asu leirdal oslo

ASU Leirdal, Oslo

Photo from; Cato Andresen, AGA Leirdal Plant ,Oslo , Norway ca year 2000-03

Photo from; Cato Andresen, AGA Leirdal Plant ,Oslo , Norway ca year 2000

AGA Norge Alle ansatte på AGA Leirdal

nemo1968 AGA Gass Oslo

Photo  Tor Eggum

“So don’t forget who’s taking you home
Or in whose arms you’re gonna be
So darling, save the last dance for me”

Morten Håkelien Last day of production :-(:-(

Roger Lindqvist Vad driver du med Tor ??, Undrande Roger

Tor Eggum Parkerer fabrikken Roger. Skal nok litt til for at den startes opp igjen tror jeg. Ikke noen store problemer teknisk, but that¨s life.

Tove Ziener Er det virkelig sant? Is it really true? Jeg var med på transporten fra kaia pluss kranløftet da det ble satt opp på Leirdal. Det er liksom litt mitt. I was lucky to be a ‘passenger’ on the transport from the quay to the Leirdal plant, and was involved with the crane lifting it in place when the extra equipment had been mounted. Feels that it is a little bit mine. Who’s taking it now?

Alejandro Alcides Serruga por qué? ultimo dia? la desmantelan ?

(hvorfor? siste dagen? den demonterte ?)

Et omfattende nettverk av ”on site”-løsninger og forsyningsanlegg, gjør oss størst i Norden.

● Luftgassfabrikk (ASU) – Bygget i 1985 – Oksygen (LOX), nitrogen (LIN) og argon (LAR) ● Flaskefylling (1988): – Luftgasser – Propan – Karbondioksid ● Lagring av fulle og tomme flasker ● Lasting og lossing av gasser (flasker og flytende) ●Transport av gasser

Lokalisering: I Groruddalen, like ved IKEA Furuset

AGA Leirdal, Oslo ● Kjemikalier: – Oksygen, nitrogen og argon (flytende og gassformig) – Ammoniakk – CO2 – Acetylen – Propan (I lagertank og på flasker) – Mindre mengder giftige, etsende og korrosive gasser ● Industrivernpliktig virksomhet ● Storulykkevirksomhet – Rapportpliktig ● ISO 9001 sertifisert ● Security/sikring: Pga gassleveranser til offshorebaser, har vi signert en Sikringsavtale ● Opp til 10000 gassflasker per dag

Risikoanalyser

Risikokonturer fra QRA-en

Industrivern AGA Leirdal • Kategori 2A • Totalt 27 personer inkl. stab – 5 godkjente røykdykkere – 4 aktive sanitetspersoner – 7 brann og redning • Egen industrivernbil • Øver på scenarier fra risikoanalysene – Spesiell fokus på lekkasje av propan eller flytende oksygen • Gj.snittlig 9 øvelser per år (pga to skift), pluss separat røyk og sanitet 1 gg/mnd • Hovedoppgaver: – Etablere basepunkt grenrør som brannvesenet kan koble seg til – Være kjentmenn ved hjelp av røykdykkere. Evt søk etter savnede personer (min. 3 røykdykkere)

Risikokommunikasjon er utfordrende! ”Gass er farlig”: – ”Giftig” – ”Brannfarlig” – ”Eksplosjonsfarlig” – ”Etsende” – ”Korrosivt” – ”Radioaktivt” – ”Miljøskadelig” Skal man fokusere på de verste hendelsene, med sannsynlighet og konsekvens, og maks. antall døde?

Erfaring fra en annen AGA etablering Brann på et gassflaskerevisjonsanlegget i Knivsta, Sverige, august 2012: Hendelsesforløp: • Antennelse av brannfarlig atmosfære: Liten eksplosjon, mindre personskader, mindre brann • Brannvesenet kom rask tilstede, men opprettet raskt en sikkerhetssone på 300 m, som ble utvidet til 1000m=> Evakuering av barnehage, boliger osv • Brannen spredte seg videre i våre bygninger • Etter 5 timer ble det gjort aktiv slukking • Konsekvens: Brannen hadde fått spredd seg => Store materielle skader • Læring: – AGA’s vurdering er at brannen burde kunnet ha vært raskt slukket innen de første 10 minuttene, med mindre materielle skader

Vi utbedrer skader inne i coldboxen vår, det høye tårnet på bildet. Mye støv fra Perlite isolasjon

Photo from Tor Eggum

ASU Leirdal, Oslo

Last day of production 31-10-2016

So darling, save the last dance for me. So don’t forget who’s taking you home. Or in whose arms you’re gonna be.

Photo from Tor Eggum

Photo from Tor Eggum

Bare egne krav inn til prosessen. Knapt målbart, 0 ppm

Vi utbedrer skader inne i coldboxen vår, det høye tårnet på bildet. Mye støv fra Perlite isolasjon.

Takk for det, men råvaren er luft som suges inn, så det er bare CO2 og vann i lufta vi fjerner og slipper tilbake til naturen.

Photo from Tor Eggum

AGA in Oslo

Riktig, bilde fra innsiden av coldboxen

Photo from Tor Eggum

Leirdal Oslo

Photo, Ingar Linja Jensen. Fylling på leirdal

Photo, Ingar Linja Jensen. Fylling på leirdal