AGA zweden 2

AGA in Zweden part 2

 

 

 

Peter Kärnström Sweden kommunalråd

 

stationsklocka malm 1900 tal stationshuset i

Provinciale Zeeuwse Courant    23 juli 1987

Het Vaderland  4-3-1939 Amsterdam

Fina bilar vi har på AGA eller hur

Photo from;  Anita Alahäivälä

Photo from Jan Ridenfeldt

Karl-Ake Orrebo Zweden

Karl-Olov Gaunitz

Företagsbesök
Daniel Adborn, kommunalråd (FP) avslutade arbetsveckan med ännu ett företagsbesök. Fredagen den 1 februari 2013 var det Lars Laurell och AGA Gas AB´s tur att få besök. Företagsbesöken är en del i kommunens aktiva arbete för att öka och utveckla kontakterna med det lokala näringslivet.   Lars Laurell vd AGA Gas AB berättade om hur arbetet bedrivs och hur verksamheten går idag vid LNG terminalen i Nynäshamn som stod klar 2010, men också vad som ligger i “pipeline” i en nära framtid.

LNG terminalen levererar rent marint bränsle

Från och med år 2015 ska svavelutsläppen reduceras och LNG – som är det renaste nya marint bränsle inom Östersjöområdet som är helt svavel- och partikelfritt och som minskar koldioxidutsläppen med 25 % – spås en lysande framtid. Från och med januari 2013 levererar AGA Gas LNG, flytande naturgas, till Viking Lines kryssningsfartyg med miljöprofil – M/S Viking Grace. Andra stora LNG kunder är Nynas AB och Gasbolaget i Stockholm.

 AGA

Some of the remaining AGA-buildings, today working as a center for small companies.

Tanker i måneskinn

Karl Olov Gaunitz

 

Oskarshamn

AGA Gasaccumulator står det på klockan. Stöd hemifrån!

Huvudstagatan 5, 171 58 Solna, Zweden

AGA KANTOOR

Bussdepån snart ett minne

Svärdsjö

De grondlegger van AGA

Zweden, AGA fles ontploft bij Eva in haar broekzak, ze komt in het ziekenhuis met een gebroken heup, fles had een inhoud van 425 gram, miljoen flesjes worden terug gehaald. 28-01-2011.

 

 

AGAs Lars Laurell och Carl-Lennart Axelsson berättar att LNG intresserar många,

och framför allt sjöfarten. Foto Jörgen Appelgren

 

 

 

 

 

AGA, AB Gasaccumulator. Fågelperspektiv över etablissementet. Förlag Wezäta.

ntressant kort som tyvärr är i rätt dåligt skick med slitna hörn.

Oskrivet men ser ut att vara 20-30-tal

AGA 50 år. 1904 – 1954. En minnesskrift utgiven av Svenska AB Gasaccumulator.

AGA Gas Central Welders Filter Lens.

 

Aktiebrev Svenska Carbid & Acetylen-aktiebolaget 1901

ZWEDEN PART 3