA

Met dank aan Jaap Verheij

 

Bladen van Rommenhöller

augustus 1988.

 

Oktober 1988.

December 1988.

april 1989.

 

Foto Wim Vandegraaf

Cryoton AGA

 In 1963 werd de oude fabriek vervangen door een nieuwe met een capaciteit van 1100 m3 /h.
In 1965 investeerde Electrozuur via KZK voor 50% in de luchtscheidingsfabriek
Cryoton VOF (10.000 m3 /h) in de Botlek samen met Hoek, AGA en andere zuurstofbedrijven.
Per pijpleiding wordt zuurstof geleverd aan de etheenoxydefabriek van Shell.

Er werd rond 1964 een samenwerkingsverband opgericht wat gevestigd werd in het Rijnmond gebied, genaamd CRYOTON. Het was een samenwerkingsverband tussen Hoek, Loos en Electro Zuur- en Waterstof fabriek.Met name vanuit Electro Zuur- en Waterstoffabriek zijn daar nogal wat mensen naar toe gegaan.

 

1964: Oprichting Cryoton, samenwerkingsverband van diverse bedrijven, waaronder AGA en ’Hoek’s’, om een luchtsplitsingsfabriek te bouwen in de Botlek. Doel: gas per pijpleiding voor Shell. 

 

Oprichting Cryoton 1964
 
 
 
Begin 1965 werd door de Kon. Zout-Ketjen groep tezamen met de Amerikaanse Celanese Corporation de Konam N.V. opgericht. Deze onderneming heeft in het Europoortgebied een nieuwe fabriek gebouwd. o.a. voor dezelfde groep van produkten als die van Electro. met dit verschil, dat Konam van aardgas en aardoliefracties uitgaat, terwijl Electro van cokes en dus van de inmiddels als grondstof verouderde kolen uitgaat. Konam, waarvan het hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd is, gaat In de nieuwe fabriek echter veel meer produkten maken. .
Door deze Konam zijsprong lijkt het alsof we van ons
alfapropos zijn afgeraakt. Deze sprong was echter nodig om de verdere activiteiten van Electro te bezien. Electro ging zich namelijk op luchtscheiding concentreren: luchtscheidings apparatuur was al voor 1940 in de plaats van de waterelektrolyse gekomen zodat naast zuurstof ook stikstof en argon gemaakt werd. In 1963 werd de oude fabriek door een geheel nieuwe vervangen. De industriële gassen staan op het ogenblik nogal in de belangstelling. vooral omdat steeds meer toepassingsgebieden voor vloeibare zuurstof en stikstof
ontsloten worden. In dit verband is het van belang, dat
eind 1966 in het Botlekgebied de grote luchtscheidingsinstallatie van Cryoton in bedrijf werd gesteld. Dit bedrijf werd gebouwd In samenwerking met andere Nederlandse zuurstoffabrikanten. De KZK nam hierin voor 50% deel.
 
 
 Het vrije Volk 15-03-1965 
 
 
 
16-3-65
 
 
13-5-65
 
 
Het vrije Volk 17-12-1966
 Oprichting Cryoton VOF in 1965 door KZK (50%), Hoek (30 %) AGA (9,7% ) en nog andere partners van de zg. “gassenclub” in Rotterdam-Botlek tbv zuurstoflevering per pijpleiding aan Shell; Electrozuur fungeert als operator. De productie van acetyleen, azijnzuur, vinylacetaat enz. door Electrozuur wordt vanaf 1966 geleidelijk overgenomen door Konam N.V. in Europoort.

Hoek verslag 6-5-1967
 
 

Telegraaf 11-04-1969
 
 
 
Zuurstof is na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke grondstof geworden. Men onderscheidt zuivere zuurstof (meer dan 99,9% O2) en technische zuurstof (96,5-99,5% O2). Voor de voorziening met zuivere zuurstof o.a. voor de fabricage van etheenoxide, maar ook voor snijden en lassen van staal bouwden vijf bekende zuurstofbedrijven (Elektrozuur, Hoek, Aga, Loos en De Alblas) tezamen een grote installatie op Rozenburg (Cryoton N.V.). Verschillende van deze bedrijven vernieuwden ook hun eigen installatie. Technische zuurstof wordt op grote schaal gemaakt voor het kraken van minerale olie (MEKOG, KONAM) en voor de bereiding van zgn. oxystaal (Hoogovens).

De Tijd 25-07-1969

 

26-7-1969

 

Leeuwarder courant 26-07-1969

Nieuwe fabriek Cryoton

 

Jaap Verheij

“Ceoton” Hoezo? ( Het was de werknaam van het project)

Bo Dyrvold- Projectleider

Jaap Verheij Project-accountant

Dominique Kroeze-project-secretaresse

Project kantoor

AGA Rommenhöller

Brede Hilledijk 99  Rotterdam

Achterzijde van het  Project kantoor

AGA Rommenhöller

Brede Hilledijk 99  Rotterdam

19-02-1988 Telegraaf

 

Ceoton Project bureau, kantoor AGA-Rommenhöller

Dominique Kroeze

Remona Pires

Jaap Verheij

Remona Pires en Frans

Frans, mevr. Lahateru en Remona Pires

 

Het Plan

 

24-2-1988

Dec. 1988

Geert Pakvis spreekt genodigden toe over de plannen in het Ceoton project

Het vrije volk 28 dec. 1988

Het vrije Volk 31-05-1988

Het vrije Volk 31-05-1988

Het vrije volk 24-08-1988

28-12-1988

De eerste paal, Ceoton Project

Ceoton Project met 4 onderliggers voor de tanks

orginele foto is 80 bij 55 cm, ontvangen van Jaap Verheij, eigendom AGA museum.

Transport van de werf RDM naar Ceoton ( later Cryoton)

De bouw uitgevoerd door HCG

Ceoton project ten einde

voor; Bo Dyrvold- Projectleider

achter; Jaap Verheij Project-accountant

 April 1988

April 1988

April 1988

Tennis tournooi van het Ceoton Project
AGA Rommenhöller Rotterdam
met Hawai shirt Andre Hellsten,   Bo Dyrvold,  Jaap Verheij,  Dominique Kroeze en Gerard Pakvis

Foto;  Henk Molendijk

A very old picture of cryoton 1970-80

Paul Vant Hof; Was mijn standplaats van begin 1998 tot sept 2000

AGA Nederland

24 juli 2002 procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag

Na 2000, geen AGA meer

Gewoon een mooie foto van de fabriek die vroeger de Cryoton heette ( aandeelhouder o.a. AGA gas )

Foto;  Henk Molendijk

 

Edwin de Vos‎

Wim Miener

Zuurstof is na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke grondstof geworden. Men onderscheidt zuivere zuurstof (meer dan 99,9% O2) en technische zuurstof (96,5-99,5% O2). Voor de voorziening met zuivere zuurstof o.a. voor de fabricage van etheenoxide, maar ook voor snijden en lassen van staal bouwden vijf bekende zuurstofbedrijven (Elektrozuur, Hoek, Aga, Loos en De Alblas) tezamen een grote installatie op Rozenburg (Cryoton N.V.). Verschillende van deze bedrijven vernieuwden ook hun eigen installatie. Technische zuurstof wordt op grote schaal gemaakt voor het kraken van minerale olie (MEKOG, KONAM) en voor de bereiding van zgn. oxystaal (Hoogovens).

gewoon een mooie foto van de fabriek die vroeger de naam Cryoton droeg.

De N.V. Electrozuur werd in 1909 opgericht en produceerde zuurstof en waterstof door elektrolyse van water. In 1919 kon dankzij kapitaalsuitbreiding via de Nationale Bankvereniging in Alkmaar bij Linde een nieuwe zuurstofinstallatie worden gekocht, waarbij door gefractioneerde destillatie van vloeibare lucht naast zuurstof ook stikstof en argon werd verkregen. In 1963 werd de oude fabriek vervangen door een nieuwe met een capaciteit van 1100 m3 /h. In 1965 investeerde Electrozuur via KZK voor 50% in de luchtscheidingsfabriek Cryoton VOF (10.000 m3 /h) in de Botlek samen met Hoek, AGA en andere zuurstofbedrijven. Per pijpleiding wordt zuurstof geleverd aan de etheenoxidefabriek van Shell.

Personeel

Chef Blancke

Comissioning OCAP at Cryoton

 

Even voorstellen Jan Kroonen, 1e tenor. Na 34 jaar op de kunstmestfabriek, locatie Moezelweg, Rozenburg gewerkt te hebben, vanaf 1-2-1968 tot 31-5-1986 bij Esso Agro, vanaf 1-61986 tot 31-12-1994 bij Kemira Agro en vanaf 1-1-1995 tot 28-4-2002 bij Kemira Chemicals ben ik op 1-5-2002 met prepensioen gegaan. Op 1-21968 als leerling-operator gestart met het bestuderen van het ureum – productieproces en de utilities c.q. waterzuivering en stoomproductie. Naderhand kwamen daar ook de andere productie afdelingen bij t.w. ammoniak-, salpeterzuur- en de CAN (calcium ammoniumnitraat) fabriek. Aangezien het hele complex uit 20 verschillende afdelingen c.q. posten bestond en er voor iedere post een gekwalificeerde operator beschikbaar moest zijn, heb ik in de loop der jaren ook 20 keer een test van bekwaamheid moeten afleggen alvorens de vereiste certificatie te ontvangen. Halverwege 1986 zijn de fabrieken van Esso-Agro verkocht aan Kemira-Agro, een Finse Maatschappij. Omstreeks 1990 is het CO² (koolstofdioxide)project gestart. Koolstofdioxide vloeibaar maken. Ik werd gekozen om dit project, v.w.b. operations, te begeleiden. Hiervoor ben ik een week naar de AGA (All Gas Accumulation) vestiging in Stockholm, Zweden geweest om het vloeibaar maken van CO² te leren. De grondstof, hoofdzakelijk CO2, werd verkregen vanuit de ammoniakfabriek. Deze gasvormige CO2 werd m.b.v. een compressor tot 20 kg/cm² gecomprimeerd en gekoeld tot -30 ºC m.b.v. ammoniak- en freoncompressoren. Onder deze druk en temperatuur is CO2 vloeibaar en werd het opgeslagen in een 1500 m³ grote opslagtank. Van hieruit werden de tankauto’s van Linde, Hoekloos & AGA etc. geladen. Hiervoor werd een apart laadstation buiten het Kemira terrein gebouwd. De afnemers waren hoofdzakelijk bierbrouwerijen, ziekenhuizen etc.
 
Sorry, AGA (Aktiebolaget Gas Accumulator) 
 
 
 
 
Martin Bosman
 
 
 
 

Flag Counter

vanaf 11-05-2013