cooker belgie

AGA cooker in België

en andere AGA cookers

 

we hebben een oud AGA toestel uit 1968 gekocht en omgebouwd tot wastafel.
we kunnen geen uitleg vinden over dit toestel .
Dirk Vanherle en Gina Depuis
Deze kochten wij, zeiden Dirk en Gina
Met aanpassingen werd er een wastafel van gemaakt en deze staat dan ook in het toilet van het restaurant .
Calefax Maltaweg 12 Amsterdam
1975
1984
1984
Met dank aan de familie Dirk Vanherle en Gina Depuis
AGA cooker Denemarken
 
The Community te Chelmsford

AGA Finland

AGA Lidingö, interiör av kök, Tysta skolan, Lidingö 1942

En rationell spisutrustning

AGA-installationen vid Lillsved; 2 AGA-spisar typ S3 (större)
samt Snabbspis, Kokskåp och Varmvattenberedare

I den nya Gymnastikfolkhögskolan vid Lillsved finner Ni
AGA-spisar i köket — liksom på de flesta håll, där
fordringarna på spisutrustning äro höga. Varmvatten för
hushållets behov levereras av en AGA Varmvattenberedare.

AGA-spisen är en verkligt rationell, modern produkt, som
fyller de strängaste fordringar på hygien, bekvämlighet och
effektivitet. Fast den står färdig dygnet runt med
automatiskt kontrollerade temperaturer, är den förvånansvärt billig
i drift. Indirekt sparar den pengar på många andra sätt —
genom sin renlighet, sitt bekväma arbetssätt och ett bättre
tillvaratagande av maten.

AGA-spisen finnes i fyra olika typer, för hushåll av olika
art och storlek. Genom kombinationer tillgodoses behovet
även för mycket stora hushåll; installationen vid Lillsved
är t. ex. sammansatt av tre AGA-spisar, ett kokskåp och
en varmvattenberedare. Studera denna installation, om Ni
har tillfälle, eller också skriv eller ring till

AGA

spisen Stockholm-Lidingö

Namnanrop: ”A G A”

Demonstr -lokal i Stockholm, Kungsgat- 13