aga tunnel

Tunnel, AGA station Lidingö


 

Tunnlarna berättar

fredag 20 oktober 2017 14:02

GUSTAF DALÉN. Igår invigdes de nya gång- och cykeltunnlarna under Södra Kungsvägen som förbinder AGA och Dalénum med Högsätraområdet. Invigningen bestod av att tunnelväggarna avtäcktes. På väggarna fanns konstverk om uppfinnaren, affärsmannen och Nobelpristagaren Gustaf Dalén. En av dem som deltog i avtäckningen var Göran Dalén, sonson till Gustaf Dalén. Med vid invigningen var representanter från familjen Dalén, AGA, Lidingö stad, JM och anlitade projektörer.

Fr.v. Göran Dalén, Christer Åkerhielm, ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden (M), Klas Stylander, vVD AGA, Olof Pettersson Herold, Projektansvarig JM. Foto: Gustav Kaiser

JM, som bygger i Dalénum, har velat lyfta fram historiken kring AGA och Gustaf Dalén och en utmärkt plats för detta är just att placera konstverken i tunnlarna, eftersom många gående och cyklande passerar där. Klottrare söker sig gärna till just sådana platser, men väggarna här har en yta som är enkel att göra ren.

Täckelsen har fallit och nu kan alla se konstverken. Foto: Gustav Kaiser

egna foton

 

Dalenum invigning optimist

Bron

https://www.lidingosidan.se/lidingo/tunnlarna-berattar/